Navigation

 • Cirkus Jacko v ZŠ Čaklov

  16. 12. 2014 našu školu navštívili zaujímaví hostia. Prišli z neďalekej Ukrajiny a volajú sa Cirkus Jacko. V telocvični našim žiakom predviedli krásne a zaujímavé predstavenie, kde neraz tuhla v žilách krv. Každé jedno číslo bolo pre žiakov veľmi zaujímavé a zábavné. Predstavili sa artisti, žongléri, hltačka ohňa... veď sa pozrite sami TU.

 • MEDZINÁRODNÝ DEŇ ĽUDSKÝCH PRÁV

  Desiateho decembra si celý svet pripomína Deň ľudských práv (Human Rights Day).

  Bol vyhlásený Valným zhromaždením OSN v roku 1950 ako oslava prijatia Všeobecnej deklarácie ľudských práv z roku 1948. V tento pamätný deň modernej histórie sa národy sveta pokúsili raz a navždy pochovať hrozbu genocídy, ktorú spôsobila Druhá svetová vojna.  Slúži ako oslava ľudských práv, ale rovnako v tento deň poukazujeme aj na prípady ich porušovania.

  Ľudské práva sú všetky práva a slobody, ktoré prináležia jednotlivcovi na základe toho, že je človekom. Tieto práva a slobody sú ľudom priznávané s cieľom dôstojného života.

  Ľudské práva sú priznané všetkým ľuďom bez ohľadu na ich národnosť, miesto pobytu, pohlavia, národnostného alebo etnického pôvodu, farby pleti, jazyka alebo iného postavenia. Všetkým ľudom sú ľudské práva priznávané rovnako bez akejkoľvek diskriminácie.

  Na Slovensku sú ľudské práva definované v Ústave SR.

  Desiaty december je tiež dňom udeľovania Nobelovej ceny za mier v Nórskom Oslo.

  Pri príležitosti tohto významného dňa sa žiaci, učitelia ale aj návštevníci školy mohli o ľudských právach dozvedieť viac z prezentácie vo vestibule školy či rozhlasovej relácie. Popoludní si žiaci zmerali svoje sily v neľahkom vedomostnom kvíze.

  Žiaci I. stupňa priraďovali ilustrácie k jednotlivým právam a v druhej časti sa sami pokúšali vytvoriť ilustráciu na zadanú tému.

  Žiaci II. stupňa sa pasovali s tematickou tajničkou a v druhej časti rozhodovali o tom, či pri jednotlivých výrokoch boli alebo neboli porušené základné ľudské práva.

  Skúste sa zamyslieť sami, porušuje matka ľudské práva svojej dcéry ak jej zo strachu o jej bezpečnosť pravidelne kontroluje SMS správy? A čo myslíte, porušuje riaditeľstvo školy ľudské práva žiakov, ak na vyučovaní zakázalo používanie mobilov?...

  Všetci žiaci sa veľmi usilovali a vydali zo seba to najlepšie a preto na nich v závere čakala sladká odmena. Víťaz však mohol byť iba jediný, a stali sa ním žiaci III. ročníka (za I. stupeň) a žiaci IX. ročníka (za II. stupeň), ktorí si zaslúžia uznanie.

  Žiaci strávili príjemné podnetné popoludnie medzi spolužiakmi, pri ktorom dostali zabrať ich mozgové závity a zároveň rozšírili svoje obzory a všeobecný prehľad.

  Aj týmto podujatím sa snažíme na našej škole prispieť k budovaniu lepšej, empatickejšej a tolerantnejšej spoločnosti v duchu príslovia Správaj sa k ostatným tak, ako chceš aby sa oni správali k TebeJ

   

  Fotogalériu si môžete pozrieť TU.

   

  Mgr. Kristína Hrehová

 • Pesničkový Mikuláš 2014

       Ani sme sa nenazdali a na dvere nám zaklopal mesiac s najkratšími dňami a najdlhšími večermi, mesiac december a s ním i Sviatok sv. Mikuláša.

       Mikuláš ani tento školský rok nezabudol na deti z našej základnej školy. Jeho pozvanie sme s radosťou prijali. Plní očakávania sme dorazili 5. decembra 2014 do Kultúrneho domu vo Vranove nad Topľou pripravení prežiť dopoludnie plné zábavy, radosti, očakávania a pohody.

       Peknou pesničkou nás privítal a programom sprevádzal anjelik Betka so svojím pomocníkom. Ešte väčší úsmev na detských tváričkách a rozžiarené očká vyčaroval príchod Mikuláša. Najodvážnejší potešili Mikuláša pesničkami či básničkami. Keď zrazu zaznela vážna pieseň, všetci prítomní spozorneli. Bol to znak toho, že sa niečo deje. A veru aj dialo. Zo samotného pekla k nám prišiel čert Brunteles. Niektorí sa ho síce mohli trošku báť, pretože vyzeral strašidelne, ale nebol taký zlý. Pre deti si pripravil príbeh o tom, ako vznikol názov mesta Vranov nad Topľou, ktorý im nielen porozprával, ale so svojimi pomocníkmi – čertíkmi i divadelne stvárnil. Počas neho nechýbali krásne pesničky, smiech, ale i očakávania detí, ako sa príbeh skončí. Predstavenie Pesničkový Mikuláš ani v tomto roku nesklamalo. Vďaka zaujímavému príbehu, veselým pesničkám a humorným scénam si deti odnášali nielen príjemný zážitok, ale aj vrecúško poučení o vzniku názvu nášho mesta Vranov nad Topľou.

       Zo sladkej odmeny od Mikuláša sa netešili len súťažiaci, ale každý, kto Mikulášovo pozvanie prijal. A či sme na niečo nezabudli? Kdeže. Ukázali sme, že výchova nám nechýba a naše hlasné „ďakujem“ počul Mikuláš veľmi dobre. Všetci sme si dopoludnie plné zábavy a radosti užili s poučením, že dobrí musíme byť celý budúci rok, nielen v tomto predvianočnom čase. 

   

  Pozrite sa ako nám bolo dobre vo fotogalérii TU

  Návštevu Mikuláša a čerta u nás v škole si užili všetci ako sa patrí. Z veľkého vreca sladkostí sa ušlo každému kto bol po celý rok dobrý. Neveríte? Tak sa pozrite TU.

   

  Mgr. Martina Jacková

 • Sv. Mikuláš v ZŠ Čaklov

  Tak ako aj pominule roky, tak aj tohto roku k nám zavítal Mikuláš so svojim sprievodom. Všetci žiaci  sa z jeho príchodu potešili. Mikuláš navštívil každú triedu na našej škole. Za krátku básničku a pesničku obdaroval všetkých žiakov sladkou odmenou. Nakoniec všetkým zaželal pekné a veselé Vianočne sviatky a prisľúbil, že o rok nás opäť navštívi. 

  Viac fotografií si môžete pozrieť TU

 • Európsky týždeň proti drogám

           Každý mladý človek sa určite  stretne s drogami či už legálnymi alebo nelegálnymi.  Mnohí rodičia sú  presvedčení, že: „Naše dieťa sa má dobre. Drogy, to nie sú náš problém.“ Toto tvrdenie je veľkým omylom. Pretože aj v zdanlivo bezproblémových rodinách vyrástli konzumenti drog.  Závislosť má mnoho podôb.

    „Kto sa raz stane závislým, stratí nielen svoje zdravie, ale aj slobodu“

  Alkohol a fajčenie sú toho príkladom. Náklonnosť k tomuto nebezpečenstvu  vzniká najmä v detskom a dospievajúcom veku. A práve toto obdobie je veľmi dôležité pre rozvoj zdravej osobnosti a slobodného rozhodovania.

  Preto sme sa aj na  našej základnej škole  k tomuto boju pripojili.

  Počas celého týždňa prebiehali na škole rôzne aktivity do ktorých sa žiaci zapájali.

  • Na hodinách výchovy k zdraviu sa žiaci na I stupni pomocou rozprávky- Bol raz jeden život dozvedeli viac o fajčení a jeho škodlivosti v pľúcach.  Žiaci na II stupni sa dozvedeli o Ceste ku šťastiu, o fajčení, či o HIV. 
  • Vo štvrtok v príhovore Mgr. Adamovej sa žiaci dozvedeli viac o fajčení, o jeho dôsledkoch i o piatich dôvodoch prečo nezačať fajčiť.   
  • Na hodinách výtvarnej výchovy žiaci vyrábali výtvarné práce  na tému : drogy pliaga ľudstva. 
  • A v piatok vaši spolužiaci  z piateho ročníka prostredníctvom školského rozhlasu prečítali niekoľko vašich  literárnych prác s danou tematikou.

  Výtvarné práce našich žiakov:

   

   

  Literárne práce našich žiakov:

  Neberte drogy

  Neberte drogy zase,

  lebo celý život budete v base.

  Narkomani sú zlí ľudia

  a drogy im veľmi škodia.

   

  V predajni tvrdé drogy nekúpiš,

  ťažké prachy zaplatíš.

  Marihuana, extáza hašiš-

  Závislostí sa hneď  nezbavíš.

   

  Drogy to sú zúfalé príšery,

  no každý im skoro uverí.

  Cítiš sa ako v siedmom nebi,

  ako keby si bol znovuzrodený.

   

  Drogy ničia človeka,

  to je pravda odveká.

  Preto si radšej nezačínaj s nimi,

  a každého upozorňuj pred nimi.

  Ján Kroka, IX. ročník

   

  Cigareta na dva ťahy

   

  Cigareta na dva ťahy,

  sladká, nežná ako ty.

  Cigaretka na dva ťahy,

  pocit blaha dobroty.

   

  Bez teba je môj svet prázdny,

  bez teba nemôžem žiť.

  Ráno smutné, večer chladný,

  tak sa nedá, nedá byť.

   

  Cigaretka na dva ťahy,

  zakrýva  celý môj svet.

  Cigaretka na dva ťahy,

  je mi ťažko , keď jej niet.

   

  Dobrá priateľka moja,

  Som len a len tvoj!

  Aká je však sila tvoja,

  Čo tak ničí život môj.

  Žiaci VIII. ročníka

   

  O Lukášovi

  Kde bolo, tam bolo, žil raz jeden chlapec, ktorý sa volal Lukáš. Bol veľmi dobý a preto mal veľa kamarátov a starostlivých rodičov. Mal rokov, keď si našiel priateľku. Po pol roku sa všetko začalo meniť. Lukáš nastúpil na strenú školu do mesta. Viac času trávil so svojimi novými kamarátmi z novej školy. Na svojich starých kamarátov pomaly zabúdal, nemal čas ani na svoju priateľku. Začal fajčiť a pár krát prišiel domov opitý. Rodičia sa o neho začali obávať, ale on nedal na ich rady. Priateľka sa s ním rozišla a Lukáš urobil tú najväčšiu hlúposť svojho života. V jeho novej partii sa objavili drogy. A on svoj smútok za svojou priateľkou zaháňal nielen alkoholom, ale aj marihuanou. Doma trávil ešte menej času. Stále potreboval peniaze. Jeho rodičia tušili, že sa s ním niečo deje. Prestali mu dávať peniaze. Jeho túžba za drogou bola stále silnejšia. Neváhal za ne obetovať mobil, hodiny, nový MP3 prehrávač . Potom nesledovali úteky z domu. Rodičia boli zúfalí, hľadali ho v meste, v škole u kamarátov. Po jednom úteku ho našli opitého v parku na lavičke. Celé dva dni ho rodičia nepustili z domu. Strážili ho vo dne, v noci. Napokon sa im Lukáš so všetkým priznal. Prežíval strašné chvíle, túžba po droge bola veľmi silná. Kričal, hádal sa s rodičmi, plakal, o már minút bol tichý, potom opäť vystrájal. Jeho rodičia ho mali veľmi radi, no jeho slzy a krik ich neobmäkčil. Vzali si v práci dovolenku a ostali s ním doma celý týždeň. Dlho sa s ním rozprávali, presviedčali ho o škodlivosti drog. Po týždni im Lukáš sľúbil , že sa bude liečiť. Našťastie jeho závislosť ešte nebola taká silná, aby  ju nevedel prekonať. Začal sa liečiť, prestúpil na inú školu a znova sa usmieval. Vrátil sa k športu. Našiel si cestu späť ku svojim starým kamarátom. Na 15-te narodeniny ho navštívili jeho kamaráti,, priniesli mu plný košík ovocia. Prišla aj jeho priateľka s ktorou sa začal znova chodiť. Lukáš jej sľúbil, že už ju nesklame a bude robiť iba správne veci. Drogy vymenil za ovocie a z Lukáša sa stal opäť zdravý a šťastný chlapec ktorého majú všetci radi.

  Alena Kotľárová , VIII. Ročník

   

  Drogy pliaga ľudstva

   

  Nikdy nezober drogu,

  Droga ti je len na škodu.

  Je ti na svete zle, dej si LSD

  Potom skús aj extázu

  Vtedy zažiješ hrôzu.

  Z alkoholu sa zasmeješ,

  Ale pritom osprostieš.

  Pivo, víno, slivovica

  Potom riadna opica.

  Aj káva je drogou vera

  Aj keď o tom nevie Viera

  Marihuana je hnus,

  Preto ju nikdy neskús

  Cigaretka na dva ťahy,

  ti spôsobí v pľúcach sťahy.

  Pliaga ľudstva sú drogy,

  Preto od nich ber ruky či nohy.

  Daniel Danko, IV.B

   

   

  Neber drogy

   

  Milá Ema, milý Janko!

  Neber drogy!

  Droga tvojmu zdraviu škodí-

  Ničia telo, ničia ducha.

  Keď ti vravia: „ Neber drogy!“

  Nebuď hluchý, nebuď  hluchá.

  Žiaci I.A triedy

   

  Všetkým zúčastneným ďakujeme a stretneme sa znova pri ďalších akciách.

  Mgr. Ľuboslava Adamová

 • Futbalový turnaj Coca – Cola Cup

  Dňa 07. 11. 2014 sa odohralo okresné kolo vo veľkom futbale žiakov základných škôl s názvom Coca – Cola Cup. Tento turnaj sa odohral na Rodinnej Oblasti a stretli sa na ňom  štyri najlepšie družstvá z nášho okresu. Súpermi našich žiakov boli ZŠ Lúčna, ZŠ Bernolákova a ZŠ Soľ. Za športové výkony našim žiakom ďakujeme.

   

  Mgr. Marek Tomáš

   

 • 5. ročník projektu Záložka do knihy spája školy

  Harry Potter, Narnia, Pán prsteňov... Videli ste už tieto filmy v televízii? Určite áno. A čo tak knihy. Držali ste ich už v rukách? Naša školská knižnica ponúka množstvo zaujímavých titulov, ktoré si v jej útulných priestoroch môžete začať čítať. Milým darčekom, ktorý na vás v knižnici čaká, je krásna záložka. Vo vyrábaní záložiek majú naši žiaci záľubu už niekoľko rokov. Sme potešení projektom Záložka do knihy spája školy, do ktorého sa zapájame už pár rokov. Tohto roku sme si vymenili záložky so ZŠ, P. Jilemnického zo Zvolena. Záložky žiaci vyrábali celý mesiac október. A odmena bola veľmi hodnotná. Zo Zvolena sme dostali krabicu plnú ich záložiek. Sme veľmi radi, že sa nám podarilo žiakom zo Zvolena poďakovať nielen listom, ale aj vizuálne. V knižnici sme zrealizovali so ZŠ, P. Jilemnického zo Zvolena telemost. Žiaci si vymenili informácie o technikách použitých pri výrobe záložiek, dokonca si pripravili pre svojich kamarátov peknú básničku. Už teraz sa tešíme na ďalší ročník tohto milého projektu. Knihy čítame veľmi radi a záložky potrebujeme do každej z nich. Ďakujeme ZŠ, P. Jilemnického zo Zvolena za krásne záložky aj touto cestou a tešíme sa na našu ďalšiu spoluprácu. A čo o rok? Nevieme, ktorá škola bude našou partnerskou školou o rok, ale určite vieme, že sa do projektu Záložka do knihy spája školy  opäť s radosťou zapojíme. Dočítania priatelia.

  Fotky z tejto akcie si môžete pozrieť aj TU.

 • Medzinárodný deň školských knižníc

  ,,Babička, prečo máš také veľké oči? Aby som ťa lepšie videla. A prečo máš také veľké uši? Aby som ťa lepšie počula. A prečo máš také veľké zuby?" Milí kamaráti, poznáte túto rozprávku? Žiaci našej školy ju poznajú, aj tí najmenší. Červenú Čiapočku, pracovitú Popolušku, múdru Marušku stretli 27. 10. 2014 v priestoroch našej školskej knižnice. ZŠ Čaklov ožila už 10. ročníkom Medzinárodného dňa školských knižníc. Tohtoročnou témou podujatia bolo prezentovať Silu prostredníctvom spoločenstva – kolegialitu, rozmanitosť, víziu. Žiaci si tohto roku vymysleli opäť novinku. V spolupráci s učiteľmi sa im podarila výborná vec. Postavili sme si do priestorov našej knižnice krásne divadielko. Od tejto doby je využívané skoro na každej vyučovacej hodine. Z priestorov knižnice sa ozýva veselý smiech detí, ktoré si pripravujú rôzne bábkové divadielka. Niektorí si vyrábajú vlastné postavičky, ale máme aj veľmi pekné bábky. K Medzinárodnému dňu školských knižníc si žiaci VII. ročníka pripravili bábkovú hru Soľ nad zlato. A predviedli ju profesionálne. Skoro ako bábkoherci. Medzinárodný deň školských knižníc sa tohto roku niesol v znamení prezentácie kníh. Pýtate sa akých kníh? No predsa našich. Napísali a zviazali sme si knihu rozprávkovú, kuchársku, ale podarili sa nám aj 2 básnické zbierky. Už teraz sa tešíme na ďalší ročník tohto skvelého projektu, ktorý nás každý rok vtiahne do rozprávkové sveta kníh a dokáže nám, že sila je naozaj v spoločenstve.

  Zopár fotiek z tohto krásneho dňa si môžete pozrieť TU.

  Mgr. Jana Urbanová

 • Naši žiaci na festivale rómskej kultúry ROMANO BAŠAVIBEN

  11. októbra 2014 sa v rámci festivalu rómskej kultúry ROMANO BAŠAVIBEN, ktorý sa konal vo Vranove nad Topľou, predstavili aj žiaci našej školy. Svojim hudobno-tanečným programom roztancovali a roztlieskali mnoho ľudí v publiku. Predstavili sa žiaci z tanečného krúžku, ktorým hudobný podklad zahrala naša školská kapela Čirikle, ktorá sa čoraz viac objavuje na mimoškolských vystúpeniach. Našim žiakom držíme palce v ich reprezentácii našej školy, nech im to tak krásne hrá a spieva aj naďalej J

  Fotky z vystúpenia našich žiakov si môžete pozrieť aj TU.

 • Víťazstvo ZŠ Čaklov v súťaži Ihnátove Hanušovce 2014

       Literárne kreatívni jednotlivci zaoberajúci sa nielen poéziou, prózou, ale aj publicistikou mali možnosť zapojiť sa do literárnej súťaže Ihnátove Hanušovce 2014. Keďže u nás v Základnej škole Čaklov takých žiakov máme, nezaváhali sme ani chvíľu. Vyhlasovateľom súťaže bolo mesto - Mestský úrad Hanušovce nad Topľou, Školský úrad Hanušovce nad Topľou v spolupráci s Vlastivedným múzeom Hanušovce nad Topľou.

       Žiaci našej základnej školy  s chuťou a odhodlaním odovzdávali svoje myšlienky a zážitky na papier.  

       Príbeh, ktorého hlavnou postavou je boľavý zub v Alenkiných ústach porotu zaujal a jeho autorka Katarína Kotľárová, žiačka 7. B triedy ZŠ Čaklov, získala 3. miesto v kategórii próza. Katka čerpala z vlastnej skúsenosti. A aj napriek tomu, že išlo o nie veľmi príjemnú skúsenosť s boľavým zubom, príbeh mal šťastný koniec, pretože boľavý zub prestal bolieť a pri pohľade do zrkadla zistil, že hnedé škvrny sú preč a že on nie je až taký škaredý. Dokonca sa mu podarilo nájsť si priateľku stoličku.

       Čestné uznanie získal Denis Huňák, rovnako žiak 7. B triedy ZŠ Čaklov. Porotu oslovil svojim opisom jesennej prírody. Priblížil tak jeden krásny deň prežitý so starým otcom v jesennom lese, nové poznatky o lese, o jeho obyvateľoch, veselé zážitky a samozrejme lásku k lesu – k samej prírode.

       Týmto umiestnením v VI. ročníku literárnej súťaže Ihnátove Hanušovce  urobili Katarína i Denis veľkú radosť svojej škole, rodičom aj pani učiteľke slovenského jazyka a literatúry.

       Slávnostné vyhodnotenie a odovzdanie ceny sa uskutočnilo 8. septembra 2014 v priestoroch Vlastivedného múzea v Hanušovciach nad Topľou. Účastníkov privítala a programom sprevádzala Ing. Eva Velebírová. Po vyhodnotení sa mohli účastníci individuálne zúčastniť prehliadky historickej a prírodovednej expozície múzea.       

       V kultúrnom programe, ktorý bol venovaný účastníkom, sa vystriedali hudobníci, tanečníci a speváci zo ZUŠ Hanušovce nad Topľou. Program podčiarkol slávnostný ráz podujatia a spríjemnil atmosféru. Za porotu sa deťom i dospelákom prihovoril jej predseda PhDr. Peter Karpinský.  

       Víťazi, okrem vecných cien,  si určite odnášali aj emotívne zážitky. V záverečnom slove pán Ihnát, hlavný sponzor súťaže,  poďakoval všetkým inštitúciám, ktoré sa organizačne spolupodieľali na príprave súťaže a všetkým oceneným zaželal veľa úspechov a radosti v ďalšej tvorivej práci, aby sa mohli zúčastniť aj ďalšieho ročníka tejto obľúbenej súťaže. Katke a Denisovi srdečne blahoželáme a želáme im mnoho ďalších tvorivých nápadov.

   

  Fotogalériu z tohto dňa si môžete pozrieť TU.

   

  Mgr. Martina Jacková

  http://regionvt.sk/uvod/aktuality/7148-viazstvo-z-aklov-v-suai-ihnatove-hanuovce-2014

  http://www.vtn-vranov.sk/vitazstvo-zs-caklov-v-sutazi-ihnatove-hanusovce-2014/#.VCQpOVccbCY

 • Otvorili sme brány školy v školskom roku 2014/2015

  Vážený pán starosta, vážení rodičia, vážený pedagogický zbor a ostatní prevádzkoví zamestnanci, milí žiaci!

  Po dvojmesačných prázdninách, ktoré ste strávili v kruhu svojich najbližších, priateľov a známych, ste dnes opäť prekročili prah školy.

  Dovoľujem si Vás všetkých spolu s Vašimi rodičmi srdečne privítať pri príležitosti otvorenia školského roku 2014/2015.

  Zvlášť vítam našich prváčikov, z ktorých sa už onedlho stanú ozajstní žiaci našej základnej školy. Pozrite sa okolo seba, milí prváci, toto sú všetko vaši spolužiaci. Vitajte v našej školskej rodine. Prajem vám veľa úspechov a radosti z každého dňa, ktorý strávite v našej škole. Nebojte sa, už skoro zistíte, akí ste šikovní, čo všetko už viete. Sľubujem vám, že na konci školského roka budete vedieť všetci čítať, počítať a získate veľa iných poznatkov. Verím, že aj vaši rodičia budú spokojní a my učitelia hrdí, akých máme skvelých prvákov. Vaše pani učiteľky vás už dnes privítali a vedzte, že sa na vás veľmi tešili a budú vás ľúbiť. Prijmite ich, prosím, medzi seba, prejavujte im priateľstvo a pomoc tak, ako sa to dostalo vám, keď ste sa vy stali žiakmi našej školy.

  Uplynuli dva mesiace letných prázdnin. Verím, že boli plné pekných zážitkov. Mali ste možnosť načerpať nové sily a s nimi vykročiť do úloh, ktoré nový školský rok prinesie. Škola nie je len vzdelávanie, učebné osnovy a plány, dobrá škola je živý organizmus, v ktorom fungujú dobré medziľudské vzťahy, vzájomný rešpekt k svojim právam, ale i uvedomenie si prvoradých povinností.

  Čaká na vás svet objavovania prírody, pochopenia zázrakov techniky, ale aj miesta človeka v ľudskej spoločnosti cez krásu a poéziu materinského jazyka, vyučovanie anglického jazyka zážitkovým učením na prvom stupni a jeho zdokonaľovanie a konverzácia v anglickom a ruskom  jazyku na 2. stupni, spomienky na predkov a zvyky regiónu v originálnych predmetoch školského vzdelávacieho programu. Už teraz sa teším na farebné, zaujímavé práce a  projekty, v ktorých dokazujete každoročne svoju kreativitu.

  Milí naši deviataci, čaká vás náročný školský rok. Je pred vami náročná úloha vybrať si povolanie, na ktoré sa budete pripravovať na strednej škole. Čaká vás aprílové testovanie, na ktoré vás budeme dôsledne pripravovať. Je na vás, koľko sa tejto príprave budete venovať, je na vás – koľko máte zodpovednosti voči sebe, voči vašim rodičom, voči škole. Držím vám vo všetkom palce.

  Milí žiaci, tak ako aj v uplynulých  rokoch, tak aj v tomto,  vám my, učitelia, budeme vo všetkom pomáhať a dávať osobný príklad v mnohých oblastiach života. Budeme vám  pomáhať a  sprevádzať vás jeho úskaliami. Ale musím pripomenúť,  že od prvého dňa sme školou s nulovou toleranciou voči šikanovaniu, fyzickému alebo psychickému násiliu. O tom hovorí i náš  školský poriadok.

  Milí žiaci, tešia sa na Vás nielen pani učiteľky,  ktoré pre vás krásne vyzdobili  triedy, ale tešia sa na vás pani kuchárky v školskej jedálni a pozdravujú vás aj pani upratovačky s pánom školníkom, ktoré vám vyupratovali, vyčistili školu a pripravili ju tak, aby ste sa v nej dobre cítili. Tešíme sa na spoluprácu s našou materskou školou, ktorá nám pripravuje šikovných predškolákov. Tešia sa na vás i ostatní zamestnanci školy, ktorí zabezpečujú jej chod. Tešíme sa na spoluprácu s obcou, združením rodičov, radou školy a inými spoločenskými organizáciami v obci. Na prahu rozbiehajúceho sa školského roka chcem vysloviť vážený pán starosta želanie, aby spolupráca s obcou v rozsahu preneseného výkonu štátnej správy a územnej samosprávy pokračovala v nastúpenom trende k vzájomnej spokojnosti za jediným účelom – robiť všetko pre rozvoj našich žiakov a spokojnosť ich rodičov.

  Zaželajme si teda  veľa úspechov, aby školský rok bol plný zaujímavých projektov, súťaží, hier, aby sme zažívali školu hrou, tešili sa zo spoločenských a športových podujatí, aby bol školský rok pestrý, veselý, plný nových objavov. Aby ste v našej škole vždy našli človeka, ktorý vás podporí, pomôže, vysvetlí vám, čo nepochopíte, podá vám pomocnú ruku. Úprimne si želám, aby naša škola tak ako doteraz fungovala ako úspešná výchovno-vzdelávacia inštitúcia, ale zároveň mala svoju dušu, otvorené srdce a hladiace ruky ako v dobrej rodine. Tá naša má 256 žiakov a ... zamestnancov. Ja sa budem o pohodu a ľudskosť na našej škole snažiť zo všetkých síl.

  Milé kolegyne a kolegovia, na vás leží bremeno zodpovednosti za celý výchovno-vzdelávací proces. Vy vychovávate celou svojou osobnosťou. Nech sú úspechy našich žiakov hnacím motorom vo vašej každodennej usilovnej práci do ktorej vám želám veľa trpezlivosti, radosti a pevné zdravie. Tak teda na prahu nového školského roka prajem nám všetkým veľa zdravia,  pohody, porozumenia a ešte viacej pracovných i osobných úspechov.

  riaditeľka školy

News

Kontakt

 • Základná škola Čaklov
  Čaklov 495, 094 35
  GPS: 48°54´15.94´´N ; 21°37´14.72´´E
 • Riaditeľ: 057 48 88 550
  Mobil: 0917 271 442
  Sekretariát: 057 44 96 434

Fotogaléria