Navigation

 • Medzinárodný deň školských knižníc

  ,,Babička, prečo máš také veľké oči? Aby som ťa lepšie videla. A prečo máš také veľké uši? Aby som ťa lepšie počula. A prečo máš také veľké zuby?" Milí kamaráti, poznáte túto rozprávku? Žiaci našej školy ju poznajú, aj tí najmenší. Červenú Čiapočku, pracovitú Popolušku, múdru Marušku stretli 27. 10. 2014 v priestoroch našej školskej knižnice. ZŠ Čaklov ožila už 10. ročníkom Medzinárodného dňa školských knižníc. Tohtoročnou témou podujatia bolo prezentovať Silu prostredníctvom spoločenstva – kolegialitu, rozmanitosť, víziu. Žiaci si tohto roku vymysleli opäť novinku. V spolupráci s učiteľmi sa im podarila výborná vec. Postavili sme si do priestorov našej knižnice krásne divadielko. Od tejto doby je využívané skoro na každej vyučovacej hodine. Z priestorov knižnice sa ozýva veselý smiech detí, ktoré si pripravujú rôzne bábkové divadielka. Niektorí si vyrábajú vlastné postavičky, ale máme aj veľmi pekné bábky. K Medzinárodnému dňu školských knižníc si žiaci VII. ročníka pripravili bábkovú hru Soľ nad zlato. A predviedli ju profesionálne. Skoro ako bábkoherci. Medzinárodný deň školských knižníc sa tohto roku niesol v znamení prezentácie kníh. Pýtate sa akých kníh? No predsa našich. Napísali a zviazali sme si knihu rozprávkovú, kuchársku, ale podarili sa nám aj 2 básnické zbierky. Už teraz sa tešíme na ďalší ročník tohto skvelého projektu, ktorý nás každý rok vtiahne do rozprávkové sveta kníh a dokáže nám, že sila je naozaj v spoločenstve.

  Zopár fotiek z tohto krásneho dňa si môžete pozrieť TU.

  Mgr. Jana Urbanová

 • Naši žiaci na festivale rómskej kultúry ROMANO BAŠAVIBEN

  11. októbra 2014 sa v rámci festivalu rómskej kultúry ROMANO BAŠAVIBEN, ktorý sa konal vo Vranove nad Topľou, predstavili aj žiaci našej školy. Svojim hudobno-tanečným programom roztancovali a roztlieskali mnoho ľudí v publiku. Predstavili sa žiaci z tanečného krúžku, ktorým hudobný podklad zahrala naša školská kapela Čirikle, ktorá sa čoraz viac objavuje na mimoškolských vystúpeniach. Našim žiakom držíme palce v ich reprezentácii našej školy, nech im to tak krásne hrá a spieva aj naďalej J

  Fotky z vystúpenia našich žiakov si môžete pozrieť aj TU.

 • Víťazstvo ZŠ Čaklov v súťaži Ihnátove Hanušovce 2014

       Literárne kreatívni jednotlivci zaoberajúci sa nielen poéziou, prózou, ale aj publicistikou mali možnosť zapojiť sa do literárnej súťaže Ihnátove Hanušovce 2014. Keďže u nás v Základnej škole Čaklov takých žiakov máme, nezaváhali sme ani chvíľu. Vyhlasovateľom súťaže bolo mesto - Mestský úrad Hanušovce nad Topľou, Školský úrad Hanušovce nad Topľou v spolupráci s Vlastivedným múzeom Hanušovce nad Topľou.

       Žiaci našej základnej školy  s chuťou a odhodlaním odovzdávali svoje myšlienky a zážitky na papier.  

       Príbeh, ktorého hlavnou postavou je boľavý zub v Alenkiných ústach porotu zaujal a jeho autorka Katarína Kotľárová, žiačka 7. B triedy ZŠ Čaklov, získala 3. miesto v kategórii próza. Katka čerpala z vlastnej skúsenosti. A aj napriek tomu, že išlo o nie veľmi príjemnú skúsenosť s boľavým zubom, príbeh mal šťastný koniec, pretože boľavý zub prestal bolieť a pri pohľade do zrkadla zistil, že hnedé škvrny sú preč a že on nie je až taký škaredý. Dokonca sa mu podarilo nájsť si priateľku stoličku.

       Čestné uznanie získal Denis Huňák, rovnako žiak 7. B triedy ZŠ Čaklov. Porotu oslovil svojim opisom jesennej prírody. Priblížil tak jeden krásny deň prežitý so starým otcom v jesennom lese, nové poznatky o lese, o jeho obyvateľoch, veselé zážitky a samozrejme lásku k lesu – k samej prírode.

       Týmto umiestnením v VI. ročníku literárnej súťaže Ihnátove Hanušovce  urobili Katarína i Denis veľkú radosť svojej škole, rodičom aj pani učiteľke slovenského jazyka a literatúry.

       Slávnostné vyhodnotenie a odovzdanie ceny sa uskutočnilo 8. septembra 2014 v priestoroch Vlastivedného múzea v Hanušovciach nad Topľou. Účastníkov privítala a programom sprevádzala Ing. Eva Velebírová. Po vyhodnotení sa mohli účastníci individuálne zúčastniť prehliadky historickej a prírodovednej expozície múzea.       

       V kultúrnom programe, ktorý bol venovaný účastníkom, sa vystriedali hudobníci, tanečníci a speváci zo ZUŠ Hanušovce nad Topľou. Program podčiarkol slávnostný ráz podujatia a spríjemnil atmosféru. Za porotu sa deťom i dospelákom prihovoril jej predseda PhDr. Peter Karpinský.  

       Víťazi, okrem vecných cien,  si určite odnášali aj emotívne zážitky. V záverečnom slove pán Ihnát, hlavný sponzor súťaže,  poďakoval všetkým inštitúciám, ktoré sa organizačne spolupodieľali na príprave súťaže a všetkým oceneným zaželal veľa úspechov a radosti v ďalšej tvorivej práci, aby sa mohli zúčastniť aj ďalšieho ročníka tejto obľúbenej súťaže. Katke a Denisovi srdečne blahoželáme a želáme im mnoho ďalších tvorivých nápadov.

   

  Fotogalériu z tohto dňa si môžete pozrieť TU.

   

  Mgr. Martina Jacková

  http://regionvt.sk/uvod/aktuality/7148-viazstvo-z-aklov-v-suai-ihnatove-hanuovce-2014

  http://www.vtn-vranov.sk/vitazstvo-zs-caklov-v-sutazi-ihnatove-hanusovce-2014/#.VCQpOVccbCY

 • Otvorili sme brány školy v školskom roku 2014/2015

  Vážený pán starosta, vážení rodičia, vážený pedagogický zbor a ostatní prevádzkoví zamestnanci, milí žiaci!

  Po dvojmesačných prázdninách, ktoré ste strávili v kruhu svojich najbližších, priateľov a známych, ste dnes opäť prekročili prah školy.

  Dovoľujem si Vás všetkých spolu s Vašimi rodičmi srdečne privítať pri príležitosti otvorenia školského roku 2014/2015.

  Zvlášť vítam našich prváčikov, z ktorých sa už onedlho stanú ozajstní žiaci našej základnej školy. Pozrite sa okolo seba, milí prváci, toto sú všetko vaši spolužiaci. Vitajte v našej školskej rodine. Prajem vám veľa úspechov a radosti z každého dňa, ktorý strávite v našej škole. Nebojte sa, už skoro zistíte, akí ste šikovní, čo všetko už viete. Sľubujem vám, že na konci školského roka budete vedieť všetci čítať, počítať a získate veľa iných poznatkov. Verím, že aj vaši rodičia budú spokojní a my učitelia hrdí, akých máme skvelých prvákov. Vaše pani učiteľky vás už dnes privítali a vedzte, že sa na vás veľmi tešili a budú vás ľúbiť. Prijmite ich, prosím, medzi seba, prejavujte im priateľstvo a pomoc tak, ako sa to dostalo vám, keď ste sa vy stali žiakmi našej školy.

  Uplynuli dva mesiace letných prázdnin. Verím, že boli plné pekných zážitkov. Mali ste možnosť načerpať nové sily a s nimi vykročiť do úloh, ktoré nový školský rok prinesie. Škola nie je len vzdelávanie, učebné osnovy a plány, dobrá škola je živý organizmus, v ktorom fungujú dobré medziľudské vzťahy, vzájomný rešpekt k svojim právam, ale i uvedomenie si prvoradých povinností.

  Čaká na vás svet objavovania prírody, pochopenia zázrakov techniky, ale aj miesta človeka v ľudskej spoločnosti cez krásu a poéziu materinského jazyka, vyučovanie anglického jazyka zážitkovým učením na prvom stupni a jeho zdokonaľovanie a konverzácia v anglickom a ruskom  jazyku na 2. stupni, spomienky na predkov a zvyky regiónu v originálnych predmetoch školského vzdelávacieho programu. Už teraz sa teším na farebné, zaujímavé práce a  projekty, v ktorých dokazujete každoročne svoju kreativitu.

  Milí naši deviataci, čaká vás náročný školský rok. Je pred vami náročná úloha vybrať si povolanie, na ktoré sa budete pripravovať na strednej škole. Čaká vás aprílové testovanie, na ktoré vás budeme dôsledne pripravovať. Je na vás, koľko sa tejto príprave budete venovať, je na vás – koľko máte zodpovednosti voči sebe, voči vašim rodičom, voči škole. Držím vám vo všetkom palce.

  Milí žiaci, tak ako aj v uplynulých  rokoch, tak aj v tomto,  vám my, učitelia, budeme vo všetkom pomáhať a dávať osobný príklad v mnohých oblastiach života. Budeme vám  pomáhať a  sprevádzať vás jeho úskaliami. Ale musím pripomenúť,  že od prvého dňa sme školou s nulovou toleranciou voči šikanovaniu, fyzickému alebo psychickému násiliu. O tom hovorí i náš  školský poriadok.

  Milí žiaci, tešia sa na Vás nielen pani učiteľky,  ktoré pre vás krásne vyzdobili  triedy, ale tešia sa na vás pani kuchárky v školskej jedálni a pozdravujú vás aj pani upratovačky s pánom školníkom, ktoré vám vyupratovali, vyčistili školu a pripravili ju tak, aby ste sa v nej dobre cítili. Tešíme sa na spoluprácu s našou materskou školou, ktorá nám pripravuje šikovných predškolákov. Tešia sa na vás i ostatní zamestnanci školy, ktorí zabezpečujú jej chod. Tešíme sa na spoluprácu s obcou, združením rodičov, radou školy a inými spoločenskými organizáciami v obci. Na prahu rozbiehajúceho sa školského roka chcem vysloviť vážený pán starosta želanie, aby spolupráca s obcou v rozsahu preneseného výkonu štátnej správy a územnej samosprávy pokračovala v nastúpenom trende k vzájomnej spokojnosti za jediným účelom – robiť všetko pre rozvoj našich žiakov a spokojnosť ich rodičov.

  Zaželajme si teda  veľa úspechov, aby školský rok bol plný zaujímavých projektov, súťaží, hier, aby sme zažívali školu hrou, tešili sa zo spoločenských a športových podujatí, aby bol školský rok pestrý, veselý, plný nových objavov. Aby ste v našej škole vždy našli človeka, ktorý vás podporí, pomôže, vysvetlí vám, čo nepochopíte, podá vám pomocnú ruku. Úprimne si želám, aby naša škola tak ako doteraz fungovala ako úspešná výchovno-vzdelávacia inštitúcia, ale zároveň mala svoju dušu, otvorené srdce a hladiace ruky ako v dobrej rodine. Tá naša má 256 žiakov a ... zamestnancov. Ja sa budem o pohodu a ľudskosť na našej škole snažiť zo všetkých síl.

  Milé kolegyne a kolegovia, na vás leží bremeno zodpovednosti za celý výchovno-vzdelávací proces. Vy vychovávate celou svojou osobnosťou. Nech sú úspechy našich žiakov hnacím motorom vo vašej každodennej usilovnej práci do ktorej vám želám veľa trpezlivosti, radosti a pevné zdravie. Tak teda na prahu nového školského roka prajem nám všetkým veľa zdravia,  pohody, porozumenia a ešte viacej pracovných i osobných úspechov.

  riaditeľka školy

News

Kontakt

 • Základná škola Čaklov
  Čaklov 495, 094 35
  GPS: 48°54´15.94´´N ; 21°37´14.72´´E
 • Riaditeľ: 057 48 88 550
  Mobil: 0917 271 442
  Sekretariát: 057 44 96 434

Fotogaléria