Navigation

 • HVIEZDOSLAVOV KUBÍN 2015

  Dňa 24. marca 2015 sa  na našej ZŠ v Čaklove  už tradične konalo školské kolo celoslovenskej súťaže v umeleckom prednese poézie a prózy. Hviezdoslavov Kubín vkročil tak už do svojho siedmeho desaťročia. Žiaci našej školy sa zodpovedne pripravovali. V tento deň sa stretli najlepší recitátori našej školy, ktorí si zmerali svoje sily v umeleckom prednese. Výkon recitátorov  posudzovala porota v zložení Mgr. Miroslava Petrocová, Mgr. Jana Sedláková, Mgr. Miroslava Mikulášiková.  Výkon žiakov sme posudzovali z viacerých hľadísk: zvládnutie textu, stotožnenie sa s obsahom a výpoveďou ukážky, správna intonácia, správna výslovnosť, tempo, kontakt recitátora s publikom, príjemný vzhľad a celkový dojem. Mnohých  žiakov premohla tréma či neistota , no napriek tomu sa všetci veľmi snažili. Keďže vyhrať nemôžu všetci,  rozhodovanie  bolo naozaj ťažké. Nakoniec to dopadlo nasledovne:

  Kategória poézia:

  1. miesto- Kristína Kotľárová IV.B
  2. miesto- Lukáš Goroľ IV.A
  3. miesto- Natália Goroľová VI. ročník

   

  Všetkým súťažiacim gratulujeme a prajeme aj naďalej veľa úspechov.

  Mgr. Miroslava Petrocová

   

   

   

 • Deň zápasu za ľudské práva

  Ľudské práva patria každému jednému z nás...

  25. marec je pamätný deň, kedy si na Slovensku pripomíname už 27. výročie „Sviečkovej manifestácie“. Sviečková manifestácia patrí medzi také udalosti v slovenských dejinách, ktoré sa radia k medzníkom boja za demokratizáciu slovenskej spoločnosti.

  Bol pokojný protest za dodržiavanie občianskych a náboženských práv a slobôd vo vtedajšom ČeskoSlovensku. Tento protest sa konal v Bratislave na Hviezdoslavovom námestí dňa 25. 3. 1988, kedy sa zišli tisícky ľudí, ktorí so sviečkami v rukách demonštrovali proti nedodržiavaniu náboženských a občianskych práv. Túto odvahu ľudí vzoprieť sa totalitnému režimu možno považovať aj za akýsi spúšťač pádu komunistického režimu, ku ktorému došlo po udalostiach 17. novembra 1989.

  A preto sa 25.marec 2015 niesol na našej škole v duchu tohto pamätného dňa. Pre žiakov bolo v rámci projektového vyučovania pripravených množstvo aktivít, ktorým si dôležitosť boja za ľudské práva uvedomili a pripomenuli zároveň.

  Najmladší žiaci si pri aktivite „Korytnačka“ uvedomili dôležitosť sebaovládania, zábavnou formou sa oboznámili so svetovým kódexom detských práv, pozreli si ľudsko-právne orientovanú rozprávku a vytvorili nádherné žiarivé slnká ľudských práv. Iní sa dozvedeli o činnosti linky detskej dôvery a svoje poznatky si overili v teste. Na hodinách Slovenského jazyka vytvorili básne o Práve na život, či vzdelanie, na hodinách Čítania si vytvorili záložky do Čítaniek, ktoré im budú pripomínať ich základné práva. Štvrtáci na Slovenskom jazyku rozdeľovali podstatné mená súvisiace s právom detí na vzdelanie, či dostatok zdravej výživy podľa rodov a v hre „Charakteristiky“ zistili, že napriek tomu, že je každý iný, je množstvo vecí, ktoré ich spája. Na Hudobnej výchove si zaspievali a zahrali pieseň „Náš svet je pestrý“. Starší žiaci na Slovenskom jazyku v úvahe vyjadrili svoje postoje k ľudským právam a predniesli návrhy ako za ne bojovať a svoju fantáziu využili aj pri tvorbe komiksu. Na Informatickej výchove tvorili plagáty o ľudsko-právnych témach, na Výchove k zdraviu riešili svoje problémy prostredníctvom „Lietajúcich tanierov“, na hodinách Anglického jazyka si osvojili slovnú zásobu  o ľudských právach a po zhliadnutí videí vytvorili nádherné plagáty s heslami v angličtine. Siedmaci na hodinách Geografie vytvorili mapu sveta, v ktorej označili krajiny, kde najčastejšie dochádza k porušovaniu základných práv ľudí a pri aktivitách k filmu „Deti zo stanice Leningradská“ pochopili, že nie všetky deti sveta sa majú tak dobre ako my. Ani na hodinách Matematiky to nebolo v tento deň inak a deviataci vytvorili ale aj vyriešili mimoriadne zaujímavé slovné úlohy s touto tematikou. A dialo sa ešte mnoho iného. Mnohé zábavné a poučné aktivity nás sprevádzali celým týmto výnimočným projektovým dňom a v priestoroch školy bol zároveň pripravený infostánok, z ktorého sa žiaci mohli dozvedieť ešte omnoho viac.

  „Každý z nás má rovnaké právo na život. A život je ako beh cez prekážky. Niektoré sú ľahké, tie zvládame hravo. No občas prídu aj tie ťažké, ale my ich musíme prekonať. Každý z nás je strojcom vlastného šťastia. Ale nesmieme zabúdať, že -Moje práva siahajú len potiaľ, pokiaľ nezasahujú do práv iných.-“ napísali vo svojej úvahe ôsmaci a mne neostáva nič iné, len s nimi súhlasiť. Bojujme teda za svoje práva, ale nie na úkor iných.

  Fotky z tohto projektového dňa si môžete pozrieť TU.          Mgr. Kristína Hrehová

  http://www.vranovske.sk/sk/clanky/2015-17-ludske-prava-patria-kazdemu-z-nas/

  http://www.regionvt.sk/uvod/aktuality/7434-25-marec-de-zapasu-za-udske-prava

   

         Ľudské práva patria každému jednému z nás

   

 • Deň vody

  24. marec 2015 si žiaci v ZŠ Čaklov pripomenuli veľmi neobvyklým vyučovaním. Učitelia pre žiakov pripravili projektový deň, ktorý sa niesol v duchu vody. Tento významný deň sme si pripomenuli rôznymi aktivitami. Žiaci na slovenskom jazyku si vymýšľali rôzne básne o vode, ktoré krásne zilustrovali. Kolobeh vody a iné dôležité informácie o vode ako znečistenie vody alebo dôležitosť vody pre život,  im učitelia vysvetlili prostredníctvom krátkych filmov v interaktívnych učebniach. Vyskúšali si tiež zaujímavé pokusy s vodou, ktoré ich naozaj zabavili – sú to napr. crash test – pokus s vodou a práškom do pečiva, pokus s vodou a olejom, pokus – ako dostať vodu do pohára za pomoci sviečky a iné zábavné pokusy. V rámci projektového dňa sa žiaci tiež zamýšľali a rozprávali o hospodárnom  využívaní vody v domácnostiach. Prostredníctvom pracovných listov, hľadali žiaci rôzne spôsoby, ako sa aj oni môžu zapojiť a ušetriť nejednu kvapku tejto vzácnej tekutiny. Na hodinách cudzích jazykov zasa žiaci tvorili plagát s názvom World water day. Naučili sa slovnú zásobu, ktorá sa týka najmä vody a niekoľko užitočných fráz. V učebniach IKT žiaci vytvorili žiaci II. stupňa  poučné letáky o vode, ktoré môžu využiť tiež ako pomôcku na hodinách. Na hodinách fyziky si siedmaci zostrojili Herónovú fontánu a ostatným spolužiakom vysvetlili na akom princípe takáto fontána funguje. Asi ako najlepšia a najzábavnejšia aktivita, ktorá sa žiakom páčila a pri ktorej sa najviac zabavili bola súťaž:  Kto skôr vypije pohár vody. Žiakom sa takéto projektový deň veľmi páčil. 

  Fotoalbum z tohto projektového dňa si pozrite TU.

  Mgr. Saladiaková

 • Deň lesa

  23. marec si pripomíname „Medzinárodný deň lesa“. Tentokrát sa tento projektový deň zameral samozrejme  na lesy a ich ochranu. Učitelia si aj oäť pripravili celú šnúru aktivít venovaných šetrnému prístupu k prírode a k nášmu najbližšiemu životnému prostrediu. Žiaci siedmeho ročníka  si pozreli filmové predstavenie environmentálneho dokumentu s názvom „Umierajú postojačky“. Dokumentárny film zobrazuje reálnu situáciu slovenských lesoch, ktoré bolo postihnuté kalamitou. Prostredníctvom tvorby powerpointových prezentácii sa žiaci V. ročníka oboznámili o chránených územiach SR. Spoznali faunu a flóru. Tak isto aj na hodinách anglického cudzích jazykov žiaci tvorili krásne plagáty na tému „les a jeho ochrana“.  Ďalej žiaci spoznali či je to Buscraft prostredníctvom krátkych filmov, ktoré si pozreli na internete. Naučili sa ako sa správne správať v lese, ako bezpečne zakladať a uhasiť oheň, ako si postaviť jednoduchý úkryt a iné užitočné veci. Prostredníctvom powerpointových prezentácii a internete žiaci spoznali prácu poľovníkov. Zistili že ich úlohou  nie je len udržiavať rovnováhu v prírode ale ju aj chrániť a starať sa o ňu.  Žiaci najnižších  ročníkov  zase bavili aktivity zamerané na prírodné bohatstvo lesa ako napr. hra „Tajomné vrece“ – kde žiaci zisťovali čo patrí a nepatrí do prírody, spoznávali rôzne prírodniny.  Ďalej to bolo“ Lesné divadlo“ – kde žiaci napodobňovali pohyby zvieratiek  a kde sa žiaci naučili veľa o ich živote. Samozrejme starší žiaci  nezabudli vytvoriť rôzne plagáty na tému „Podaj pomocnú ruku“, Kde vymýšľali aj rôzne návrhy na ochranu lesa.  Takéto a ešte mnoho iných aktivít si žiaci užili na takomto projektovom vyučovaní, ktorého poslaním bolo vytvoriť u žiakov povedomie o významnom prínose lesa a jeho hodnotách.  

  Fotografie z tohto projektového dňa si pozrite TU.

  Mgr. Saladiaková

 • Prednáška Pravda o drogách

  Pravda. Čo je to pravda? Poznáme pravdu o drogách? Týmito slovami sa začala prednáška pre žiakov II. stupňa ZŠ v Čaklov, ktorí si ju vypočuli dňa 18. marca 2015 v interaktívnej učebni. Túto prednášku si pre našich žiakov pripravilo  Slovensko bez drog, o.z.

  Drogy každoročne ničia a ruinujú milióny ľudských životov. V bežnom živote sme každý deň obklopení masmediálnou komunikáciou a ani obyčajná reklama na alkohol nám neukáže obe strany mince. Presne ako aj drogový díler. Ten nám určite nepovie o škodlivosti a nebezpečenstve, ktoré nám hrozí pri používaní drog. Áno, všetkého veľa škodí. A  zvlášť to platí o konzumácií legálnych drog, akými sú alkohol a tabak v cigaretách či kofeín, ktorý je na dennom jedálničku snáď všetkých dospelých ľudí.

  Aj mnohí z našich žiakov už majú prvé skúsenosti s alkoholom či cigaretami. A práve preto je dôležité, aby hlavne mladí ľudia pochopili  negatívny dopad drog na ľudské zdravie. Opakovaná konzumácia alebo aplikácia  drog vedie ku kolísaniu  nespočetného množstva ľudských emócií a citov.  Žiaľ, apatiou závislosť na drogách nekončí. Tieto jedy môžu veľmi rýchlo ľudský život ukončiť. Mať kvalitný život a zdravie, o ktoré sa staráme je  COOL, ale musíme to dovoliť sami sebe a svoj život si vážiť.

  Naši žiaci pochopili, že POVEDAŤ NIE DROGÁM nie je hanba, ale správne životné rozhodnutie. Svoje presvedčenie o škodlivosti drog spečatili sľubom protidrogového šerifa, v ktorom sľúbili , že budú dobrým príkladom tým, že budú žiť život bez drog, hovoriť priateľom, že život bez drog je viac zábavný, pomáhať ostatným protidrogovým šerifom, učiť sa viac o tom, ako drogy naozaj škodia ľuďom, hovoriť ľuďom pravdu o škodlivých účinkoch drog, pomáhať svojej rodine a priateľom pri tom, aby žili bez drog, dávať dobrý príklad všetkým deťom, aby všetci na Slovensku žili život bez drog.

  Fotogalériu z tejto prednášky si môžete pozrieť TU.

  Brožúru z prednášky "Pravda o drogách" si môžete pozrieť TU.

  Ďalšie brožúry s protidrogovou tematikou si pozriete TU.

  Sľub protidrogového šerifa si môžete pozrieť TU.

  Viac o občianskom združení Slovensko bez drog sa dozvieš na ich webovej stranke http://www.slovenskobezdrog.sk/

  Mgr. Petrocová, Mgr. Sedláková

 • JEDEN SVET v ZŠ Čaklov

  Posledný deň školského vyučovania pred jarnými prázdninami, v piatok 20. februára 2015 sa na Základnej škole v Čaklove nevyučovalo tradične. Dôvodom bol medzinárodný festival dokumentárnych filmov JEDEN SVET, ktorý naša ZŠ podporuje. Festival sa koná pod záštitou OZ Človek v ohrození už po 15. krát. Je to jediné kultúrno–vzdelávacie podujatie svojho druhu na Slovensku, ktoré sa komplexne zaoberá ľudsko-právnymi a globálnymi témami. Projekt JEDEN SVET NA ŠKOLÁCH prináša prostredníctvom atraktívnych dokumentárnych filmov aktuálne témy globálneho vzdelávania do školských tried, v rámci ktorého sa premietalo na ZŠ Čaklov. Víziou je podpora, rozvoj a ochrana duchovných a kultúrnych hodnôt detí.

  V súčasnosti žijeme v navzájom veľmi previazanom svete. Voľný pohyb ľudí, financií,

  informácií nás spája s ľuďmi žijúcimi vo vzdialených krajinách viac ako kedykoľvek

  predtým. Naše každodenné rozhodnutia o tom, čo si oblečieme, čo budeme jesť,

  ako cestujeme do školy, alebo ako často použijeme mobilný telefón ovplyvňujú náš

  život rovnako, ako životy ľudí, ktorí šijú naše oblečenie, pestujú ovocie, ktoré jeme, či ťažia rudy potrebné na výrobu našich mobilných telefónov.

  Aj my máme preto v rukách možnosť svojimi každodennými rozhodnutiami ovplyvniť, akým smerom sa bude uberať medzinárodný rozvoj, politika, životné prostredie a iné dôležité globálne otázky. Tento ročník niesol podtitul „Sloboda nie je zadarmo“. Prečo takáto téma?

  Uplynulo už 25 rokov od Novembra 89. Žijeme v slobodnej spoločnosti. Asi nie je úplne podľa našich predstáv, ale máme možnosti to zmeniť. Tí, ktorí chceli zmenu pred rokom 1989, boli prenasledovaní. 
  Sloboda nie je zadarmo, je treba pre ňu niečo urobiť. Vyjadriť sa, prejaviť, vymýšľať zlepšenia a snažiť sa  tieto nápady realizovať.

  Zároveň všetci môžeme urobiť konkrétne kroky, aby boli naše osobné životy lepšie. Vybrať si školu, ktorá nás baví, nakupovať iba to, čo potrebujeme, byť ohľaduplný k prírode.
  Bez študentov štrngajúcich na námestiach kľúčmi, mohlo byť všetko inak.

  Obyvatelia mnohých krajín sveta dodnes nemajú naše možnosti. A o nich bol festival. Súčasťou festivalu bola aj výtvarná súťaž o pekné ceny, do ktorej sa žiaci zapájali počas celého týždňa na hodinách výtvarnej výchovy a počas záujmovej činnosti. Ich úlohou bolo tvorivo spracovať tému festivalu „Sloboda nie je zadarmo“.

  Pre žiakov II. stupňa bola pripravená prednáška spojená s diskusiou na tému „Záškoláctvo a kriminalita detí a mládeže“. Do našej školy prijali pozvanie príslušníci Poriadkovej polície Policajného zboru z okresu Vranov a žiakom porozprávali o svojej náročnej práci. Vo svojom rozprávaní sa zamerali na jednotlivé zložky páchania trestnej a spoločensky nežiaducej činnosti u detí a mládeže.  Detailne vysvetlili, čo znamená poškodzovanie majetku a cudzej veci a aké postihy za tieto skutky hrozia žiakom i ich rodičom. Svoju pozornosť venovali aj záškoláctvu a neplneniu si povinnej školskej dochádzky, pričom sa opierali o skúsenosti z praxe. Vo svojom rozprávaní nevynechali ani požívanie návykových a psychotropných látok a dôsledkov z toho plynúcich. Medzi ďalšie témy o ktorých so žiakmi diskutovali patrili aj šikanovanie žiakov i učiteľov, výtržníctvo medzi rovesníkmi, odcudzovanie cudzej veci a páchanie ďalšej nevhodnej činnosti, ktorá sa medzi žiakmi tohto veku žiaľ vyskytuje.Žiakov pútavé rozprávanie policajtov mimoriadne zaujalo, odniesli si mnoho nových informácií a presvedčili sa, že páchanie trestnej činnosti nepatrí medzi slušných ľudí a je v spoločnosti nežiaduce. V závere vyplnili krátky dotazník, ktorý si pre nich príslušníci PZ pripravili.

  Po prednáške bolo pre žiakov pripravených 5 dokumentárnych filmov, o živote ich rovesníkov z iných častí sveta, ktoré sa v mnohom odlišujú. V dokumente o detskej práci „Faridullah má dnes voľno“ je opísaný život jedenásťročného chlapca z Afganistanu, ktorý musí spolu so súrodencami pracovať v tehelni kvôli splateniu otcovho dlhu. Jeho snom je skoncovať s touto ťažkou prácou a ísť študovať. Snímka „Lotte- srdce pre bezdomovcov predstavila žiakom plán mladej školáčky z Kolína, ktorá sa spolu s kamarátkami rozhodla zaobstarať a pripraviť jedlo pre bezdomovcov zo svojich úspor. Talentovaná mladá hudobníčka Layla z Afganistanu prišla vo vojne o otca a skončila v sirotinci, keďže sa jej mama nedokázala postarať o všetkých súrodencov. Svoj príbeh žiakom našej školy rozpovedala v dokumente „Laylina melódia“. V animovanom filme „Navždy chuligán“ nám futbalový chuligán z Holandska porozprával o svojich dôvodoch k páchaniu násilia a bitiek na štadiónoch po zápasoch. 25 rokov po revolúcii mohli žiaci nahliadnuť do socialistického denníka maturantky v snímke „1989: Z deníka Ivany A.“.

  Po vyučovaní si na svoje prišli aj pedagógovia a pri šálke dobrého čaju si spoločne pozreli dokument Davida Bonda „Projekt:PRÍRODA“. V ňom sa režisér rozhodol zmeniť zažité stereotypy u detí a prístup rodičov, pomocou reklamnej kampane na „Prírodu“. Nemal síce vysoký rozpočet, ale zato ušľachtilý zámer – dostať deti von. Učitelia v ňom našli mnohé inšpirácie pre návrat detí k prírode.

  Z dokumentov sme sa dozvedeli súvislosti, nahliadli do hĺbky problémov a zistili, čo môžeme urobiť aj my sami preto, aby sme žili v lepšom svete... V našej základnej škole sa o to spolu so žiakmi snažíme aj prostredníctvom takýchto naozaj vydarených podujatí s celoslovenským rozmerom.

  Fotografie z podujatia si môžete pozrieť TU.

  Články z tohto dňa uverejnili aj rôzne média. Možete si ich pozrieť TU a TU.

  http://www.regionvt.sk/uvod/aktuality/7362-jeden-svet-v-z-aklov

  http://www.vtn-vranov.sk/jeden-svet-v-zs-caklov/#.VPy1MCyFKt8

  http://www.skvelarodina.sk/jeden-svet-v-zs-caklov/                                                                                    

  Mgr. Kristína Hrehová

   

 • Naši deviataci na návšteve

  Dňa 20. februára 2015 Stredná odborná škola drevárska vo Vranove nad Topľou otvorila svoje „dvere“ širokej verejnosti, no najmä na pomoc žiakom končiacich ročníkov pri voľbe povolania. Aj my, deviataci zo ZŠ Čaklov, sme ako návštevníci mohli nahliadnuť do jednotlivých učebných priestorov školy ako teoretického, tak aj praktického vyučovania. Dozvedeli sme sa zaujímavosti o aktivitách školy, o práci a úspechoch jej študentov a rôznymi formami sme boli oboznámení aj o možnostiach štúdia na tejto odbornej škole. Príjemným zážitkom bola aj prezentácia jednotlivých študijných a učebných odborov, ktoré sme mali možnosť sledovať. Či už to boli výstavky prác študentov v odbore stolár, elektromechanik, či odvážne kreácie v oblasti odboru operátor drevárskej a nábytkárskej výroby. Zaujala nás aj  prezentácia tradičných aj modernejších slovenských remesiel ako kováčstvo, výroba a maľovanie keramiky, výroba fujár a píšťal, maľovanie na hodváb, košikárstvo, zdobenie veľkonočných kraslíc, pletenie z papiera, rezbárstvo či šitie a zdobenie slovenských ľudových krojov. Všetky tieto ukážky kreativity, estetického cítenia a nápaditosti v spojitosti s kultúrnym programom, v ktorom vystúpenia mažoretiek, folklóru, tanca a spevu boli popretkávané originálnymi myšlienkami moderátorov, predostreli  obraz tejto strednej školy, ktorej odborom plánujú povedať svoje „áno“ aj niektorí z našich deviatakov. Presvedčili sme sa, že Stredná odborná škola drevárska je modernou vzdelávacou inštitúciou a má zaujímavé  vzdelávacie programy. Presvedčili nás tiež o tom, že škola umožňuje uplatniť sa svojim študentom nielen v odbornýchj, ale aj umeleckých a voľnočasových aktivitách. Bolo úžasné nakuknúť cez pootvorené dvere do blízkej budúcnosti a je len na našom rozhodnutí, či do nich aj vstúpime.

  Fotografie si môžete pozrieť TU.

  PaedDr. Katarína Havrilová

   

 • Sviatok sv. Valentína v ZŠ Čaklov

  V dnešnej dobe sa na deň sv. Valentína zamilovaní obdarúvajú Valentínkami, romantickými darčekmi aby vyjadrili hĺbku svojich lúbostných a priateľských citov. Inak to nebolo ani na našej škole, veď sa máme všetci radi. ;)

  Milou tradíciou na našej škole je Valentínska pošta. Žiaci mali možnosť hádzať svoje odkazy priateľom a kamarátom do valentínskej krabice umiestnenej pri vchode do budovy školy.  Pani učiteľka roztriedila poštu a najzaujímavejšie, najkrajšie prečítala v školskom rozhlase. Zvyšné Valentínky (bolo ich neúrekom) Amorkovia poroznášali do rúk prekvapeným a naradosteným adresátom. Nechýbalo ani prianie pre pani riaditeľku školy, pána zástupcu a pre pani učiteľky.  Veríme, že každého prianie potešilo a že Ste všetci mali o to krajší deň. Krásneho Valentína Vám prajeme ;) 

  Fotografiu s valentínkami si môžete pozrieť TU

   

  Viete ako vznikol sviatok sv. Valentína?

  Valentín bol biskupom, ktorý napriek zákazu rímskeho cisára Claudia II. Tajne sobášil zamilované páry.

  Viete ako vznikol sviatok zamilovaných? 

  Biskup skončil vo väzení, kde sa zamiloval do dozorcovej slepej dcéry. Údajne jej vrátil zrak a pred popravou jej napísal odkaz: „Od tvojho Valentína.“ Tak vznikla prvá symbolická valentínka.

  Sviatok sv. Valentína však vznikol až o pár storočí neskôr. Na počesť biskupa Valentína ho 14. februára 496 vyhlásil pápež Gelasius.

  Iná legenda spája sviatok zamilovaných s vojvodom Karolom Orleánskym, ktorý skončil v britskom zajatí. Do rodného Francúzska prostredníctvom veršov poslal manželke zamilovaný odkaz. V 19. storočí sa tento odkaz rozšíril do celého sveta.

  Najkrajšia je ruža

  Jedným z najpopulárnejších darčekov v deň sv. Valentína je červená ruža. A práve tento sviatok vraj väčšina mužov považuje za ideálny termín, kedy požiadať svoju partnerku o ruku.

 • Zápis žiakov do školy

  Dňa 10.februára sa uskutočnil zápis do prvého ročníka. Ďakujeme rodičom, že prejavili záujem o vzdelávanie a výchovu svojich ratolestí v našej škole. Kvalitným výchovno-vzdelávacím programom a ponukou edukačných aktivít ich profesionálny prístup pedagocgických zamestnancov určite nesklame a zaručí im všestranný rozvoj ich dieťaťa. Fotografie si môžete pozrieť TU.

  riaditeľka školy

   

 • TALENTY 2015

   V nedeľu 8.2.2015 sa žiaci našej školy zúčastnili speváckej súťaže ,,TALENTY 2015“. Táto súťaž sa koná každý rok v tomto čase už 24 rokov. Zúčastňujú sa na nej talenty z okolia vranovského okresu, ktoré prednášajú na súťaži piesne populárne a piesne ľudového pôvodu. Tento rok sa na nej stretli speváci a speváčky 9 škôl a medzi nimi aj najväčší spevák našej školy – spevák skupiny Čirikle Ján Huňák. Janík bol na tejto súťaži už po tretíkrát a vystúpil s piesňou, ktorá sa stala tohtoročným letným hitom NEĽUTUJEM od speváka Adama Ďuricu.  Sprevádzal ho hrou na gitare žiak IX. ročníka Erik Giňo. Speváci aj speváčky sa mohli prostredníctvom svojich výkonov umiestniť na niektorom z troch pásiem – bronzovom, striebornom alebo na tom najvyššom a najhodnotnejšom zlatom pásme. Náš žiak sa umiestnil svojim speváckym výkonom na najvyššom poste – ZLATOM pásme. Vryl sa do sŕdc celého publika, ktoré Janíka odmenilo viacnásobným potleskom. Janíkovi k umiestneniu gratulujeme a za reprezentovanie školy obom žiakom ďakujeme. Fotografie TU.

  Mgr.Lucia Mariňáková

 • Karneval v našej škole

  Chystajte si deti masky, bude smiech a špás! Fašiangový karneval dnes prišiel medzi nás. Kráľ a šašovia, všetci sú už tam, detský karneval, práve prišiel k nám. Tak sa teda na tú slávu aj ty pozrieť príď, príď sa s nami zahrať na to, čím by si chcel byť.

      Fašiangové obdobie je v plnom prúde a preto je najvyšší čas si ho ešte užiť v plnej paráde a so všetkým, čo k fašiangom patrí. Ani naša škola nie je výnimkou a 29.01.2015 sme usporiadali Karneval, na ktorom sa zišli  prenádherné, niektoré       výnimočné a nápadité masky, v sprievode hrdých rodičov.

      Lady Karneval privítala všetkých zúčastnených tak ako sa patrí, vo víre tanca a po celý čas ho moderovala vtipným slovom. Popoludnie skvelej zábavy, súťaží a výhier, v spoločnosti rozprávkových bytostí od výmyslu sveta, si podmanilo všetkých navôkol a pohľad na tancujúcich šašov, princezné, čertov, či zvieratiek,    sa nedal ničím nahradiť.

      Keď už boli z tanca a súťaží všetci príjemne unavení, oceňovala sa ich dokonalá premena. Cenu riaditeľky školy, obrovských plyšákov, dostali kreatívne domácky vyrobené masky – múmia a zápalková krabička. 

      Porota mala ťažkú úlohu pri oceňovaní masiek, nakoľko bolo z čoho vyberať, ale cien bolo neúrekom a tak tí čo nedostali žiadnu z hlavných cien, boli odmenení farbičkami, perami a hlavne búrlivým potleskom.

      Potešilo sa mnoho detských dušičiek a určite aj rodičia, ktorí boli ako hlavní zainteresovaní do prípravy masiek. V závere sa rozdali tombolové ceny, pani riaditeľka vyjadrila poďakovanie učiteľom i rodičom za spoluprácu. Domou sme všetci odchádzali s príjemným pocitom, úsmevom a dobrou náladou.

      Určite si to v budúcom roku zopakujeme a deti opäť prekvapia úžasnými maskami.

  Mgr. Andrea Baranová

 • Školský futbalový turnaj

  Dňa 21.1. 2015 sa uskutočnil školský futbalový turnaj pre žiakov 2. stupňa našej školy. Jednotlivé triedy boli rozdelené do dvoch skupín. Prvú skupinu tvorili žiaci V. a VI. ročníka a trieda VII. A. Druhú skupinu tvorili žiaci VIII. a IX. ročníka a trieda VII. B. Všetky triedy v skupine odohrali medzi sebou vzájomné zápasy, na základe ktorých postupovali do ďalších bojov. V boji o 3. miesto sa stretli žiaci VIII. a VI. ročníka. Zápas s veľkým prehľadom vyhrali ôsmaci v pomere 5:1. Vo finále sa stretli žiaci VII. A a VII. B. Víťazmi sa stali žiaci VII. B, keď zápas vyhrali v pomere 7:1. Celkovými víťazmi školského turnaja sa stali žiaci VII. B, na druhom mieste  skončili žiaci VII. A a tretie miesto si vybojovali žiaci VIII. ročníka. Víťazné tímy získali diplomy a sladké odmeny. Skutočnými víťazmi boli nakoniec všetci žiaci, ktorí sa zúčastnili tohto turnaja. 

  Fotogalériu z turnaja si môžete pozrieť TU.

  Mgr. Marek Tomáš

 • „Ja, odlišní a vzťahy medzi nami“

  Mesiac december je jedným z najkrajších mesiacov v celého kalendárneho roka. Je to mesiac, počas ktorého očakávame najkrajšie sviatky roka. Vianoce sú sviatkami radosti, pokoja, pohody a lásky, preto sme aj my v našej škole venovali tento mesiac medziľudským vzťahom – vzťahom nás s ľuďmi inej rasy, iného náboženstva, pohlavia a pod. Žiaci na hodinách výtvarnej výchovy zobrazovali rôznymi výtvarnými technikami – kresba ceruzou, maľba, lepenie a mnohými inými svoj vzťah k iným ľuďom. Ich práce boli skutočne pekné a milé. U žiakov sme sa snažili podchytiť kladný vzťah k ľuďom, ktorí sa od nás nejako odlišujú a to farbou pleti, mentalitou, správaním v dôsledku nejakého postihnutia či už telesného alebo mentálneho. Je dôležité byť k sebe navzájom dobrí, milí, láskaví a pomáhať si navzájom. Mali by sme zahodiť všetky predsudky, ktoré v sebe máme a súdiť ľudí podľa toho, akí sú vo svojom vnútri a nie podľa toho, ako vyzerajú. Pozrite si, ako naši žiaci pracovali na túto tému a aké práce sa nám podarili. Fofografie TU.

 • Dopravné prostriedky z odpadového materiálu

  V rámci dopravnej výchovy mali žiaci našej školy za úlohu vytvoriť rôzne dopravné prostriedky z odpadových materiálov. Žiaci vytvárali dopravné prostriedky prevažne z kartónu, pet fliaš, papiera, rôznych krabičiek od mlieka, liekov, džúsov atď. Vyskúšali si tak nielen svoje konštruktérske schopnosti, ale takisto si zopakovali pravidlá o triedení odpadu a recyklácii. Spojili sme pravidlá bezpečnosti v cestnej premávke s environmentálnou a ekologickou výchovou tak nenásilne, že naozaj platilo staré známe Škola hrou. Žiakom sa podarilo vytvoriť veľmi pekné a zaujímavé dopravné prostriedky. Boli to autá rôznej veľkosti a typov, lietadlá, raketoplány.... Veď posúďte sami ako sa nám to podarilo :-). Fotografie TU.

  P1010009.JPGP1010011.JPGP1010014.JPGP1010012.JPG

   

 • OZNAM - ponuka práce

  ZŠ Čaklov prijme do pracovného pomeru na zastupovanie počas PN učiteľa/ku - aprobácia SJL (vítaná aj RUJ). Nástup je možný ihneď.

 • Riaditeľské voľno

  Riaditeľstvo školy oznamuje, že na základe zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov, podľa § 150 odsek 5 v dňoch 8.1. – 9.1 2015 udeľuje riaditeľské voľno z prevádzkových dôvodov. Vyučovanie začne v pondelok 12.1.2015.

   

 • Vianočné posedenie zamestnancov ZŠ Čaklov

  Všade znie ozvena vianočného ticha, odniekiaľ z tmy mráz do okien dýcha.

  Sviečka i prskavka v našich očiach žiari. Prišiel čas obrátiť list v starom kalendári.“

   

       V rýchlom behu nášho života nastáva pomaly čas Vianoc. Čas sviatočný, čas výnimočný, čas priam zázračný... O chvíľu vojde do našich príbytkov so všetkým, s čím si spájame najkrajšie sviatky roka. Osobité kúzlo jagajúceho stromčeka, štedrovečerná večera pri sviečkach, tiché a úprimné rozhovory, chvíle bez náhlenia, plné pochopenia a radosti z prítomnosti najbližších.

       Aj v ZŠ Čaklov sa v jedno pekné popoludnie rozžiarili blikajúce svetielka na krásne ozdobenom vianočnom stromčeku a za zvuku jemných tónov melódie vianočných kolied si všetci zamestnanci školy sadli k bohato prestretému stolu, aby tu strávili spoločné chvíle v kruhu priateľov. Po vypočutí vrelých vianočných a novoročných prianí z úst pani riaditeľky, pána starostu i zamestnancov školy si spoločnou modlitbou všetci prítomní pripomenuli ozajstný význam vianočných sviatkov. Celým vianočným posedením sa prelínala veselá nálada a oslava sa niesla vo vianočnom duchu. Vzájomnými rozhovormi, rozprávaním vtipných historiek či spomínaním na časy minulé bola naplnená celá miestnosť. Slávnostná atmosféra, vysvietený stromček a vôňa vianočného punču nenechala nikoho z prítomných na pochybách, že Vianoce sú už za dverami.

   

    

       Nadchádza krásny vianočný čas a my by sme vám k nemu chceli čosi priať... Nech pokoj dá duši slobodu, láska domácu pohodu, zdravie prinesie radosť zo života a šťastie nech sa pri vás stále motá...

  PaedDr. Katarína Havrilová

 • "Šťastie, zdravie vinšujeme Vám"

  „Svetielko sa tíško blíži, všetkých ľudí zrazu zblíži.

  Úsmev sa v zapätí zjaví na každučkej jednej tvári.

  Všetko sa už ligoce, hurá, idú Vianoce. 

  Je čas šťastia, veselosti, každý pieseň spieva,

  nech vo Vašej domácnosti sa radosť rozlieva.

  Na jedličke sviečky svietia, v jasliach leží Božie dieťa. 

  Nech vás jeho láska hreje, žiari i v tmách beznádeje, 

  do sŕdc, duší Vašich vloží radosť, šťastie, pokoj boží.“

  Dňa 17. 12. 2014 sa v našej škole konala vianočná akadémia pod názvom „Šťastie, zdravie, vinšujeme Vám“. Rodičov sme privítali tradičným vianočným punčom, aby sa zase o krôčik priblížili k najkrajším blížiacim sa sviatkom zimy. Žiaci predviedli svoje tanečné umenie v moderných, ale aj tradičných rómskych tancoch, ktoré boli popretkávané vianočnými piesňami a vinšami. Žiaci potešili srdiečka svojich rodičov a tí ich za to odmenili veľkým potleskom a úsmevom. Čo môže byť väčším zadosťučinením ako dobrá nálada tých, ku ktorým celé snaženie smerovalo. Na záver už len malé prianie: 

  „Nech čaro Vianoc spríjemní chvíle pohody v kruhu Vašej rodiny.

  Nech nastávajúci rok prinesie Vám veľa zdravia, šťastia a pohody

  Fotogalériu z Vianočnej akadémie 2014 si môžete pozrieť TU.

  Mgr. Andrea Baranová

News

Kontakt

 • Základná škola Čaklov
  Čaklov 495, 094 35
  GPS: 48°54´15.94´´N ; 21°37´14.72´´E
 • Riaditeľ: 057 48 88 550
  Mobil: 0917 271 442
  Sekretariát: 057 44 96 434

Fotogaléria