Navigation

 • Záložka do knihy spája školy

  Ahojte milovníci kníh. Aj vy sa už tešíte na dlhé zimné večery pod teplou perinkou s výbornou knihou? A máte už do tej knihy záložku? My áno. Počas mesiaca október sme sa zapojili do milého česko-slovenského projektu  Záložka do knihy spája školy. Projektom sme žili celý mesiac. Žiaci kreslili a vyrábali záložky nielen v škole, ale aj doma. Vyrobenými záložkami sa chválili  pred spolužiakmi, kamarátmi, ale aj rodičmi, starými rodičmi. V závere mesiaca sme mali záložky po celej knižnici. Nemali sme ani miesto na sedenie. Pri pohľade na tú farebnú krásu, v ktorej sa odrážala radosť, desiatky prečítaných rozprávok, príbehov, fantázia, tvorivosť, sme mali naozaj dobrý pocit z vykonanej práce. Zo záložiek sme si v knižnici vytvorili obrovskú nástenku. Viaceré sme rozdali v rámci Medzinárodného dňa školských knižníc našim návštevníkom školskej knižnice, ktorí nás prišli podporiť v literárnej činnosti. Záložky sme poslali aj žiakom do Základnej školy G. Bethlena až v Nových Zámkoch, ktorá bola v projekte našou partnerskou školou. Mali sme obrovskú radosť, keď k nám prišla aj ich zásielka. Pripravili si pre nás krásne záložky, pri výrobe ktorých mali určite takú radosť ako my. Projekt sa stretol na škole s takou odozvou, že sme žiakom sprostredkovali v rámci Medzinárodného dňa školských knižníc telemost so ZŠ G. Bethlena. Žiaci si prostredníctvom telemostu poďakovali za krásne záložky a sľúbili si ďalšiu spoluprácu. Bolo to veľmi milé virtuálne stretnutie. Myslím, že projekt splnil určite svoj cieľ, nadviazanie kontaktov medzi českými a slovenskými základnými školami a podporovať čítanie prostredníctvom výmeny záložiek do kníh. To, že sme patrili medzi  vytvorené slovenské dvojice škôl nám vôbec nevadí.  Tešíme sa na ďalšie projekty, ktorými sa možno spoznáme aj so zahraničnou školou. Na záver pozdrav ZŠ G. Bethlena: Ešte raz ďakujeme za krásne záložky a tešíme sa na ďalšiu spoluprácu kamarátiJ

 • Skrášľovanie areálu školy

  Vietor, dážď, hmla... jesenné novembrové počasie. Pamätáte si ešte na slnečné septembrové dni, kedy nás slniečko šteklilo po líčkach a vtáčiky veselo štebotali v korunách stromov?  Na september si pamätáme, my učitelia ZŠ Čaklov, veľmi dobre. Rozhodli sme sa, že našim žiakom skrášlime areál školy. Snažíme sa, aby žiaci mali vytvárané čo najlepšie podmienky pre svoj rozvoj. Počas vyučovacích hodín využívame pravidelne didaktickú techniku, ktorá by ich motivovala k učeniu sa. Je veľmi dôležité, aby v triede vládla pozitívna pracovná klíma. Na žiakov má priaznivý vplyv farebnosť triedy. Neustále si všímajú aktualizáciu násteniek. Vizualizácia  má v ich živote popredné miesto. Minulý školský rok učitelia namaľovali obrazy, ktoré skrášľujú priestory chodieb dodnes. Tohto školského roku  maľovali priamo na stenu. Kôň, voz, chatrč, lúka, les... história Rómov. Skrášlili sme priestory školy, a podarilo sa nám skrášliť aj areál školy. Nášmu starému ošúchanému plotu sme obliekli nové šaty. Aby žiaci cítili lúče slniečka aj v mrazivom počasí, plot, popri ktorom chodia každý deň do školy, sa za pár dní zmenil na lúku slnečníc a vlčích makov. Ja som na kvietkoch zbadala lienku. Jednu, dve, tri... Navštívte našu školu a spočítajte aj vy počet lienok, ktoré sa na nás usmievajú  spoza okien.

 • Vyhrali sme - 1.miesto - Futbalový turnaj Coca – Cola Cup

  Dňa 21. 10. 2013 sa odohralo obvodné kolo vo veľkom futbale žiakov ZŠ s názvom Coca – Cola Cup. Organizátorom tohto podujatia bola ZŠ Soľ. Turnaja sa zúčastnilo 6 družstiev z okresu Vranov a Humenné. Na tomto turnaji si zahrali aj žiaci našej školy. Ich súpermi boli ZŠ Hanušovce, ZŠ Giraltovce, ZŠ Soľ, ZŠ Ohradzany a ZŠ Turcovce. Prvý zápas sme po vyrovnanom priebehu nešťastne prehrali 1:0 zo ZŠ Hanušovce. Potom sme vyhrali všetky zápasy. Zo ZŠ Ohradzany, ZŠ Giraltovce a ZŠ Turcovce sme vyhrali v pomere 3:0. Zo ZŠ Soľ sme vyhrali 2:1. Celkovo tak žiaci našej školy skončili na 1. mieste v tejto skupine a postúpili do regionálneho kola tohto turnaja.Huráááá! Fotografie TU.

  Mgr. Marek Tomáš

   

 • Navštívili sme SOŠ A.Dubčeka vo Vranove nad Topľou

  Deň otvorených dverí, ktorého hlavným cieľom je predstaviť strednú odbornú školu, jej činnosť, vybavenosť, úspechy a prácu jej študentov, hlavne žiakom končiacich ročníkov, ktorí sa rozhodujú kam po skončení základnej školy, sa uskutočnil dňa 10. októbra 2013. Samozrejme, že sme si takúto príležitosť nemohli nechať ujsť a tak ako aj po minulé roky sme sa tejto mimoriadnej akcie s radosťou zúčastnili. Okrem spomínanej prehliadky školy sme si ako účastníci mohli prezrieť aj výsledky činnosti šikovných a talentovaných žiakov ako napríklad výtvarné práce pripomínajúce umelecké diela majstrov, nádherne zdobené výrobky z textilu, ktorými sa mohli popýšiť ich tvorcovia -  absolventi odboru umelecké návrhárstvo. No okrem hmotných atribútov SOŠ nás zaujali aj tie nehmotné, medzi ktoré patrili vedomosti a zručnosti žiakov z odboru propagačná grafika, kozmetik či kaderník. Taktiež našej pozornosti neunikli chutné výrobky z odboru cukrár, ktoré neulahodili len nášmu oku. Vrcholom, na ktorý sa oplatilo počkať, bol kultúrny program, ktorý bol precízne zrežírovaný a následne aj kvalitne zrealizovaný žiakmi strednej školy. Módna prehliadka, mažoretky, moderný i ľudový tanec ako aj spev boli nepochybne najkrajšími okamihmi nášho výletného dňa. A tak na základe vlastnej (príjemnej) skúsenosti môžeme len súhlasiť  s mottom dňa „Otvorené dvere, otvorené oči, otvorené srdcia.“

  PaedDr.K.Havrilová

 • Európsky deň jazykov

  Rada Európy vyhlásila v roku 2001 deň 26. september za Európsky deň jazykov. Pri tejto príležitosti  si tisícky škôl v členských krajinách EU pripomínajú tento deň rôznymi aktivitami, ktorých cieľom je podporiť štúdium cudzích jazykov vo všetkých vekových skupinách, podporiť viacjazyčnosť i jazykovú a kultúrnu rozmanitosť Európy.

  Už druhý rok sa aj Základná škola Čaklov aktívne spolupodieľa na oslave tohto dňa, opierajúc sa o jazyky, v ktorých svojich žiakov aktívne vzdeláva. Naša škola aktívne podporuje štúdium cudzích jazykov a tým sa usiluje o rozvoj jazykových kompetencií žiakov prostredníctvom mnohých tvorivých aktivít.

  Keďže v minulom roku sme pri tejto príležitosti žiakom školy viac priblížili Anglický jazyk a krajiny v ktorých je úradným jazykom, tento rok sme sa orientovali viac východne.

  Európsky deň jazykov sa na našej škole niesol s podtitulom Rusko. V školskom rozhlasovom vysielaní sa žiaci dozvedeli najpodstatnejšie, ale najmä najzaujímavejšie fakty o Ruskom jazyku, o azbuke. Zoznámili sa s najvýznamnejšími ruskými osobnosťami, spoznali najzaujímavejšie a ojedinelé geografické miesta, zatúlali sa do ruských metropol, ochutnali tradičné ruské kulinárske špeciality v ruskej kuchyni, zabavili sa na ruských rozprávkach, obdivovali úspechy ruských športovcov, spoznali ruské svetové rekordy, zviezli sa Transsibírskou magistrálou, zabavili sa s matrioškou a zistili ako sa v Rusku slávia tradičné sviatky. Celé vysielanie vhodne dopĺňali a identickú atmosféru dotvárali najznámejšie ruské piesne, ktoré si žiaci spoločne zaspievali.

  Nadobudnuté poznatky efektívne využili v celoškolskom vedomostnom kvíze o Rusku, kde na najúspešnejších riešiteľov čakali lákavé odmeny.

  Veľa zábavy čakalo na žiakov aj pri premietaní obľúbených ruských rozprávok. Kultový seriál „No počkaj zajac!“ nenechal ani jednu tvár bez úsmevu a v podobnom duchu si žiaci vychutnali aj rozprávku „Máša a medveď“.

  Pre žiakov, rodičov a všetkých návštevníkov školy bola pripravená aj pútavá prezentácia o tajomstvách a kuriozitách Ruskej federácie, z ktorej sa zvedavci mohli dozvedieť ešte viac.

  Dní, počas ktorých sa žiaci hravou formou veľa dozvedia, naučia, výborne zabavia a prevetrajú svoju kreativitu a tvorivosť nie je nikdy dosť. Učenie cudzích jazykov otvára všetkým brány poznania do iných svetov.

  Do aktivít Európskeho dňa jazykov sa zapojili všetci žiaci školy - t. j. 244 žiakov.
  Akciu pre žiakov s radosťou pripravili pani učiteľky Mgr. Ľ. Saladiaková a Mgr.K. Hrehová.

  Už teraz sa tešíme sa na ďalší ročník!
   

  Mgr. Kristína Hrehová

 • Vitajte v novom školskom roku 2013/2014

  Po krásnych, ale krátkych prázdninách sme opäť otvorili brány školy. Tak teda vitajte v novom školskom roku 2013/2014.

 • Slávnostné ukončenie školského roka 2012/2013

  Tak sme sa dočkali. Je tu koniec ďalšieko roka a my sme opäť o niečo starší, a múdrejší, skúsenejší. Žiaci aj učitelia vyčerpaní po 10 mesačnej neľahkej práci ... všetci sa už tešíme na letné prázdniny. Je za nami náročný školský rok, v ktorom sme veľa urobili a je to za nami aj vidieť. O našich aktivitách a úspechoch svedčia príspevky nielen na tejto stránke, no aj v iných médiách. Na vysvedčení si tak všetci nesieme veľkú jednotku. Vieme však, že stále je čo zlepšovať, vieme aj to, ako na to. A už v septembri sa do toho opäť s odhodlaním pustíme. Teraz však už šup, šup ...  vysvedčanie do obalu a utekáme sa pochváliť domov.

  Dovidenia v školskom roku 2013/2014


   

 • Školský výlet - Cesta do praveku

  Dňa 25 júna sme sa za odmenu po celoročnej práci vybrali na cestovanie v čase. Postupne sme sa dostali až do praveku. Pozrite si fotogalériu, ako tam bolo fajne :-)

   

   

 • Školský výlet - Zamutovská kolejka

  Žiaci 3. a 4. ročníka sa vybrali na školský výlet do Slanských vrchov. Navštívili náučný chodník Zamutovská kolejka. Žiaci zvládli 2 km okruh, po ktorom ich previedol náš sprievodca pán Pavol Kaňuch. Ukázal im pestrosť lesného terénu, ktorou sa náučný chodník vyznačuje. Žiaci sa na rôznych stanovištiach dozvedeli o vzniku lesa, jeho význame dnes a v minulosti, o žijúcich zvieratách, stromoch a prírodných útvaroch. Najviac však žiakov oslovil krásny výhľad na panorámu severnej časti Slanských vrchov , ktorý si vychutnali z vyhliadkovej veže. Takto dobre naladení a plní zážitkov z výletu sa vrátili spokojní domov.
   
 • Napísali o nás

  Teraz.sk (TASR) Príklady dobrej praxe vo vzdelávaní detí z marginalizovaných rómskych komunít (MRK) prezentuje v týchto dňoch na svojej pôde Základná škola v Čaklove vo Vranovskom okrese  ... celý článok

  Región VT Základná škola Čaklov v každý deň školského vyučovania otvára svoje brány vyše 240 žiakom a  21 pedagogickým zamestnancom. V dňoch 4. – 6. júna tohto roku tomu však bolo inak. Naša škola otvorila svoje brány dokorán ... celý článok

  Vranovske novinky V priebehu troch dní čakal na návštevníkov bohatý program, ktorého súčasťou bolo aj predstavenie realizácie projektu Vzdelávaním pedagogických zamestnancov k inklúzii marginalizovaných rómskych komunít, do ktorého je škola zapojená ... celý článok

  Vranovské spektrum Naša škola otvorila svoje brány dokorán a okrem jej pravidelných návštevníkov, pyšne privítala vo svojich priestoroch aj vzácnych hostí, návštevníkov i zvedavcov zo širokého okolia ... celý článok

 • Sme deti vetra

  Základná škola Čaklov v každý deň školského vyučovania otvára svoje brány vyše 240 žiakom a  21 pedagogickým zamestnancom. V dňoch 4. – 6. júna tohto roku tomu však bolo inak. Naša škola otvorila svoje brány dokorán  a okrem jej pravidelných návštevníkov, pyšne privítala vo svojich priestoroch aj vzácnych hostí, návštevníkov i zvedavcov zo širokého okolia.  Dni otvorenej školy niesli podtitul „Sme deti vetra“ a prezentovali pestrý a rušný život školy.

  V priebehu troch dní čakal na návštevníkov bohatý program, ktorého súčasťou bolo aj predstavenie realizácie projektu „Vzdelávaním pedagogických zamestnancov k inklúzii marginalizovaných rómskych komunít“ do ktorého je škola zapojená.

  V úvode pestrého hudobno-kultúrneho programu sa predstavili talentovaní žiaci našej školy, ktorý pre hostí tancovali a spievali temperamentom im vlastným úprimne a z celého srdca. Rómske profesionálne kočovné divadlo ROMATHAN sa nedalo zahanbiť a so svojím hudobno-tanečným vystúpením návštevníkov roztancovalo a rozospievalo. V hudobnom duchu pokračoval aj pán Anton Budinský z OZ Cimbal, ktorý do Čaklova pricestoval až z Očovej, aby návštevníkom predstavil typické slovenské dychové hudobné nástroje, medzi ktoré bez pochýb patria gajdy, fujara, drumbľa či trúbka. Že talentovaný hudobník pre potešenie iných veľa nepotrebuje dokázal,  keď veselo vyhrával na hadici od vysávača. Po vystúpení profesionálov školská hudobná skupina ČIRIKLE prichádzala na pódium s obavami. Avšak už keď zazneli prvé gitarové ryffy, publikom patrilo len im. Známe rómske piesne sa ozývali celou školou. Fanúšikom filmového plátna bol premietnutý film o rómskej osade v Čaklove z produkcie našej školy.

  Zvedavcom boli dokorán otvorené dvere všetkých tried, kde plynulo prebiehal vyučovací proces, ktorého sa každý mohol stať na chvíľu súčasťou. Projektové vyučovacie hodiny ako Tvorivá dramatika, Regionálna výchova, Výchova k zdraviu či Cestovatelia regiónmi sa tešili najväčšiemu záujmu. Vytrvalí návštevníci si v popoludňajších hodinách mohli pozrieť priebeh projektovej záujmovej činnosti, výrobky ktorej boli prezentované v priebehu všetkých dní vo vestibule školy. Šikovné ruky našich žiakov vytvorili v mnohých prípadoch skutočné umelecké diela. Svoj talent a nadanie prezentovali žiaci aj v tvorivých dielňach pod záštitou SZUŠ Rosnička – Jastrabie n.T..

  Svoju šikovnosť a zručnosť si mohli vyskúšať aj všetci návštevníci v kreatívnych workshopoch, na ktorých remeselníci z Čaklova, pán Kotľár  a pán Goroľ  predstavovali typické rómske remeslá – prútikárstvo a rezbárstvo.

  Medzi vzácnych hostí, ktorí prijali pozvanie patrili starosta obce Čaklov pán Andrej Dragula, páni poslanci Obecného zastupiteľstva, členovia Rady školy, pani Danka Roziková za Školský úrad v Hanušovciach n.T., pán riaditeľ a učitelia zo ZŠ s MŠ v Kuzmiciach, zástupcovia projektovej kancelárie MPC Prešov, obyvatelia Čaklova, zástupcovia médií a v neposlednom rade rodičia a starí rodičia našich žiakov.

  Pani riaditeľka školy PaedDr. Anna Hricová, PhD. sa v živom vstupe prihovorila poslucháčom RTVS a ponúkla tak možnosť okúsiť atmosféru Dní otvorenej školy v Čaklove poslucháčom z celého Slovenska.

  Ak ste zaváhali a neprišli sa pozrieť na Dni otvorenej školy, ako žijú, pracujú a tvoria „deti vetra“, pozrite si fotografie a skúste oceniť ich schopnosti.

  Pozrite si aj články v médiách

  Portál Teraz.sk

  Portál Región VT

  Vranovske novinky

  Vranovské spektrum

  Mgr. Kristína Hrehová

 • Finále slovenského školského pohára vo futbale - Divoká karta - Nitra

  Žiaci II. stupňa ZŠ Čaklov a to konkrétne Vladimír Huňák (6.r.), Erik Giňo (7.r.), Maroš Goroľ (7.r.) a Milan Giňo (8.r) boli vybraní do programu slovenského futbalového zväzu Divoká karta, ktorý sa konal v Nitre v dňoch 3.-4.6.2013 počas celoslovenského finále futbalových tímov mladších žiakov. Žiaci, ktorí so svojím školským mužstvom nepostúpili na celoslovenské finále a nedostali sa do najlepšej 16-tky tímov, mali ešte šancu dostať sa tam vďaka tomuto novému programu, ktorý zastrešil Slovenský futbalový zväz a ktorý sa konal po prvý krát na Slovensku. Divokú kartu dostalo 16 žiakov z celého Slovenska a medzi nimi boli aj 4 žiaci našej školy.

  Tí sa teda počas týchto dvoch dní nezúčastnili vyučovania, ale spolu so svojím pánom učiteľom Ing. Milanom Štofom sa vybrali do krásneho mesta Nitra na už spomínané vyvrcholenie majstrovstiev Slovenska mladších žiakov vo futbale a na pestrý program, ktorý bol pre nich pripravený.

  Po ubytovaní sa v hoteli a obede na nich už čakali na Nitrianskom futbalovom štadióne reprezentační tréneri Slovenskej republiky, pod  vedením ktorých mali tréning. Prekvapením dňa bol príchod Mareka Hamšíka, hráča SSC Neapol, ktorý trénoval spolu s deťmi, ktorí dostali Divokú kartu. To však nebolo na prvý deň všetko, po tréningoch, sprche a večeri sme sa vybrali pozrieť si mesto. Navštívili sme hrad, poprechádzali sme sa po uličkách tohto čarovného mesta, prezreli si miestne pamiatky a tento príjemný večer sme zakončili pizzou v reštaurácii.

  Nasledujúci deň  boli na programe finálové zápasy žiackych mužstiev a exhibičný zápas žiakov s Divokou kartou. Nasledovalo odovzdávanie cien a nechýbalo ani ďalšie prekvapenie, ktorým bol ďalší slovenský futbalista Peter Pekarík.

  Ani to však nebolo všetko. Žiaci si so sebou domov odniesli okrem futbalových zážitkov a fotiek s hviezdami našej reprezentácie aj dva futbalové dresy, v ktorých hrali počas týchto dvoch dní, batohy, lopty a podpisy našich futbalových reprezentantov.

  Boli to dva síce náročné, ale hlavne príjemné dni plné nezabudnuteľných zážitkov, počas ktorých stretli významné osobnosti slovenského futbalu, zahrali si futbal na takom veľkom podujatí, ako sú majstrovstvá Slovenska mladších žiakov, spoznali mesto Nitra a odniesli si domov hodnotné darčeky od futbalového zväzu. To všetko je motivácia do budúceho roka, aby sa tím našej školy budúci rok prebojoval do hlavnej súťaže a mohlo sa tohto podujatia tak zúčastniť viac šikovných futbalistov z našej školy.

  Poďakovať však treba aj pánom učiteľom, ktorí svojich žiakov zapísali do tohto projektu, napísali o nich motivačné listy, vďaka ktorým boli potom vybraní v rámci celého Slovenska.

  Fotogaléria TU

  Ing. Milan Štofa

 • Sviatok Cyrila a Metoda

  Blíži sa koniec školského roka, ktorého súčasťou je odovzdávanie  vysvedčení a lúčenie sa s učiteľmi či spolužiakmi. Na letné prázdniny, 2 mesačný oddych, sa teší určite každý z nás. Začiatok prázdnin sa každoročne spája s 5. júlom. 5. júla sa na Slovensku slávi sviatok Cyrila a Metoda , v neslovanských krajinách 14. februára. Štátnym sviatkom si pripomíname slovanských vierozvestcov Konštantína a Metoda, ktorí zostavili slovanské písmo hlaholiku a preložili do staroslovienčiny liturgické a biblické texty. Rok 2013 je zasvätený sv. Cyrilovi a sv. Metodovi, pretože si pripomíname už 1150. výročie ich príchodu na Veľkú Moravu, územie aj dnešného Slovenska. Žijeme v uponáhľanej dobe, kedy si nepamätáme, ani čo sme robili minulý týždeň. O misijnom pôsobení Cyrila a Metoda sme sa poniektorí učili dávnejšie, mladší žiaci sa s ním oboznamujú práve v tomto období. Ide o historické fakty, o ktorých, keď sa človek dozvie, už ich nikdy nezabudne. Hlaholika, cyrilika, staroslovienčina,  Konštantín, Metod, Moravsko-panónske legendy, Veľká Morava, rok 863... Významné medzníky našich dejín. Pripravená prezentácia, ktorú si žiaci majú možnosť pozrieť vo vestibule ZŠ Čaklov, mladších oboznámi a  starším pripomenie posolstvo života a diela tzv.  spolupatrónov Európy. Prezentaciu si môžete pozrieť TU.

  Mgr. Janka Urbanová

   

 • Deň Červeného kríža

  8. máj, sviatok ktorým si pripomíname Deň víťazstva nad fašizmom. Možno niektorí z nás si spomenú, že tento deň je aj Svetovým dňom Červeného kríža.

  Naša škola si každoročne pripomína tento sviatok prostredníctvom rozhlasových relácií, v ktorých sú sprostredkované informácie o vzniku, význame Červeného kríža a Červeného polmesiaca. Žiaci sú prijateľnou formou informovaní aj o súčasnom pôsobení Červeného kríža.

  Keďže naša škola je školou Dobrých skutkov, školou podporujúcou zdravý spôsob života a pomoci ľuďom, ktorí to potrebujú, tento deň sa stáva integrálnou súčasťou výchovno-vzdelávacieho procesu. Sprostredkované informácie o význame Červeného kríža môžu poskytnúť žiakom adekvátne a prijateľné informácie o aktuálnom pôsobení Červeného kríža. Naša škola v rámci záujmových útvarov sa snaží o sprostredkovanie činnosti tejto organizácie. Žiaci našej školy pripravili aktuálnu výzdobu priestorov školy zameranú na danú problematiku.. Dúfame, že tento deň oslovil mnohých ľudí, aj žiakov našej školy.

  Takže, keď uvidíte Červený kríž na bielom poli, spomeňte si na slová Henryho Duranta. Pomáhať a pomôcť treba stále. Ešte žije mnoho ľudí odkázaných na pomoc iných a Červený kríž je ich nádejou.

  Mgr. Mária Kalafová

   

 • Svetový deň mlieka

  Viem o tom,   že slon nemôže poskočiť,že 80 % ľudí sa bojí viac pavúkov ako smrti, že jazykom sa nemôžete dotknúť lakťa? Neviete? Skúste to? Celkom zaujímavé otázky, aj keď celkom zbytočne, avšak. Viete, že viac ako polovica detí na Slovensku trpí ochoreniam chrbtice a pohybového aparátu? Že kazivosťou chrupu u nás patríme medzi popredné štáty EÚ? Že viac ako 90 % ľudí nad 60 rokov, teda vaše babky a dedkovia, majú problémy s kosťami, kĺbmi, chrbticou, teda s celým oporným a pohybovým systémom? Viete o tom, že pribúda stále viac obéznych detí? A stým sú spojené srdcovo - cievne ochorenia, cukrovka, vysoká hladina cholesterolu. A to už nie sú zbytočné otázky, napriek tomu, že mnohých z vás zaujali tie na začiatku môjho príhovoru. Prečo o tom rozprávam? Pretože 3. májový utorok, teda dnešný deň je svetovým dňom mlieka. Teda mlieko má svoj „sviatok“. Mlieko, mliečne produkty a výrobky úzko súvisia s naším zdravím a chorobami, ktoré som spomínala.

  Vysoká hladina vápnika, stopových prvkov, niektorých vitamínov v mlieku a mliečnych výrobkov zabezpečujú zdraví vývoj kostí a zúbkov. Problém je však v tom, že vápnik sa s tela veľmi rýchlo vyplavuje. Takže zjesť naraz niekoľko jogurtov, prípadne vypiť liter mlieka, nemá žiadny význam. Konzumácia mlieka a mliečnych výrobkov musí byť pravidelná, teda prijímať mliečne produkty denne, či vo forme nápojov, syrov, hotových jedál, jogurtov a ďalších mliečnych výrobkov.

  Súčasný potravinársky priemysel ponúka širokú paletu týchto výrobkov. Stačí len zájsť do obchodu a namiesto sladkostí, cigariet, či alkoholu kúpiť si radšej jogurt, jogurtový krém, či čokoládovú tyčinku.

  Nie každý zbožňuje mlieko v jeho prirodzenej podobe. Je to normálny jav. Nútiť niekoho vypiť denne pohár sladkého mlieka nie je správne, je to nezmysel. Ale mliečne výrobky sladkého mlieka, ktoré ponúka aj naša škola určite chutia vám všetkým. Tieto výrobky sú o to zdravšie, že obsahujú aj množstvo iných potrebných látok a probiotických kultúr, ktoré významne ovplyvňujú aj naše trávenie, celkovú telesnú a psychickú pohodu. Uprednostniť mliečne výrobky, ovocie, zeleninu, chudé mäso patrí k zdravému životnému štýlu a ten si musí každý z nás vypestovať. Viem, že zatiaľ sa nad tým nezamýšľate. Je to prirodzené, patrí to k vášmu veku. Ale, keď len jeden z vás si o niekoľko rokov spomenie na školu a v duchu si povie „Som chvalabohu zdravý a za to vďačím aj škole“ je to výborná vizitka náš všetkých.  

  Podujatia podobného charakteru sa v našej škole uskutočňujú počas celého školského roku. Mliečna liga, týždeň zdravej výživy, Deň bez stresu  a ďalšie. Akcie v rámci Zdravej školy sú integrálnou súčasťou výchovno – Foto tu.

  Mgr. Mária Kalafová

   

 • Dňa 13.05.2013 sme sa zúčastnili speváckej súťaže „SLÁVIK SLOVENSKA 2013“.  V tomto roku to bol už 23. ročník súťaže, ktorej garantom a tvorcom je sám operný spevák Peter Dvorský. Tohto roku sa na súťaži predstavilo 28 žiakov z 13 základných škôl. Súťaž prebiehala v troch kategóriách:

  1. kategória – žiaci 1. – 3. ročníka
  2. kategória – žiaci 4. – 6. ročníka
  3. kategória – žiaci 7. – 9. ročníka a žiaci ZUŠ

   V prvej kategórií sa predstavilo 10 žiakov, v druhej 11 žiakov a v tretej kategórií bolo 7 spevákov, medzi ktorými sa predstavil aj reprezentant našej školy Ján Kroka, žiak VII. ročníka.

  Janík vystúpil s dvomi ľudovými piesňami U Vranove, v peršim dome a Čo to tam šuchoce. Piesne odspieval za doprovodu huslí a harmoniky. Jeho hlas sa rozoznieval celou budovou CVČ vo Vranove nad Topľou.

  Ďakujem  Janikovi Krokovi za reprezentovanie našej školy na súťaži a za krásny hlas v hrdle, ktorý je rok, čo rok stále krajší a spevavejší. Je to slávik našej školy. FOTO TU.

  Mgr. Lucia Orečná

 • Pred dedinou za dedinou alebo História Rómov

  Výchovný podtext malo v uplynulom období aj stretnutie našich žiakov a pracovníkov  Združenia Jekhetane-Spolu so sídlom v Prešove. Bolo nám cťou privítať zástupkyňu šéfredaktora rómskych novín Romano nevo ľil  pani Danielu Obšasníkovú a pána Jozefa Ferenca. Premietli nám dokumentárny film s názvom ,,Pred dedinou, za dedinou“.  Z neho sme sa dozvedeli o histórii Rómov na Slovensku a o dôvodoch, pre ktoré sa dostali obyvatelia do izolácie a chudoby. Prostredníctvom filmu sme dostali informácie o historických súvislostiach o vzájomnej tolerancii medzi občanmi väčšinového obyvateľstva a rómskymi občanmi na Slovensku. Filmom sa usilovali o ovplyvnenie hodnotovej orientácie, morálky a životných postojov, ako aj o príslušnosti k rómskej identite u občanov rómskej národnosti. Po premietnutí dokumentárneho filmu nasledovala diskusia, v ktorej sa venovala pozornosť na možnosti štúdia na strednej škole, spolunažívanie majoritnej skupiny občanov obce Čaklov s rómskym obyvateľmi.  Dozvedeli sa mnoho nových vecí,  najväčšou zaujímavosťou však bolo pre ôsmakov a deviatakov zistenie pôvodného osídlenia osady v Čaklove. 

  A.Hricová, riaditeľka školy

 • Medzinárodný deň Rómov

    Medzinárodný deň Rómov pripadá na 8. apríl. Tento deň si Rómovia pripomínajú ako svoj pamätný deň na počesť prvého celosvetového stretnutia Rómov. Na svojom I. kongrese sa zišli Rómovia zo 14 krajín v dňoch 8. a 12. apríla 1971 v Orpingtone pri Londýne. Účastníci stretnutia založili prvú medzinárodnú rómsku organizáciu  Internacional  Rromani Union (IRU) a  Medzinárodnú rómsku úniu. Odmietli označenie cigán ako nie rómske, ktorým ich označujú ne-Rómovia. Požiadali medzinárodné organizácie o rešpektovanie svojho vlastného (etnického) mena Róm / Rómovia. Prihlásili sa ku krajine svojho pôvodu  k Indii  a prijali rómsku vlajku a hymnu.
  Rómska vlajka pozostáva z dvoch pruhov  spodný (zelený) symbolizuje prírodu a spätosť Rómov s ňou, horný (modrý) pruh oblohu. Uprostred je červené vozové koleso so 16 hrotmi. Aj na indickej vlajke sa nachádza červené koleso.
  Medzinárodnou rómskou hymnou sa stala pieseň GELEM, GELEM / ŽELEM, ŽELEM... (Išli sme, išli...) Jej hudobný podklad tvorí známa rómska ľudová pieseň  hymnické slová napísal juhoslovanský Róm  Jarko Jovanovič.
  Okrem medzinárodnej hymny pokladajú Rómovia na Slovensku za svoju hymnu aj pieseň Čhajori romaňi, (Dievčatko rómske), ktorá vznikla počas 2. svetovej vojny v koncentračnom tábore v Oswienčime  Birkenau.
  Za medzinárodný sviatok uznali 8. apríl účastníci IV. kongresu Internacional Rromani Union (IRU) vo Varšave v roku 1990. Väčšiu pozornosť upriamil na Medzinárodný deň Rómov v roku 2000 pápež Ján Pavol II., ktorý vyzval veriacich, aby Rómom prejavovali väčšiu úctu.

   Rómovia sa aj bez vlastného územia pokladajú za jeden z európskych národov.

  Chceme preto využiť túto príležitosť, dnešný deň, aby sme povedali, že Rómovia nie sú len tou skupinou spoločnosti, ktorá je na jej okraji a predstavuje pre ňu veľký sociálny problém. Domnievame sa, že  veľká časť rómskej komunity je pripravená a ochotná spolupracovať a byť partnerom pri riešení všetkých aktuálnych problémov.

  Medzinárodný deň Rómov je však príležitosťou aj pre samotných Rómov, aby si uvedomili, že iba tí, ktorí prijali svoje rómstvo ako pridanú hodnotu ľudskosti, iba tí, ktorí si dokážu vážiť sami seba, svoj jazyk, svoju históriu, že iba tí môžu písať budúcnosť rómskeho národa. Prijať vlastnú identitu je dnes jedinou cestou ako dosiahnuť akceptáciu v spoločnosti.

  My učitelia sa každý deň usilujeme  pomáhať  všetkým  Rómom v hľadaní  seba – bez rozdielu farby pleti, rasy, národnosti.

  Prezentované filmy, ktoré naši žiaci v tento deň videli mali  v prvom rade vzdelávací charakter. Boli  určené predovšetkým im, ale aj nám všetkým,  aby  si uvedomili podstatu svojho pôvodu a spôsob ich života.  V podobnom duchu sa nieslo aj celé  tanečné predpoludnie -  v produkcii rómskych tancov a piesní.

  Želám vám všetkým, aby ste nikdy nepocítili hanbu a poníženie za svoj pôvod. Naopak. Aby ste boli hrdí na to, že ste Rómovia, z ktorých aj pod našim vedením vyrastajú šikovné deti, ktoré majú ambíciu stať  sa v budúcnosti  plnohodnotnými občanmi Slovenskej republiky.

        A.Hricová, riaditeľka školy

 • Oslava Dňa Zeme v ZŠ Čaklov

  História dňa Zeme sa začala písať v roku 1970 v USA, kedy senátor Gaylord Nelson poveril študenta Harwardovej univerzity Denisa Hayesa organizáciou série environmentálnych protestov a výukových programov s cieľom podporiť environmentálne hnutie v celom USA. Založila sa agentúra pre ochranu životného prostredia, vďaka ktorej sa prijali zákony o čistote ovzdušia, o čistote vody, o ohrozených druhoch živočíchoch.  Tieto významné podujatia každoročne organizujú asi  5000 environmentálnych skupín z rekordných 184 krajín sveta. Deň Zeme oslavuje viac ako miliarda ľudí na celej planéte bez ohľadu na pôvod, vieru alebo národnosť.  

  Sviatok Dňa Zeme sme si pripomenuli 23. apríla 2013  aj naši žiaci. Spolu s triednymi učiteľmi postupne absolvovali rôzne zábavné aktivity na stanovištiach, ktoré mali pripravené vo svojich triedach.Tieto stanovištia im už boli známe z minulého roka, keď sa s takýmito aktivitami stretli prvýkrát. A tak teraz im to už išlo ako po masle. Na prvom stanovišti - SVET VODY sa žiaci dozvedeli niečo viac o vode, o globálnom otepľovaní a prostredníctvom pokusu si overili aké vlastnosti má voda. Nové poznatky a vedomosti o rastlinách a živočíchoch získali vo SVETE LESA, kde si prezerali zaujímavé prezentácie a edukačné CD.VEDECKÉ ŠTÚDIO bolo hlavne pre našich najstarších žiakov najzaujímavejšie. Cez mikroskop si mohli prezerať preparáty rôznych malých živočíchov a v encyklopédiách sa o nich dozvedeli mnoho informácií. Ako správne triediť odpad si vyskúšali v ODDELENÍ SEPARÁCIE ODPADU. Dozvedeli sa aj niečo o šetrní energie v našich domácnostiach. Na stanovišti ZÁHRADKA si zasadili kvietok, čomu sa zasa tešili tí najmenší. V závere tohto krásneho dňa žiaci zhotovili zaujímavé ekoplagáty, ktoré nám teraz zdobia priestory školy. Každá trieda spravila niečo pre tu druhú. Žiaci si rozdávali vyrobené ekoplagáty a informačné letáky s týmito témami – Ako šetriť energiou,  vodou v domácnostiach, ako separovať odpad a iné. Tak isto dokázali vyrobiť krásne obrázky z odpadového materiálu. Samozrejme nezabudli vysadiť letničky, ktoré teraz zdobia okná našich tried.

   

   

  Mgr. Ľudmila Saladiaková

 • Deň narcisov

            Už každoročne sa naša škola zapája do celoštátnej kampane zameranej na podporu onkologicky chorým pacientom – Deň narcisov.Aj v tomto školskom roku táto akcia bola realizovaná v spolupráci s občianskym združením Narcis. Žiaci boli oboznámení s významom tohto podujatia, aktívne sa podieľali na tvorbe symbolov prevencie onkologických chorôb – narcisov.

  12. Apríl – Deň narcisov bol dňom, kedy sa celá škola aktívne zapojila do celoštátnej kampane. Žiaci 6. ročníka pod vedením pani učiteľky Mgr. Márie Kalafovej oslovili nielen inštitúcie, súkromných podnikateľov, ale aj obyvateľov obce. Ich cieľ bol jednoznačný – podporiť charizmatickú a zmysluplnú – pomôcť tým, ktorí to najviac potrebujú. Obyvatelia našej obce to pochopili. Prispeli, ako mohli. Veď nikto nevie, kedy bude potrebovať pomoc iných.

  Veríme, že táto myšlienka oslovila nielen žiakov našej školy, ale aj obyvateľov obce. Veď  najpresvedčivejšia môže byť duša dieťaťa. Finančná zbierka vo výške 70€  bola zaslaná občianskym združením Narcis a Lige proti rakovine.

  Mgr. Mária Kalafová

News

Kontakt

 • Základná škola Čaklov
  Čaklov 495, 094 35
  GPS: 48°54´15.94´´N ; 21°37´14.72´´E
 • Riaditeľ: 057 48 88 550
  Mobil: 0908 375 300, 0917 271 442
  Sekretariát: 057 44 96 434

Fotogaléria