Navigation

 • Výchovný koncert "Križovatky vlastných ciest"

  Stáť na rázcestí si vždy vyžaduje prevziať zodpovednosť za svoje rozhodnutie – ktorou cestou sa vyberieš. O to väčšia zodpovednosť je v hre, ak človek stojí na križovatke svojich vlastných ciest. A vtedy je fajn, ak je o koho radu či odporúčanie sa oprieť.

  Keďže nám veľmi záleží na tom, aby naši žiaci cítili oporu a podporu svojich správnych rozhodnutí v škole, rozhodli sme sa pre nich vo štvrtok 21. mája 2015 zorganizovať koncert. O spoluprácu sme požiadali umeleckú agentúru LETart zo Žiliny, ktorá sa v kultúrnom dome v Čaklove prezentovala výchovno-motivačným koncertom. Trojčlenná hudobná skupina so „superstaristom“ Robom Šimkom a trefnou pútavou videoprojekciou zahrala žiakom našej školy množstvo rockových piesní  s textami, ktoré im mali pomôcť zaujať správny postoj k otázkam, ktoré v ich hlavách často vyvolávajú mnohé otázniky.

  Žiaci sa utvrdili v tom, že šikanovanie patrí iba do rúk hlupákov, že sú v ňom účastné štyri faktory a že je veľká zbabelosť ostať tichým pozorovateľom. Naopak je hrdinské nemlčať, neostať s týmto poznaním sám, o tejto skúsenosti nahlas hovoriť, či zdôveriť sa niekomu. Kapelníci presvedčili žiakov aj o tom, že multikulturalita je fajn, že poznanie cudzích jazykov nám ponúka nové možnosti a spoznávať nových priateľov – cudzincov vždy stojí za to. Dozvedeli sa aj to, že vyhnať temnotu z duše pomôže dobrý priateľ aj to, že zachovať si optimistickú myseľ sa vždy oplatí. Zaspievali si o národnostných menšinách a o rovnosti ich práv. Pripomenuli si tiež, že mať strach z ľudí, ležiacich na smetisku histórie ja namieste a je nutné vyvarovať sa chybám z minulosti. Ale tiež sa utvrdili v tom, že aj napriek rozličnej farby pleti existuje iba jediná rasa a to tá naša - ľudská.

  Sálou kultúrneho domu sa vo štvrtok ozýval spev a veselý smiech detí. Tie sa na najbližšej križovatke svojich ciest určite rozhodnú ísť správnym smerom a to aj vďaka tomuto podujatiu, ktoré mimochodom nenechalo ani jednu ruku bez potlesku.

  A nech nám úryvok textu jednej z piesní v mysliach znie ešte dlho „...ži si ako chceš, buď vždy sám sebou, za niekým pôjde smrad, za niekým vôňa kvetov...“

  Fotky z koncertu si môžete pozrieť TU.

  Mgr. Kristína Hrehová

 • Priateľský futbalový zápas

  Žiaci našej školy navštevujúci športový krúžok Športové hry odohrali priateľský futbalový zápas s rovesníkmi zo ZŠ Zámutov. Zápas sa odohral na ihrisku s umelou trávou, ktoré sa nachádza pri Základnej škole v Zámutove. Hrací čas bol stanovený na 2 x 30 minút. Po vyrovnanom prvom polčase naši žiaci nabrali druhý dych a v druhom polčase už našim súperom nedali žiadnu šancu. Zápas nakoniec naši žiaci s prehľadom vyhrali v pomere 18:6. Precvičili si tak nielen potrebné herné zručnosti, ale spoznali aj nových kamarátov. Potvrdilo sa staré známe, že šport spája ľudí a poskytuje priestor pre nové priateľstvá. 

  Pár fotografií z tohto zápasu si môžete pozrieť TU.

  Mgr. Marek Tomáš

 • Medzinárodné testovanie TIMSS 2015

  Dňa 22. mája 2015 sa na našej škole uskutoční medzinárodné testovanie žiakov 4. ročníka TIMSS 2015.

  Štúdia TIMSS sa zameriava na zisťovanie vedomostí a zručností žiakov 4. a 8. ročníka ZŠ z matematiky a prírodných vied. Na Slovensku sa uskutočňuje pravidelne od roku 1995 v štvorročných cykloch. TIMSS sleduje výsledky vzdelávania vo vzťahu k predpísanému obsahu vzdelávania a popri monitorovaní žiackych výkonov venuje pozornosť aj postojom žiakov a aj podmienkam ich domáceho a školského prostredia. Na zozbieranie týchto údajov slúžia 3 druhy dotazníkov: dotazník pre žiaka, dotazník pre učiteľa a dotazník pre školu (určený riaditeľke školy).

   

  Organizácia testovania TIMSS 2015

   

  1. časť testovania

  9.00 – 9.15 h (15 minút) – príprava žiakov, rozdanie testovacích zošitov, čítanie pokynov k testovaniu

  9.15 – 9.51 h (36 minút) – vypracovanie 1. časti testovacieho zošita (administrácia 1. časti)

  9.51 – 10.10 h (19 minút) – prestávka

   

  2. časť testovania

  10.10 – 10.15 h (5 minút) – úvodné pokyny k 2. časti testovania

  10.15 – 10.51 h (36 minút) – vypracovanie 2. časti testovacieho zošita (administrácia 1. časti)

  10.51 – 10.55 h (4 minút) – zber a kontrola testovacích zošitov, záver testovania

   

  10.55 – 11.25 h (30 minút) – obed

   

  11.30 – 12.00 h (30 minút) – administrácia Dotazníkov pre žiakov

   

  Našim štvrtákom držíme prsty a prajeme veľa šťastia a úspechov v riešení jednotlivých úloh testovania :) 

   

  vedenie školy

 • SCHOOL DANCE 2015

  Naše šikovné tanečnice sa zapojili do celoslovenskej tanečnej súťaže SCHOOL DANCE 2015 a nahrali si k svojej choreografii aj video. Pozrieť si ho môžete TU a keď sa Vám páči, tak dievčatám pomôžte a zahlasujte :) Hlasovanie prebieha do 22. mája 2015.

 • ĽUDSKÉ PRÁVA OČAMI DETÍ

  Ministerstvo zahraničných vecí, pod záštitou podpredsedu vlády a ministra zahraničných vecí a európskych záležitostí SR a predsedu Rady vlády SR pre ľudské práva, národnostné menšiny a rodovú rovnosť Miroslava Lajčáka, vyhlásilo už 3. ročník výtvarno-literárnej súťaže s názvom ĽUDSKÉ PRÁVA OČAMI DETÍ.

  Do súťaže sa mohli zapojiť žiaci v dvoch súťažných kategóriách:

  1. kategória – výtvarná súťaž pre žiakov a žiačky I. stupňa ZŠ
  2. kategória – literárna súťaž pre žiakov a žiačky II. stupňa ZŠ

   

  Do oboch kategórií sa svojou tvorivou činnosťou zapojili žiaci našej školy a svoje diela tvorili na tému: „Moje ja – ja som ja!“.

  Tvorivo spracovať takúto tému nie je jednoduché a preto pred samotným spracovaním prebehla so žiakmi diskusia na danú problematiku podporená aktivitou z publikácie „Hovorme o právach i zodpovednosti“ z dielne Unicef. Tieto aktivity pomohli žiakom lepšie porozumieť podstate a obsahu zadanej ľudsko-právnej témy.

  A čo vlastne v dnešnej dobe znamená hovoriť o ľudských právach?

  Hovoriť o ľudských právach znamená hovoriť o dôstojnosti človeka. Učíme žiakov vzájomne si porozumieť a akceptovať rôznorodosť ako prirodzenú. Deti by mali získať úctu k ľudským právam, ku kultúrnej identite svojej aj iných, k životnému prostrediu i k ľudsko-právnym hodnotám.

  Cieľom súťaže je inšpirovať žiakov, aby prezentovali vnímanie samého seba a svojej sociálnej roly v spoločnosti. Aby vyjadrili čo ľudské práva pre deti znamenajú a ako žiaci vnímajú samých seba v prostredí priateľov, rodiny a školy. Je dôležité, aby dieťa uplatnilo svoje právo byť vypočuté.

  Práve preto, že stále pretrváva vnímanie dieťaťa ako objektu práv, nie ako skutočného subjektu práv, podporuje naša škola podujatia ktoré otvárajú prospešný a v mnohých smeroch obohacujúci dialóg o právach ľudí.

  Všetkým žiakom, ktorí sa do súťaže zapojili, za ich práce ďakujeme a držíme palce pri vyhodnotení súťaže.

 • Hravo čítame s Osmijankom

  Nezisková organizácia Osmijanko zorganizovala už 11. ročník celoslovenskej čitateľskej súťaže s názvom „Čítame s Osmijankom – pridaj sa aj ty!“. Ani tu naša škola nesmela chýbať.

  Súťaž bola určená žiakom 3. a 4. ročníka našej školy a trvala od februára do konca apríla a pomohla nám rozvíjať čitateľskú gramotnosť.

  Žiaci pracovali so súťažným stopovacím zošitom, ktorý bol krásne ilustrovaný výtvarnými prácami žiakov z predchádzajúcich ročníkov. V súťažnom zošite bolo pre žiakov pripravených osem Osmijankových stôp – osem literárnych hádaniek určených na hravú prácu s literárnym textom. Žiaci sa tak hravou formou oboznámili s hodnotnými dielami slovenskej literatúry. Súťažné otázky zároveň poskytli vhodnú inšpiráciu a motiváciu k vlastným tvorivým aktivitám a napomohli k rozvoju čítania s porozumením u našich mladších školákov.

  Osmijankova stopa ich priviedla do sveta vzácnych priateľstiev, bájok, prísloví a porekadiel, neviditeľného sveta škriatkov a veselej muziky. Hodiny čítania sa tak zmenili na kreatívne dielne v ktorých nudu krátila kniha. Výsledkom týchto hodín boli vystopované Osmijankove hádanky v originálnom prevedení. Tie sme Osmijankovi zaslali a teraz netrpezlivo čakáme na jeho odpoveď.

 • Environmentálna výchova - ZELENÝ SVET 2015 – Pohľadnica pre najdrahšieho človeka

  Príroda bola už od pradávna inšpiráciou pre umelcov. Vo svojich dielach zachytili harmóniu neúnavného cyklu všetkých prirodzených zákonitosti prírody. Na svojich obrazoch zachytávali zvieratá a ich mláďaťa, prácu ľudí na poliach i bežný život v domácnostiach. Umeleckou rukou stvárňovali krásu štítov, pohorí, rastlín, ba i lúče slnka, záchvevy vánku v lístí. Práve vďaka dielam umelcov sa môžeme na chvíľu zastaviť a pokochať sa okolitou nádherou prírody. 

  Prostredníctvom takéhoto výtvarného umenia chceme vštepovať deťom vzťah k prírode a k životnému prostrediu  formou budovania návykov a zručností v umeleckom prejave. V rámci aktivít environmentálnej výchovy sa aj naši žiaci zapojili do medzinárodnej súťaže výtvarnej tvorivosti detí a mládeže „ZELENÝ SVET 2015 “, ktorej vyhlasovateľom je  Ministerstvo životného prostredia SR a jej organizátorom je Slovenská agentúra životného prostredia. Záštitu nad súťažou udeľuje Zastúpenie Európskej komisie v SR, Slovenská komisia pre UNESCO.

  Do tejto súťaže sa zapojili žiaci druhého a tretieho ročníka. Deti sa pokúsili stvárniť nielen čaro okolitej prírody svojho kraja ale aj svoje bohaté kultúrne dedičstvo, ktoré je nevyhnutne späté práve s prírodou.

  Ďakujeme im za reprezentáciu školy a držíme si prsty pri vyhodnotení súťaže.

  Mgr. Ľudmila Šurkovská

 • Futbalový turnaj Mc Donald´s Cup

  Dňa 28. 4. 2015 sa odohralo obvodné kolo v minifutbale najmladších žiakov. Organizátorom tohto podujatia bola ZŠ Lúčna a Centrum voľného času vo Vranove nad Topľou. Na tomto turnaji sa zúčastnilo 9 základných  škôl z nášho okresu. Jednotlivé družstva boli rozdelené do troch skupín. Žiaci našej školy mali za súperov žiakov zo ZŠ Zámutov a ZŠ Kukučínova. V prvom zápase sme podcenili súpera ZŠ Zámutov  a výsledok 5:2 bol na svete.V druhom zápase naši žiaci zabojovali a  remizovali so ZŠ Kukučínova v pomere 2:2. Celkovo tak obsadili druhé miesto v skupine k čomu im blahoželáme a ďakujeme za reprezentáciu školy. Fotografie TU.

  Mgr. Marek Tomáš

   

 • OZNAM

  Oznamujeme,  že z dôvodu pretrvávania vysokej chorobnosti žiakov a na odporúčanie RÚVZ vo Vranove nad Topľou  bude  prevádzka školy v období od 30.apríla 2015 do 6.mája 2015 prerušená. Nástup do školy je 7.mája 2015.

 • Báť, či nebáť sa?

  Tretia prednáška  „Báť, či nebáť sa?“  bola zameraná na rizikové faktory v období dospievania a ich vplyv na reprodukčné zdravie. Prednáška bola určená žiakom 8. a 9. ročníka, v nej sa žiaci spoločne s lektorkou pokúsili zhodnotiť spôsoby života, do ktorých patria negatívne návyky : fajčenie, alkohol, drogová závislosť a ich dopad nielen na reprodukčné zdravie. Žiaci spoločne s lektorkou hľadali príčiny rizikového správania sa a alternatívne spôsoby jeho riešenia. Cieľom prednášky bolo zvýšiť úroveň zdravotného uvedomenia (zmeny postojov) žiakov.

 • Dievčatá z Venuše, Chlapci z Marsu

  V prednáške  „Dievčatá z Venuše, Chlapci z Marsu“ si žiaci spoločne s lektorkou položili otázky: Čo by sme mali vedieť o sebe a o živote? Čo je to reprodukčné zdravie a aký význam majú preventívne prehliadky (gynekológ, urológ) v ich živote? Aké sú následky nedostatočnej prevencie? Čo ukrýva rovnica : zdravo žiť = myslieť na budúcnosť!? Aké nebezpečenstvo sa skrýva v rizikovom správaní sa ? Aké ochorenia im hrozia v prípade nezodpovedného sexuálneho správania? Mozaiku odpovedí na tieto otázky mali možnosť žiaci poskladať spoločne s pani lektorkou.

 • Adam a Eva alebo nie sme rovnakí

  Prednáška s názvom „ Adam a Eva alebo nie sme rovnakí“ bola určená pre žiakov siedmeho ročníka a pani lektorka v nej pojednávala o anatómii reprodukčných orgánov a vplyve pohlavných hormónov  na ich fyzický a psychický vývin. Žiaci mali možnosť zamyslieť sa nad sebou samými, nad svojim správaním a nad vzájomnými vzťahmi medzi sebou, medzi nimi a autoritami (rodič, učiteľ). Prostredníctvom prednášky sa žiaci dozvedeli informácie o ich fyzickom, psychickom a sociálnom dozrievaní ale aj o vhodnej životospráve aj správnych hygienických návykoch v období, v ktorom sa nachádzajú.

 • Dospievam ... cyklus prednášok

  Obdobie puberty je časom veľkých zmien v živote každého človeka. U mladého človeka nedochádza iba k viditeľným fyzickým zmenám, ale aj k zmenám psychickým, sociálnym a taktiež v citovej oblasti. V čase prechodu k veku dospelosti je dieťa vystavené obrovskému tlaku, a  mladý organizmus pod návalom hormónov často reaguje neadekvátne danej situácii. V tomto veku existuje riziko, že sa vyberie nesprávnou cestou. To zlé vykročenie môže byť pre slabších jedincov nezvratné a môže človeka poznačiť na celý život. Za zdravý a správny vývin dieťaťa nenesú zodpovednosť iba rodičia, ale všetci dospelí, ktorí majú možnosť formovať a zasahovať do jeho vývinu. Škola je jednou z inštitúcií, ktorá má v kompetencii dieťa nielen vzdelávať, ale aj vychovávať a formovať z neho zdravého a po všetkých stránkach vyspelého človeka. Aj z tohto dôvodu naša ZŠ v spolupráci s MP Education zorganizovala pre žiakov 7.až 9. ročníka cyklus prednášok „Dospievam...“, ktorý sa venuje jednotlivým aspektom fyzického, psychického a sociálneho vývinu dozrievania mládeže.

  Pevne verím, že tieto prednášky boli pre naše deti prínosom. Aj počas ich reakcií som zistil, že ich tieto témy, niekedy zbytočne tabuizované zaujali, a možno im pomohli odpovedať na niektoré dôležité otázky, ktoré sa  hanbili opýtať.

  Bc. Roman Goroľ

 • Testovanie 9-2015

  Celoslovenské testovanie žiakov 9. ročníka ZŠ
   

  Riadny termín:  Dodatok  č. 1 k POP 2014/2015,vydaný MŠVVaŠ SR  uvádza, že celoslovenské testovanie žiakov 9. ročníka ZŠ sa uskutoční 15. apríla 2015 t.j. v stredu.

  Náhradný termín testovania sa uskutoční 21. apríla 2015 t.j.utorok.
                                                           

  Overte si svoje vedomosti:

  1Špecifikácia testu z matematiky T9-2015 

  2.Špecifikácia testov z vyučovacích jazykov T9-2015

   

  Harmonogram testovania

  Matematika

  9.50 – 10.00 h (10 minút) – úvodné pokyny k testovaniu a rozdanie OHkT
  10.00 – 10.05 h (5 minút) – rozdanie testov a oboznámenie sa s testom
  10.05 – 11.15 h (70 minút) – administrácia testu
  11.15 – 11.20 h (5 minút) – zozbieranie testov a OHkT

  9.30 – 9.50 h (20 minút) – prestávka

   

  Slovenský jazyk a literatúra

  8.10 – 8.20 h (10 minút) – úvodné pokyny k testovaniu a rozdanie OHkT
  8.20 – 8.25 h (5 minút) – rozdanie testov a oboznámenie sa s testom
  8.25 – 9.25 h (60 minút) – administrácia testu
  9.25 – 9.30 h (5 minút) – zozbieranie testov a OHkT

   

   

  Použiť môžete tieto  pomôcky: kalkulačky, rysovacie pomôcky, modré alebo čierne guľôčkové pero

  Je zakázané používať tieto pomôcky: mobilné telefóny, výpisky, študijné materiály, učebnice a pod.

  Viac informácií o testovaní: www.nucem.sk/Testovanie 9

   

 • Medzinárodný deň Rómov

  „Šiel som , šiel som do ďalekých krajov, kde som stretol veľa šťastných ľudí“ tak by som v preklade mohol parafrázovať slová rómskej hymny, ktorá 8. apríla zaznieva častejšie ako po iné dni. Deň 8. apríl je totiž „Dňom všetkých Rómov“. Ale tento sviatok si nepripomínajú iba Rómovia, ale aj mnohí Nerómovia, ktorí si ctia históriu, kultúru a  tradície aj iných národov a národností. Žijeme spolu na spoločnom mieste už dlhé stáročia a stále si máme čo dať. Hoci všetci ľudia sú si rovní, predsa každý národ je iný, má svoje špecifiká, ktorými sa od iných odlišuje, a ktorými sa môžu národy navzájom obohacovať.

  Tak ako sa spieva v hymne o šťastných ľuďoch, v tento deň sme nemuseli chodiť do ďalekých krajov aby sme stretli šťastné tváre detí aj dospelých. Mnoho šťastných ľudí sme mohli stretnúť v triedach a na chodbách našej školy. Tá sa už tradične pripojila k oslavám sviatku Rómov.

  V každej triede učitelia oboznámili žiakov s históriou Rómov, s ich vlajkou, ktorá má  spoločné znaky z vlajkou indickej pravlasti a s rómskou hymnou Gelem, gelem. Spoločne sa naučili text a melódiu starej rómskej piesne, ktorú upravil rómsky hudobník z bývalej Juhoslávie Jarko Jovanovič.

  Na ďalších troch vyučovacích hodinách sa naša škola premenila na remeselné dielne. Všetci žiaci si za pomoci svojich pedagógov mohli vyskúšať svoje zručnosti v rôznych tvorivých činnostiach. Najmenší žiaci sa stali hrnčiarmi, z modelovacej hmoty, ale aj z netradičných materiálov vymodelovali krásne misky, hrnčeky, ale aj ozdoby, ktoré potešili oči všetkých žiakov a učiteľov školy. Druháci a tretiaci sa pre zmenu stali čarodejníkmi s papierom. Tento materiál premenili na prútie, z ktorého vyrobili košíky a ozdobné predmety . Žiaci štvrtého ročníka farbami oživili staré látky a pomocou batikovania ich premenili na rôznofarebné šatky. Piataci a šiestaci si svojou prácou uctili tradičné drotárske remeslo. Tento tradičný materiál využili na výrobu misiek, košíčkov ale aj anjelikov, srdiečok a prsteňov. Žiaci siedmeho ročníka pre zmenu pracovali s prútím a vyrobili klasické metly a metličky, ktoré sa dajú aj prakticky využiť. No a ôsmaci a deviataci sa pohrali s drôtikmi netradične. Stali sa z nich šperkári. Ich náhrdelníky, náramky a brošne potešili všetkých svojou krásou a nápaditosťou.

  Všetky výrobky z našich tvorivých dielní žiaci prezentovali v školskej telocvični, kde sa konala záverečná časť nášho sviatočného dňa. Po hymne, ktorú nám zaspieval Ján Huňák sa všetkým prihovorila naša pani riaditeľka. Pripomenula nám udalosti z 8. – 12. apríla 1971, kedy sa v Orpingtone pri Londýne konal kongres Rómov, tam vznikla medzinárodná rómska organizácia International Romani Union, Rómovia prijali svoju vlajku a hymnu a odvtedy sa 8. apríl slávi ako Medzinárodný deň Rómov. Pripomenula nám spoločnú minulosť, ale aj prítomnosť a to, že všetci ľudia bez rozdielu národnosti, kultúry či farby pleti by mali žiť vo vzájomnej úcte a láske. Nakoniec nás pozdravila v rómskom jazyku, čo určite potešilo všetkých žiakov. Po príhovore riaditeľky školy PaedDr. Anny Hricovej nasledoval kultúrny program, v ktorom sa tancom predstavili deti zo záujmového útvaru Radosť pod vedením pani učiteľky Adamovej, zatancovali nám aj žiačky ôsmeho ročníka pod vedením pani učiteľky Sedlákovej, tá so žiačkami šiesteho pripravila aj dve rómske piesne a na záver nás svojimi pesničkami potešila skupina „Čirikle“, ktorú vedie pán zástupca riaditeľky školy Mgr. Ľuboš Turčík.Tohtoročný Deň Rómov na našej škole bol mimoriadne vydarený, žiaci sa naučili niečo zo svojej histórie, vyskúšali si svoje schopnosti a zručnosť pri tradičných remeslách a kultúrnym programom sme si ukázali aj niečo z rómskej kultúry. Verím, že o rok si tento sviatok opäť pripomenieme a oslávime ho aspoň tak zaujímavo a dôstojne ako tomu bolo v tomto roku.

   

  Fotoalbum z tohto projektového dňa si môžete pozrieť TU.

   

  Bc. Roman Goroľ

 • 8. apríl - MEDZINÁRODNÝ DEŇ RÓMOV

 • Veľkonočný pozdrav

  Vedenie ZŠ Čaklov želá pokojné prežitie veľkonočných sviatkov všetkým svojim žiakom, učiteľom a prevádzkovým zamestnancom.

   

   

 • Deň narcisov

                  Deň narcisov je jediná verejno-prospešná zbierka Ligy proti rakovine a tento rok sa konal už 19-ty krát. Ulice miest a obcí v jediný deň v roku - 27.marca 2015 - zaplavia žlté narcisy a každý, kto si ich pripnol na svoj odev, týmto gestom vyjadril podporu a spolupatričnosť s tými, ktorí bojujú s rakovinou. Už niekoľko rokov sa do tejto zbierky aktívne zapája aj naša škola. Ani tento rok nebol výnimkou. Žiaci si vlastne len pripomenuli význam tohto podujatia, aktívne sa podieľali na tvorbe symbolov prevencie onkologických chorôb - narcisov. Tie potom žiačky 8.ročníka rozdávali tým, ktorí vhodením dobrovoľného príspevku do pokladničky pomohli naakumulovať finančné prostriedky na pomoc onkologickým pacientom a ich rodinám na celom Slovensku. Prispeli nielen zamestnanci a žiaci školy, tety kuchárky, zamestnanci MŠ, oslovili sme rôzne inštitúcie, obchody, súkromných podnikateľov, ale s ochotou pomôcť prispel aj každý okoloidúci. Ďakujeme.

  Pripnutím žltého kvietku v Deň narcisov vyjadrujete onkologickým pacientom, že nie sú vo svojom ochorení sami, že ich boj sa týka nás všetkých a že majú i vašu podporu.

   AKO PRISPIEŤ NA DEŇ NARCISOV

  • Dobrovoľným finančným príspevkom do pokladničiek 27. marca 2015 všade tam, kde sú dobrovoľníci Dňa narcisov.
  • Ľubovoľným finančným príspevkom na účet zbierky č.2629740400/1100 v termíne od 9.3. do 31.3.
   prispieť na účet môžete priamo tu>>>
  • Zaslaním SMS s ľubovoľným textom na č. 848 v hodnote 2 EUR v sieti všetkých mobilných operátorov v termíne od 9.3. do 31.3. Operátori odvedú do zbierky celú sumu a samotné zaslanie SMS zákazníkovi nespoplatňujú.

  Viac informácií nájdete na www.dennarcisov.sk.

  Pozrite si aj fotky TU.

  Mgr. Miroslava Mikulášiková

   

 • HVIEZDOSLAVOV KUBÍN 2015

  Dňa 24. marca 2015 sa  na našej ZŠ v Čaklove  už tradične konalo školské kolo celoslovenskej súťaže v umeleckom prednese poézie a prózy. Hviezdoslavov Kubín vkročil tak už do svojho siedmeho desaťročia. Žiaci našej školy sa zodpovedne pripravovali. V tento deň sa stretli najlepší recitátori našej školy, ktorí si zmerali svoje sily v umeleckom prednese. Výkon recitátorov  posudzovala porota v zložení Mgr. Miroslava Petrocová, Mgr. Jana Sedláková, Mgr. Miroslava Mikulášiková.  Výkon žiakov sme posudzovali z viacerých hľadísk: zvládnutie textu, stotožnenie sa s obsahom a výpoveďou ukážky, správna intonácia, správna výslovnosť, tempo, kontakt recitátora s publikom, príjemný vzhľad a celkový dojem. Mnohých  žiakov premohla tréma či neistota , no napriek tomu sa všetci veľmi snažili. Keďže vyhrať nemôžu všetci,  rozhodovanie  bolo naozaj ťažké. Nakoniec to dopadlo nasledovne:

  Kategória poézia:

  1. miesto- Kristína Kotľárová IV.B
  2. miesto- Lukáš Goroľ IV.A
  3. miesto- Natália Goroľová VI. ročník

   

  Všetkým súťažiacim gratulujeme a prajeme aj naďalej veľa úspechov.

  Mgr. Miroslava Petrocová

   

   

   

News

Kontakt

 • Základná škola Čaklov
  Čaklov 495, 094 35
  GPS: 48°54´15.94´´N ; 21°37´14.72´´E
 • Riaditeľ: 057 48 88 550
  Mobil: 0917 271 442
  Sekretariát: 057 44 96 434

Fotogaléria