Navigation

 • Riaditeľské voľno

  Riaditeľka  školy udeľuje na deň 25.novembra 2015 (streda) riaditeľské voľno pre žiakov  6. až 9. ročníka  z dôvodu  celoštátneho testovania žiakov 5. ročníka TESTOVANIE T5-2015.

   

 • TESTOVANIE T5-2015

  Testovanie T5-2015 sa uskutoční 25. novembra 2015 t.j. v stredu. Zúčastnia sa ho všetci žiaci 5. ročníka ZŠ, okrem žiakov s mentálnym postihnutím. 

  Viac  informácií nájdete kliknutím na tento odkaz     testovanie 5

 • Cesta za poznaním - najzaujímavejšie podujatie školskej knižnice

   

  „Kniha je najkrajší dar, pretože vždy ostane s tebou.“

   

  V znamení tohto hesla sa niesol 26.október 2015 na našej Základnej škole v Čaklove. Ani tento školský rok sme nemohli zabudnúť na Medzinárodný deň školských knižníc.

  Tento deň je na našej škole už tradíciou, na ktorú sa tešíme všetci.

   26.október 2015 naša školská knižnica otvorila svoje pomyselné brány a pohltila do svojich útrob všetkých. Mladší, starší, žiaci, učitelia....Všetci sme  tento deň venovali našej školskej knižnici a knihám, ktoré v sebe ukrýva.

  Čaro knižnice sa prenieslo doslova všade. Triedy, učebne, chodby a v neposlednom rade naša krásna školská knižnica dýchala tohtoročnou témou „ Žiaci v školskej knižnici – v centre vzdelávania.“

  Práca knižnice ZŠ v Čaklove má svoju dlhoročnú tradíciu, osvedčené podujatia a rôzne aktivity, ktoré organizuje. Jej práca je systematická a cielená. Jej hlavnou úlohou je získavať a vychovávať čitateľov, ktorí budú knihu považovať za zdroj poznania, informácií, studnicu múdrosti ale aj priateľa na oddych a relax.

  Školský vek dieťaťa je obdobím, v ktorom je dôležité budovať čitateľské kompetencie, naučiť žiakov čítať, prečítanému porozumieť a čo je najdôležitejšie, vybudovať u žiakov kladný vzťah ku knihám.

  Čítanie nie je len vnímanie textu, identifikácia písma, slov, viet,  ale je to zmysluplný proces chápania a porozumenia textu.  Je to pokus osvojiť si informácie s cieľom niečo „zažiť.“ V kontexte komunikačných kompetencií potom môžeme čítanie charakterizovať ako počúvanie rozprávania autora prostredníctvom napísaných slov. Čitateľ tak môže dešifrovaním kódov ukrytých v znakoch na papieri nachádzať zmysel slov, môže cestovať v čase, dať voľný priebeh svojej predstavivosti a vytvoriť si tak svet osobného poznania. Poďme sa teraz poprechádzať svetom osobného poznania, ku ktorému nás dovedie naša cesta, cesta za poznaním.

  Hlavné aktivity:

  • Najlepší detektív – v časovom limite žiaci pátrali po rozprávkach, ktoré boli ukryté na rôznych miestach našej školy. Naše pani učiteľky si pre svojich žiakov pripravili rôzne indície, ktoré žiakov mali naviesť na to správne „ utajené miesto“, kde sa schovávala zatúlaná rozprávka.

   

  • Desatoro školskej knižnice – hodina literárnej výchovy v školskej knižnici. Tu sa naši žiaci dozvedeli základné informácie o správaní sa v školskej knižnici, orientácii medzi jednotlivými knihami.

   

  • Čitateľské kútiky – na každom poschodí našej ZŠ v Čaklove sme vytvorili čitateľské kútiky, kde žiaci jednotlivých tried prezentovali svoju obľúbenú knihu zo školskej knižnice.

   

  • Karneval literárnych postáv bol venovaný žiakom I. stupňa našej základnej školy. Pani učiteľky spolu s našimi žiakmi sa na tento deň veľmi tešili. Už v priebehu mesiaca vytvárali so žiakmi nádherné masky, ktoré symbolizovali rôzne postavy zo sveta rozprávok. Ich fantázia bola naozaj úžasná. Nechýbali vlci, Červená Čiapočka, Harry Potter, princezné, víly a mnohé iné rozprávkové bytosti.

   

  • Zhotovovanie plagátov o pripravovanom podujatí – v priebehu mesiaca žiaci vytvárali na hodinách informatickej výchovy plagáty venované Medzinárodnému dňu školských knižníc. Treba povedať, že ich predstavivosti sa medze nekládli. Plagáty sme umiestnili v priestoroch našej školy, ktoré žiakom, učiteľom a návštevníkom našej školy pripomínali tento deň.

   

  • Vyučovací proces bol zameraný na prácu s knihou a na rozmanitosť, ktoré knihy v sebe ukrývajú. Na hodinách slovenského jazyka  a literatúry, anglického a ruského jazyka sme pracovali s rôznymi slovníkmi. Na dejepise sa žiaci venovali dejinám umenia, v knihách vyhľadávali gotické a románske štýly. Výchova umením priblížila žiakom informácie o svetových náboženstvách. Na fyzike sa žiaci sústredili na vynálezcov, vedu a techniku. Matematika sa niesla v znamení hlavolamov, rébusov. Pán učiteľ si pre žiakov pripravil rôzne zaujímavosti o matematike starovekom Egypte. Na biológii žiaci pracovali s rôznymi encyklopédiami, v ktorých hľadali živočíchy a rastliny. Informatika priniesla žiakom poznatky o tom, ako vzniká kniha, žiaci porovnávali knihu a online knihu. Telesná výchova sa zamerala na šport v knihách a časopisoch.

   

  • Strom pekných myšlienok – v priebehu mesiaca október sme vytvárali so žiakmi rôzne citáty o knihách, ktoré sme umiestnili na náš pomyselný strom. Tento strom máme stále na očiach a pripomína nám dôležitosť kníh v živote človeka.

   

  • Hľadanie pokladu – žiaci tretieho ročníka sa na hodine v školskej knižnici učili orientovať v knižnici. Pani učiteľka si pre nich pripravila rôzne indície, ktoré boli ukryté v knihách v našej knižnici.

   

  • Cesta za poznaním nás preniesla do sveta slovenských historických povestí. Vybrali sme si povesť o hrade Čičva v okrese Vranov nad Topľou. Minulý školský rok naši žiaci navštívili tento hrad, preto so záujmom počúvali povesť, ktorá sa spája s týmto hradom.

   

  • Pasovanie prvákov za čitateľov školskej knižnice – práve týmto gestom sa z našich prvákov stali právoplatní čitatelia našej školskej knižnice. Deviataci si pre svojich spolužiakov prvákov pripravili malé darčeky – čitateľské odznaky, ktoré im venovali. Ale to nebolo všetko. Naši malí čitatelia – prváci ešte museli zložiť sľub čitateľa našej školskej knižnice. Sľub zložili všetci prváci, preto ich odteraz radi privítame medzi nami, čitateľmi našej školskej knižnice.

   

  Všetky spomínané aktivity boli vyvrcholením aktivít, ktoré sme už od začiatku mesiaca rozbehli. Chceli sme deťom poskytnúť priestor pre rozvíjanie a obohacovanie ich poznávacích schopností - obrazotvornosť, predstavivosť, fantáziu, podporovať intuíciu, viesť ich k  samostatnému, kritickému, hodnotiacemu mysleniu, k ochote a schopnosti s istotou, kultivovane vyjadrovať svoje myšlienky, poskytnúť im priestor pre sebavyjadrenie a sebarealizáciu a tak cielene pôsobiť na rozvoj ich čitateľských zručností a prostredníctvom nich budovať vrelý vzťah ku  knihe, k čítaniu a školskej knižnici.

  Stretnutie so zaujímavými osobnosťami z nášho literárneho sveta aktivizovali ich teoretické vedomosti, ale predovšetkým to, čo z nás robí ľudí – veľkosť a ľudskosť človeka, rešpektovať druhých a ich názory konfrontovať so svojimi, načúvať, oceňovať ich prínos, spolupodieľať sa na spoločnom diele, doviesť ho do konca a niesť zaň zodpovednosť, orientovať sa v sebe, jasne a zreteľne formulovať svoje myšlienky a prezentovať svoje názory, umenie dialógu, pýtať sa, klásť otázky, bez strachu sa vyjadriť, chápať ľudské city, myšlienky, postoje, pomáhať iným.

  Bol to naozaj vydarený a úspešný deň. Už teraz sa tešíme na ďalší ročník. Fotografie z podujatie nájdete tu.

  DOČÍTANIA PRIATELIA.

   

  Mgr. Miroslava Petrocová

 • Zdravé zuby = pekný úsmev

  „Keď chceš pekný úsmev mať, zúbky si musíš umývať. Keď sa ráno zobudíš, zúbky si pekne vyčistíš, a keď ideš večer spať, zopakuješ si to rád.“

  V rámci projektu  „Škola podporujúca zdravie“ sa  dňa 4. 11. 2015 pre žiakov  3. - 7. ročníka  uskutočnila beseda  „Zdravé zuby = pekný úsmev“.

  Zdravé zuby sú dôležité nielen pre pekný úsmev, ale aj pre dobré zdravie celého organizmu. Ako sa starať o svoje zúbky, nám vysvetlila a názorne ukázala Mgr. Gešperová z regionálného úradu verejného zdravotníctva. Kvalitnú starostlivosť potrebuje už mliečny chrup, ktorý je základom pre budúce - trvalé zuby. Pre starších žiakov bola beseda doplnená aj škodlivosťou fajčenia  nielen  na chrup, ale aj na ostatné orgány.

  Bolo to trochu iné stretnutie, lebo nenaháňalo malým pacientom strach ale naopak – z besedy si žiaci  odniesli nielen  veľmi užitočné informácie o tom, ako sa starať o zuby, ale pomohla im zbaviť sa nepríjemného pocitu z návštevy stomatológa. Beseda bola doplnená  aj rozprávkou o zvieratkách, ktorých boleli zuby.

  Tak do úsmevu priatelia :D

  Fotogalériu z prednášky si pozriete TU.

  Ing. Daniela Slepáková

 • Čo sa sluší a čo nie

  Vo štvrtok 22. októbra bol vyučovací proces našich „nulťákov“ a prvákov obohatený zážitkovým vyučovaním. Naše pozvanie prijala sociálna pedagogička Mgr. Jana Lutašová-Husťáková z Centra pedgogicko-psychologického poradenstva a prevencie vo Vranove, ktorá si pre našich najmenších žiakov pripravila špeciálny program. „Nulťákov“  zaujala skupinovým programom sociálno-psychologických aktivít zameraných na adaptáciu žiakov v škole a poznávanie ich vlastných osobností, s názvom „Zoznámte sa, prosím“. Pri aktivite „Krok vpred“ sa učili lepšie chápať seba navzájom, pri voľnom predstavení sa poznávali so zaviazanými očami a vytvorili aj vlastné špeciálne vizitky.Pre žiakov prvého ročníka bola pripravená aktivizujúca prednáška s názvom „Čo sa sluší a čo nie“, ktorá bola zameraná na poznanie a dodržiavanie pravidiel slušného správania. Žiaci sa zábavnou formou dozvedeli čo o nás prezrádza naše správanie, rozvíjali svoje komunikačné zručnosti a usilovali sa posilniť pozitívne vzťahy v triede. Svoje poznatky si vyskúšali v pexese slušného správania. Žiaci odchádzali veselí plní pozitívnych emócií a najmä bohatší o nové poznanie seba aj okolia. Pozrite si aj fotografie z prednášky.

  Mgr. Kristína Hrehová

 • Futbalový turnaj O pohár riaditeľa SOŠD

  Dňa 16. 10. 2015 sa odohral futbalový turnaj o pohár riaditeľa SOŠD pre žiakov II. stupňa základných škôl. Pre nepriaznivé počasie sa jednotlivé zápasy odohrali v telocvični SOŠD. Na tento turnaj sa prihlásilo 6 družstiev, ktoré boli rozdelené do dvoch skupín. V našej skupine sme mali za súperov žiakov zo ZŠ Juh a ZŠ Slovenská Kajňa. Prvý zápas v skupine sme po nepremenených šanciach smolne prehrali 0:1 so ZŠ Juh. V druhom zápase sme si s prehľadom poradili so ZŠ Slovenská Kajňa a vyhrali sme 3:0. Skončili sme tak na druhom mieste v skupine a čakal nás súboj o tretie miesto s CSŠ. Tento zápas bol vyrovnaný, ale po zbytočných vylúčeniach sme ho nakoniec prehrali v pomere 5:4. Celkovo sme tak na tomto turnaji obsadili štvrté miesto. Fotografie z turnaja nájdete tu.

  Mgr. Marek Tomáš

 • Naši žiaci na festivale rómskej kultúry ROMANO BAŠAVIBEN

  V rytme tanca a spevu sa niesol aj tohtoročný festival rómskej kultúry ROMANO BAŠIVIBEN, ktorý sa konal dňa 9. októbra 2015 vo Vranove nad Topľou. Podujatia sa zúčastnili rôznorodé rómske umelecké kolektívy z tohto regiónu. Medzi prítomnými nechýbali ani žiaci ZŠ Čaklov. Na pódiu sa predviedla sedemčlenná dievčenská tanečná skupina, ktorú hudbou sprevádzala školská kapela s názvom Čirikle. Žiaci podali brilantný výkon, ktorým ohromili a zabavili celé publikum. Z celého dňa si žiaci odniesli mnoho zážitkov. Najväčším z nich bolo stretnutie sa so známou kapelou Sabrosa, pri vystúpení ktorej sa ich telíčka zvŕtali jedna radosť. V tomto uponáhľanom svete si ľudia doprajú málo radosti, čo je obrovský hriech, tak ho napravte, tancujte, spievajte a úsmev na tvári vás neminie. Nenadarmo sa hovorí – spev a tanec robí ľudí šťastnými.

  Fotky z festivalu si môžete pozrieť TU.

  Mgr. Michaela Šuľová

 • ENGLISH ONE NA NAŠEJ ŠKOLE

  V rámci projektu „NP Nové trendy vzdelávania“ sa 5. októbra 2015 na našej škole uskutočnila modelová vyučovacia hodina anglického jazyka v 3. ročníku. Hodinou nás sprevádzala lektorka MPC Prešov – Zuzana Nováková a jej zahraničný hosť John. Lektorka žiakov naučila nové slová k téme „oblečenie“ prostredníctvom zaujímavých aktivizujúcich hier. Vyskúšali si aj ďalšie zábavné interaktívne úlohy na portáli „Planéta vedomostí“. Žiaci odchádzali z tejto hodiny nadšení a povzbudení do ďalšieho učenia sa nového jazyka.

  Fotografie z tejto modelovej hodiny si môžte pozrieť TU.

  Mgr Ľudmila Saladiaková

 • Účelové cvičenie žiakov II. stupňa

  Počas dvoch dní, 14. a 18. septembra 2015 sa na našej škole uskutočnilo účelové cvičenie na ochranu života a zdravia. Všetci žiaci sa teoreticky i prakticky naučili zvládať kritické i mimoriadne situácie s ktorými sa v živote môžu stretnúť. Praktická príprava bola rozdelená na štyri zaujímavé stanovištia. V časti Dopravná výchova si žiaci vyskúšali bezpečnú jazdu na bicykli, naučili sa riešiť situácie pri dopravnej nehode, no najmä poznávať dopravné značky a orientovať sa podľa nich. Na druhom stanovišti, venovanom Zdravotnej výchove, sa deti otestovali v poskytovaní prvej pomoci, napr. pri zlomeninách horných i dolných končatín alebo pri krvácaní z nosa. Vyskúšali si stabilizovanú polohu, umelé dýchanie a improvizovaný prenos zranených. V časti Civilná ochrana a riešenie mimoriadnych udalostí sme sa všetci po zaznení varovného signálu organizovane evakuovali z budovy školy. Lebo vieme, že ukážka v praxi je najlepšou didaktickou pomôckou. Mladší aj starší žiaci sa na tomto stanovišti naučili správne používať ochrannú dýchaciu masku i improvizované prostriedky ochrany v prípade chemického alebo biologického ohrozenia priestoru. Keďže príroda nás obklopuje sme jej súčasťou, v poslednom stanovišti sme sa zamerali na Pohyb a pobyt v prírode. Deti poznávali lesné dreviny a ich plody. A pokračovali ďalšími praktickými zručnosťami, napr. súťažou v správnom zakladaní ohňa, vo viazaní uzla alebo znalosti výstroja pešieho turistu. Veľké nadšenie u všetkých bolo zjavné pri prekážkovom behu a preťahovaní lanom.

  V dnešnej pohnutej a nebezpečnej dobe musí byť každý pripravený na nepredvídateľné situácie. Ako sme sa presvedčili počas účelového cvičenia, žiaci ZŠ Čaklov nimi už určite sú! Cvičeniu zdar! :)

  Pozrite si aj fotky z tohto dňa TU

  Mgr. Katarína Antošová

 • Záujmová činnosť

  K 10. 9. 2015 bolo na našej škole vydaných 274 vzdelávacích poukazov. Vzdelávací poukaz slúži na financovanie záujmového vzdelávania poskytovaného školami a školskými zariadeniami. Vzdelávací poukaz predstavuje ročný príspevok štátu na záujmové vzdelávanie pre jedného žiaka školy. Hodnota vzdelávacieho poukazu pre rok 2015 je 3,00 €/mesiac (30,00 €/rok). V školskom roku 2015/2016 sa žiaci v našej škole môžu prihlásiť do 20-tich záujmových útvarov rozmanitého zamerania. Posledným termínom prihlásenia do záujmového útvaru je 25. september 2015.

 • Príhovor ministra školstva Juraja Draxlera k novému školskému roku

  Milí žiaci a študenti, rodičia, vážení učitelia a školskí pracovníci,

  po dvoch mesiacoch prázdnin je tu opäť ten deň, keď v rodinách býva rušno. Rodičia svojim deťom kontrolujú ožehlené sviatočné oblečenie, prváčikovia s hrdosťou pozerajú na novú, prvú školskú tašku a učitelia – tí asi majú v hlave jediné – už sa nám to zase začne.

  Veru – už je to opäť tu. Nový školský rok.

  Dovoľte mi, aby som sa najskôr prihovoril tým najmenším a, myslím, najnedočkavejším – deťom, ktoré do školy pôjdu zajtra po prvý raz.

  Milí prváci – škola je zvláštne miesto. Zažijete v nej veselé a milé chvíle, nájdete si nových kamarátov, ale prídu aj náročnejšie dni, keď budete zdolávať nové učivo a možno po prvý raz pocítite, ako chutí úspech, ale aj sklamanie. Možno všetko nepôjde hladko. Vy však buďte ako tí superhrdinovia, ktorých máte často namaľovaných na vašich ruksakoch a taškách a nedajte sa odradiť! Usilovnosťou zdoláte všetky prekážky a uvidíte, že nové vedomosti vám budú robiť radosť. Na konci roka Vám bude odmenou prvá samostatne prečítaná knižka, zapísaný zošit.

  Deviataci, vás by som chcel požiadať, aby ste v nasávaní nových vedomostí pokračovali naozaj až do posledných dní školského roka. Možno sa Vám to teraz nezdá, ale učivo na seba nadväzuje a zapadá do seba ako kúsky skladačky. Ak zanedbáte posledné týždne na základnej škole, na strednej, kam sa väčšina z vás chystá, vám to bude veľmi chýbať a ani nebudete vedieť ako, ocitnete sa na chvoste triedy. A keď už hovoríme o stredných školách – vyberajte s rozumom. Nedajte sa zlákať módnymi trendmi, myslite na to, že už o pár rokov si budete na seba zarábať sami. Či už ako automechanici alebo kaderníčky, ekonómovia alebo lekári. Každé povolanie je dôležité a ak ho budete robiť naplno, budete úspešní. Staro-nové je aj duálne vzdelávanie, ktoré po dlhšej pauze obnovujeme v tomto roku a ktoré vám pripomenie, že remeslo má skutočne zlaté dno!

  Milí maturanti. Tento školský rok vás čaká skúška dospelosti – maturita, či záverečná odborná skúška. Máte pred sebou posledný školský rok bezstarostného detstva. Využite ponúkanú príležitosť naplno, ale zároveň už čiastočne aj dospelo a zodpovedne. Tým z vás, ktorí sa chystajú aj na vysokú školu, prajem veľa úspechu na prijímacích pohovoroch a čistú hlavu pri rozhodovaní a správnom výbere školy.

  Vážení učitelia – rád by som pár slov venoval aj Vám. Z vlastných skúseností viem, že toto povolanie je neľahké. I keď sa Vám niekedy zdá, že zmeny prichádzajú pomaly alebo nie sú také, ako ste si ich predstavovali, jedno mi môžete veriť. Robíme všetko preto, aby bol Váš život ľahší. Od septembra budete mať menej byrokracie – zrušili sme stohy tlačív a nebudete musieť prácne vypracovávať učebné osnovy. Môžete využiť vzdelávacie štandardy ŠVP, čím sa opäť výrazne zníži administratívna záťaž. Rád by som tiež zdôraznil, že rezort nebude mať menej financií ako v minulom roku a budem sa zo všetkých síl usilovať, aby finančné ohodnotenie vašej náročnej a zodpovednej práce opäť narástlo.

  Rád by som pozdravil aj vás, milé kuchárky, školníci, zamestnanci škôl - ani bez vás by to rozhodne nešlo. Prajem Vám bezproblémový školský rok a  veľa zdaru! Jedálňam spokojných stravníkov, aj vďaka novým školským receptom a pánom školníkom čo najmenej problémov a havárií.

  Vážení učitelia, zamestnanci a pracovníci škôl - počas nasledujúceho školského roka čaká tvrdá práca aj nás. Spolu s kolegami z ministerstva školstva a školských organizácií budeme aj naďalej pracovať na lepších podmienkach pre učiteľov a zamestnancov škôl, modernejšom prostredí a pomôckach pre žiakov. Budeme sa snažiť vytvoriť prostredie, v ktorom sa budete dobre cítiť, s nadšením učiť a s úsmevom na tvári spomínať na zaujímavé príhody z tried či úspechy vašich žiakov a študentov.

  Želám vám i nám, aby školský rok 2015/2016 bol pre slovenské školstvo úspešným rokom.

 • Slávnostné otvorenie školského roka 2015/2016

  Dva mesiace oddychu sú už za nami. V letných horúčavách, v lese i pri vode, sme si prečistili hlavy. Je tu znova čas vrátiť sa do školských lavíc. Tie, už niekoľko dní starostlivo pripravuju učitelia i prevádzkoví zamestnanci školy, aby bolo v deň "D" všetko na sto percent pripravené. Tak sa teda všetci tešíme na stretnutie pri slávnostnom otvorení školského roka 2015/2016. Vidíme sa v stredu, 2. septembra 2015 o 08.00 hod.

 • Brány školy sa zavreli

  Po slávnostnom vyhodnotení a ukončení školského roka 2014/2015 sa brány našej školy zatvorili na dva mesiace. Nastali letné prázdniny, ktoré sú odmenou za tvrdú prácu nielen žiakov, ale aj učiteľov. Všetkým žiakom a učiteľom našej školy želáme príjemné prádzniny a nezabudnite, brány školy sa zase otvoria 2. septembra 2015.

 • Výlet žiakov na hrad Stará Ľubovňa

  Odmenou pre žiakov druhého stupňa bol školský výlet na hrad Stará Ľubovňa. Množstvo zážitkov si domov odniesli vo svojich spomienkach. Bolo nám všetkým výborne o čom svedčia aj fotografie, ktoré si môžete pozrieť TU.

 • Získali sme II. miesto v celoslovenskej výtvarnej súťaži Farebný svet/Coloriskeri luma 2015

  Nedávno sme Vás informovali o tom, ako sa naši žiaci zapojili do tejto súťaže. Jej výsledky nás všetkých veľmi potešili. Jeden zo súťažiacich ktorý získali ocenenie bol aj náš žiak Vladimír Kroka zo špeciálnej triedy a získal II. miesto v kategórii II.A. Ten sa v sprievode učiteľky Mgr. Ľ. Adamovej od 19.06.2015 do 20.06.2015 zúčastnil vyhodnotenia v Bratislave. Do danej súťaže sa zapojilo 52 škôl z celého Slovenska a bolo zaslaných 300 výtvarných prác. Za svoju prácu dostal vecnú odmenu. Počas vyhodnotenia sme videli zaujímavú prácu prútikárov, korytárov a kováčov priamo v akcii. Vladimír tiež poskytol krátky rozhovor do rómskej televízie a zúčastnil sa na tvorivých dielňach. Pri odchode na vlakovú stanicu sme stihli aj krátku prehliadku nášho hlavného mesta – Bratislavský hrad, parlament, primaciálny palác, Slavín. Verím, že aj na druhý školský rok sa naším žiakom podarí zopakovať tento úspech. Budeme im držať prsty aj nabudúce.

  Fotografie z vyhodnotenia v Bratislave 

  Mgr. Ľuboslava Adamová

 • Školský výlet žiakov VIII. ročníka vo Vranove nad Topľou

  Dňa 18. júna 2015 sa VIII. ročník pod pedagogickým dozorom Mgr. Jany Sedlákovej a asistenta Bc. Mareka Kaliaša zúčastnil túry z Lesíka 1. mája ku Trom krížom vo Vranove nad Topľou. Našťastie nám počasie prialo a tak sme si mohli užiť nielen hrejivé slnko, túru, ale aj opekačku pri Troch krížoch. Touto formou sa chceme hneď na začiatku poďakovať aj našim skvelým láskavým kuchárkam, ktoré nám ráno pripravili balíčky plné dobrôt vrátane špekáčikov, na ktorých sme si potom pochutnali.

  Do Vranova nad Topľou sme sa vybrali autobusovou dopravou zo zastávky v Čaklove a vystúpili sme pred hotelom Rozkvet, kde sme sa už s chuťou tešili na to, čo nám deň prinesie. Pre vytvorenie nových spomienok sme sa pred mestskou fontánou vyfotili a tak pozitívne naladení sme pokračovali menšou obhliadkou po Vranove nad Topľou spoza Grécko-katolíckeho kostola cez Dubník až na Sídlisko 1. mája, odkiaľ sme zamierili do Lesíka. Trošku sme sa na turistickom chodníku z Lesíka ku Trom krížom zapotili, ale nakoniec sme zakotvili v cieli cesty. Samozrejme, doplnili sme pitný režim a mužské osadenstvo sa zaslúžilo o založenie ohňa, na ktorom sme opekali náš obed. Sladké dobroty tiež nesmeli chýbať, preto sme si nad ohníkom opekali aj „Marshmallows“ pre výrobu tzv. „Marshmallow S´mores“, ktoré pozostávajú z karamelizovaných „Marshmallows“, kúskov čokolády a dvoch maslových keksíkov. Mňam, hotová dobrota. Avšak energiu sme si dopĺňali až po výdatných športových hrách, ako futbal, volejbal či ďalšie loptové hry.

  Tento príjemný deň sme zakončili približne o 14:30 popoludní s ľadovou drťou v rukách a slnkom za našimi chrbtami. Náš výlet sa teda po príjazde do rodnej domoviny žiakov – Čaklova vydaril a ja verím, že aj žiakom sa páčil. Ďakujem Bc. Marekovi Kaliašovi za všetku potrebnú pomoc a asistenciu, a všetkým mojim zúčastneným žiakom  za vzorné správanie sa na školskom výlete. J

   

  Fotografie z nášho výletu si pozrite TU.

  Mgr. Jana Sedláková

 • Štvrtáci na výlete v Zámutove

  Po náročnom a pomaly sa končiacom školskom roku prináleží tým ktorí sa s výzvami popasovali a úspešne ho zvládli zaslúžená odmena. A preto sme sa v pondelok 15. júna 2015 vybrali my, žiaci štvrtého ročníka, na školský výlet. Aj keď nás po horúcom víkende obloha prekvapila mrakmi, napokon sa vyčasilo a my sme si mohli tento deň celý vychutnať.

  Ráno sme sa autobusom odviezli do susedného Zámutova, kde sme si zopakovali čo sme sa na Regionálnej výchove a Vlastivede naučili o Slánskych vrchoch a turistike a nastúpili sme na náučný chodník „Zámutovská kolejka“. Postupovali sme po zelenej turistickej značke, obdivovali Jeffreyovu borovicu, spoznávali stromy podľa ich listov, plodov či kôry, oboznámili sme sa lepšie s funkciou lesa aj s tým ako vzniká a rastie. Dozvedeli sa zaujímavé informácie o faune a flóre v Slánskych vrchoch, pozreli si panorámu Slánskych vrchov a dozvedeli sa niečo o výrobe dreveného uhlia či ťažbe železnej rudy.

  Po vyčerpávajúcej turistike sme sa chceli posilniť pečenými klobáskami a špekáčikmi pri spoločnom táboráku. Najprv sme však museli nanosiť drevo, pripraviť ohnisko, založiť oheň a nachystať si palice na opekanie. Každý si musel upiecť ten svoj špekáčik. Mňam! – to bola dobrota. Keď sme sa posilnili čakali na nás súťaže v ktorých sme si preverili svoju šikovnosť, presnosť, rýchlosť, obratnosť i silu. A keďže sme boli dve triedy, každý chcel získať čo najviac bodov pre tú svoju. Naše sily boli veľmi vyrovnané, ale o víťazovi veľmi tesne rozhodla posledná súťažná disciplína. Po týchto športových výkonoch sme sa vybrali späť na zastávku autobusu a v diaľke už vyhliadali náš Čaklov.

  V lese je super! Školský výlet bol fakt zaslúžený a my sme si ho užili. Všetko má svoj koniec, aj náš výlet, ale sme plný nových veselých zážitkov a informácií o živote lesa na ktoré budeme ešte dlho spomínať.

  Fotografie z nášho výletu si môžete pozrieť 

  Mgr. Kristína Hrehová

 • SUPERTRIEDA 2015

  Našu školu tvoria superžiaci, ktorí vytvárajú supertriedy. Takými to triedami  sú aj štvrté ročníky našej ZŠ, ktoré sa zúčastnili 4. júna súťaže  s názvom ,,Supertrieda“, v ktorej okrem žiakov 4. ročníka boli aj žiaci tretej a piatej triedy. Táto naša supertrieda si pre porotu pripravila hudobno – divadelné predstavenie ,,Dúha“, v ktorom robila doprovod naša školská kapela Čirikle. Predstavenie zobrazovalo farby dúhy, ktorú žiaci vytvárali a nakoniec jej zničenie. Bol to príbeh o tom, aby si ľudia vážili našu Zem a prírodu na nej. Na súťaž boli udané dve témy: ,,Čo by nám povedala príroda“ a ,,Supertrieda nieje žiadna veda.“ My sme si vybrali prvú tému, ktorú sme poprepájali hudobno – tanečnými vsuvkami a divadelnými replikami žiakov. Naše predstavenie porotu zaujalo a zo súťaže sme si odniesli ocenenie za kolektívnu prácu a supertriedne zážitky.

  Fotogaléria TU.

  Mgr. Lucia Mariňáková

 • Druháci a tretiaci na výlete v Pavlovciach

  Tak ako je zvykom koniec roka patrí výletníkom. 16. júna žiaci tretieho a druhého ročníka vybrali na ranč Breziny do obce Pavlovce.

  Ráno, celý vzrušení a natešení na dnešný deň sme nasadli na vlak, ktorý nás viezol do obce Pavlovce. Keďže na vlaku sme sa ešte neviezli cesta bola veľmi zaujímavá a ubiehala veľmi rýchlo. Cestou sme prechádzali susednými obcami Soľou, Hlinným, Čiernym nad Topľou, Bystrým, Hanušovcami a konečne sme dorazili do cieľa nášho výletu Pavloviec.

  Hlavným cieľom nášho výletu je turistický chodník Tajch. Cesta zo železničnej stanice deťom ubiehala rýchlo, nakoľko sa veľmi tešili nie len na turistiku, ale predovšetkým na možnosť jazdy na koňoch. Cestou sme museli zdolať niekoľko strmých kopcov a konečne sme dorazili k prvému informačnému panelu, ktorý vhodne dopĺňajú modely žľabov na spúšťanie dreva. Po ceste sme sledovali žltú značku, ktorá nás zaviedla k lesníckej chatke obklopenej množstvom informačných tabúľ. Prezreli sme si miniatúrnu lesnú škôlku. Cesta náučným chodníkom je náročná a tak sme chvíľu oddychovali . Po návrate z náučného chodníka sme sa zložili na ranči, kde na deti čakali kone na ktorých si mohli zajazdiť. Samozrejme pod dohľadom. Deti si jazdu vychutnávali a boli z nej celkom unesení, Mnohí si priali mať kone aj doma, aby na nich mohli jazdiť každý deň. Tento výlet sa nám veľmi páčil nie len pre cestu vlakom, ale aj preto, že sme spoznali nové miesta na ktorých sme ešte neboli. Unavení no plný zážitkov sa tešíme na ďalší školský výlet.

  Fotky z nášho výletu si môžete pozrieť TU.

  Mgr. Ľudmila Saladiaková

 • Futbalový turnaj mladších žiakov v Hlinnom

  Základná škola Hlinné usporiadala 5. júna 2015 futbalový turnaj pre žiakov 1. stupňa základných škôl. Okrem našich žiakov sa na tomto turnaji zúčastnili aj žiaci zo ZŠ Bystré, ZŠ Soľ, ZŠ Vyšný Žipov a samozrejme aj domáci. Hrací systém bol stanovený tak, že každý s každým odohral zápas. V úvodnom zápase sme si s prehľadom poradili so žiakmi z Vyšného Žipova 6:1. V druhom zápase sme bojovali so žiakmi z Bystrého a po vyrovnanom priebehu sme ich nakoniec zdolali v pomere 6:3. Tretí zápas bol náročný, ale naši žiaci si aj do tretice poradili so ZŠ Soľ a tento zápas vyhrali v pomere 5:3. V poslednom zápase sme narazili na domácich a s prehľadom sme ho doviedli do víťazného konca, keď sme vyhrali 5:0. Naši žiaci tak vyhrali všetky zápasy a stali sa celkovými víťazmi tohto turnaja. Žiaci si okrem pekných zážitkov so sebou odniesli aj diplom a pohár. Taktiež boli ocenení aj najlepší hráči z každého družstva. 

  Pozrieť si môžete aj niekoľko fotiek z turnaja TU.

News

Kontakt

 • Základná škola Čaklov
  Čaklov 495, 094 35
  GPS: 48°54´15.94´´N ; 21°37´14.72´´E
 • Riaditeľ: 057 48 88 550
  Mobil: 0917 271 442
  Sekretariát: 057 44 96 434

Fotogaléria