Navigation

 • Riaditeľské voľno

  Riaditeľské voľno

  Riaditeľstvo školy oznamuje, že na základe zákona 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov, podľa § 150 odsek 5 dňa 24. 2. 2014

  udeľuje

        riaditeľské voľno 

       z organizačných dôvodov.

  V dňoch 21. – 24. 2. 2014 sa pedagogickí a prevádzkoví zamestnanci školy zúčastnia exkurzno-poznávacieho zájazdu v Benátkach organizovaného ZŠ Čaklov.

 • Hviezdoslavov Kubín 2014

  30/11/1999

  Pavol Országh Hviezdoslav patrí k najvýznamnejším zjavom celej slovenskej literatúry. Je jednou z vedúcich osobností slovenskej literatúry a kultúry na sklonku 19. a začiatku 20. st. Na jeho počesť bola v roku 1983 pomenovaná planétka Hviezdoslav a pri spomienke na jeho výročie sa každoročne organizuje celoslovenská súťaž v prednese umeleckej poézie a prózy Hviezdoslavov Kubín.

  Aj naša škola organizuje triedne kolá a školské kolo tejto významnej súťaže. Žiaci ju očakávajú už pár týždňov dopredu. Navštevujú školskú knižnicu a prepisujú si básničky, ktoré si počas prestávok navzájom recitujú. Počas štvrtkového popoludnia 13. 2. 2014 sme sa presvedčili, že čaro umeleckého prednesu zanecháva neopakovateľný zážitok. Žiaci recitovali s takým oduševnením, až nám bolo ľúto, že máme udeliť len pár miest, keďže ide o súťaž.  Porota mala veľmi ťažkú úlohu, pretože Kristu Bendovú, Jána Andela, Milana Rúfusa či Miroslava Válka žiaci recitovali s takou radosťou v hlase a oku, až sme zabúdali, že ide o súťaž. Bolo to naozaj krásne popoludnie strávené v školskej knižnici, kde sa umelecký prednes dostal opäť na piedestál nášho záujmu.

   

  Tohto šk. r. sa z víťazstva v 2 kategóriách tešili:

   

  I. stupeň           

  1. miesto   Kristína Huňáková           III. B  

  2. miesto    Viera Šmatárová             I. B     

  3. miesto    Lukáš Goroľ                   III. B  

   

  II. stupeň

  1. miesto    Natália Goroľová    V. r.

  2. miesto    Nela Huňáková               VII. r.

  3. miesto    Viera Huňáková              V. r.

   

  Víťazom srdečne blahoželáme a tešíme sa na budúcoročný umelecký zážitok, o ktorý sa postarajú naši milovníci umeleckého prednesu.J

   

  Fotografie si môžete pozrieť TU.

 • Karneval 2014

  Karneval... opäť jedno príjemné popoludnie v našej škole...

       Hurááá!!! Polovica školského roka je úspešne za nami. Nie nadarmo sa hovorí, že bez práce nie sú koláče...My sme si to veľmi dobre uvedomovali a preto sme sa snažili pracovať svedomito. Odmenou za našu polročnú snahu nám tak bolo nielen vysvedčenie, ale aj SUPER karneval.

       Štvrtok – 30. januára 2014 sa tak naša telocvičňa premenila na lúku plnú masiek. Zabávali sa tu lienky, víly, tanečnice, bojovníci a poletovali strigy. Odvážni mohli stretnúť spidermana, vojakov i kovbojov. Dokonca k nám zavítal aj vodník, ktorý kvôli nám na chvíľu opustil svoje podvodné kráľovstvo.

       Vďaka tvorivosti a šikovnosti detí a ich rodičov to bola naozaj pestrofarebná fašiangová maškaráda. Dokonca s naozajstným diskdžokejom. Za tanečné prvky, ktoré žiaci predvádzali,  by sa nemuseli hanbiť ani pred profesionálmi. Vo víre tanečnej horúčky prebiehalo súťaženie, kde žiaci ukázali niečo zo svojej šikovnosti. Aj porota zložená z pani učiteliek prvého stupňa, keď práve nehodnotila, sa s deťmi poriadne vyšantila. Dokonca aj pani riaditeľka sa na chvíľu odtrhla od svojich povinností, aby deti privítala, pozdravila ich a zabavila sa s nimi. Karnevalom žila celá škola. Všetci sme boli veľmi spokojní a z tancovania aj poriadne unavení. Najkrajšie na tom všetkom bolo to, že všetky postavičky, či už rozprávkové, filmové alebo reálne, sa zabávali navzájom, ako policajt a bandita, myška a kocúr, a dokonca ani nezabudnuteľné čarodejnice z najrôznejších krajín sveta, ktoré boli ako skutočné, nikoho nezačarovali.

       Keď prišiel čas na tombolu, nastalo ticho a deti si porozkladali tombolové lístky okolo seba, veď každý chcel vyhrať. Po súťažiach a tombole nasledovalo vyhodnotenie masiek. Porota, pozostávajúca zo zástupcov rodičov a učiteľov mala tradične zložitú úlohu vybrať tie najvtipnejšie, najoriginálnejšie masky. Ocenených masiek bolo neúrekom, až sa napokon porota rozhodla potešiť každú z nich malou pozornosťou.

       Zabávajúcim sa ani veriť nechcelo, že čas vyhradený na zábavu sa pomaly končí. Karnevalové popoludnie v rytme hudby sme si všetci užili a tešili sa z toho, že aspoň na chvíľku sme mohli byť niekým iným. Po skončení karnevalu si určite veľa detí povedalo: „Už aby bol ďalší.“ Tak sa teda tešíme!!!

   

  Fotogaléria TU.

 • Novoročný futbalový turnaj

  Novoročný futbalový turnaj

  Dňa 16.1. 2014 sa uskutočnil novoročný futbalový turnaj pre žiakov 2. stupňa našej školy.  Do turnaja sa zapojili všetky triedy, ktoré boli rozdelené do dvoch skupín. Prvú skupinu tvorili žiaci V. ročníka a triedy VI. A, VI. B. Druhú skupinu tvorili žiaci VII., VIII. a IX. ročníka. Všetky družstvá v skupine odohrali medzi sebou vzájomné zápasy, na základe ktorých postupovali do ďalších bojov. V boji o 3. miesto na seba narazili žiaci VIII. a V. ročníka. Zápas s veľkým prehľadom vyhrali ôsmaci v pomere 4:0. V boji o finále sa stretli žiaci IX. ročníka a žiaci z VI.A triedy. Víťazom sa stali deviataci, keď zápas vyhrali v pomere 6:1. Celkovými víťazmi novoročného turnaja sa stali žiaci IX. ročníka, druhý skončili žiaci VI.A a tretie miesto si vybojovali žiaci VIII. ročníka. Víťazné tímy získali diplomy a sladké odmeny. Skutočnými víťazmi boli nakoniec všetci žiaci, ktorí sa zúčastnili tohto turnaja. Pár fotiek si môžte pozrieť tu.  

 • Šťastie, zdravie vinšujeme Vám

  Vianoce patria k najkrajším sviatkom roku. Je to obdobie plné radosti, šťastia, pokoja, ale hlavne očakávania. Očakávame svojich blízkych, ktorí pracujú v zahraniční, deti očakávajú darčeky a spoločne sa tešíme na príchod Ježiša Krista. Aj tohto roku sme si posledné dni v škole spríjemnili prípravami na vianočnú akadémiu. Žiaci si pre svojich blízkych pripravili rozmanité vystúpenia, ktoré im vyčarili nielen úsmev na tvári, ale aj iskričku hrdosti v oku. Žiaci sú šikovní nielen v tanci a speve, vedia sa naučiť krásne básničky, hrať na hudobných nástrojoch, či pripraviť si zaujímavé scénky. Vianočne vyzdobenou školou sa ozýval spev kolied, aj vianočných piesní.  Žiaci recitovali vianočné básničky a tancovali v duchu rómskych tradícií. Vystúpila naša školská hudobná skupina Čirikle, ktorá nenechala sedieť nikoho z nás. Záver patril rozdaniu darčekov spod stromčeka a príjemným lahodným tónom Tichej noci. „Šťastie, zdravie vinšujeme Vám“.

 • Pesničkový Mikuláš 2013

  5/12/2013

  Mikulášku, dobrý strýčku, modlím sa ti modlitbičku, zlož tú svoju plnú tašku, daj nám z darov tvojich trošku, či koláča makového, či koníka medového, veď ty svätý Mikuláš,  veľa dobrých darov máš. Táto pesnička sa ozývala v triedach a po chodbách našej školy už koncom novembra. Žiaci sa aj tento rok na mikulášsky deň veľmi tešili. Už 5. 12. 2013 sa I. stupeň  vytešoval v Kultúrnom dome vo Vranove nad Topľou počas rodinného hudobno-zábavného programu Pesničkový Mikuláš. Šťastným žiakom sa prihovoril ujo Mikuláš, zaspievali anjelici a stretnutie s čertom Brumtelášom  bolo nezabudnuteľné. Všetci sme si zaspievali, ujo Mikuláš nám pripomenul, že zlo sa zlom neodpláca a že si musíme  pomáhať. Cesta autobusom domov bola veselá, veď chytľavá melódia a slová pesničky „Poďme bratia do Betlema“ nás budú sprevádzať počas celých vianočných sviatkov. II.stupeň ostal v škole, ale žiaci sa netrápili písaním diktátov či slovnými úlohami. Smiali sa a pospevovali si spolu s Ivankom či Nastenkou. Viete, ktorá rozprávka dokáže navodiť tú správnu zimnú atmosféru? Tri oriešky pre Popolušku? Samozrejme, ale naše nošteky, ušká a líčka vedia, že je zima, až pri stretnutí s mrázikom. A práve ujo Mrázik zavítal do priestorov našej školy. Našťastie len v rozprávke, nám bolo príjemne teplučko. Žiaci odchádzali domov s dobrou náladou a plnými rukami sladkostí. Ale až 6. 12. 2013 zažili všetci žiaci školy tú správnu mikulášsku atmosféru. Počas vyučovacích hodín bolo počuť cinkanie zvončekov, hlasné hohohoooooooooooo a vo dverách sa zjavil... Mikuláš. Z tried sa ozýval spev krásnych vianočných pesničiek, básničiek, ktoré si žiaci pripravili len a len pre Mikuláša. Ani v tento deň neodchádzali s prázdnymi rukami. Čokoládky a keksíky chrumkali celou cestou domov. Nezabudnite kamaráti, že so sladkosťami by sme to nemali preháňať, lebo brušká a zúbky sa nám nepoďakujú. Ale my to vieme, a preto sa so sladkosťami radi podelíme a všetky ich nezjeme.J

 • Prednáška na tému "Dentálna hygiena"

  Dňa 14.11.2013 sa v priestoroch školy, v učebni Etickej výchovy uskutočnila prednáška na tému “Dentálna hygiena“. Prednášky sa zúčastnili žiaci 2. stupňa našej školy. Žiaci boli vopred upovedomení o tejto prednáške z dôvodu, aby si každý doniesol z domu svoju zubnú kefku. Študentky Lekárskej fakulty v Košiciach žiakom na modeli chrupu predviedli, ako si správne čistiť zuby, ako sa správne starať o svoj chrup. Následne každý žiak predviedol prednášajúcim, či vie, ako správne čistiť zuby. Žiaci sa na prednáške presvedčili, že čisté a zdravé zuby sú základom pekného úsmevu a je dôležité sa o nich starať. Fotky z prednášky si môžete pozrieť vo fotoalbumoch.

 • Medzinárodný deň školských knižníc

  28. októbra 2013 sa žiaci ZŠ Čaklov zobudili do Čarovného dňa rozprávky. Slovenská pedagogická knižnica vyhlásila 9. ročník súťaže „Najzaujímavejšie podujatie školskej knižnice“ k Medzinárodnému dňu školských knižníc 28. októbra 2013 a naša škola predsa nemohla v tejto súťaži chýbať. Celý deň sa niesol v duchu hesla, Školská knižnica: Brána do života. V tento deň sme v našej školskej knižnici privítali členov klubu seniorov, našich malých škôlkarov, rodičov, pána starostu obce Andreja Dragulu a našu pani riaditeľku PaedDr. Annu Hricovú, PhD. Žiaci ZŠ Čaklov pre milovníkov kníh pripravili pestrý program, v priebehu ktorého sa predstavili v scénkach naši mladí zdravotníci, mladí spisovatelia, mladí rómski speváci, herci tvorivej dramatiky... Škôlkari počas dramatizácií rozprávok Popolušky či Dvanástich mesiačikoch vymaľovali krásne obrázky, ktoré im budú pripomínať príjemný deň strávený v knižnici. Duch Medzinárodného dňa školských knižníc bol prítomný v priestoroch celej školy. V učebni etickej výchovy si žiaci I. stupňa rozširovali slovnú zásobu pri hre Scrabble. V učebniach IKT žiaci II. stupňa pracovali s digitalizovanou knižnicou a vytvárali si didaktické pomôcky na vyučovacieho hodiny slovenského jazyka a literatúry v podobe PowerPointových prezentácií. V triedach sa na 3. vyučovacej hodine vyhlásila Súťaž o najaktívnejšieho čitateľa, 4. hodina patrila Súťaži v rétorike a na 5. vyučovacej hodine sa mohli žiaci realizovať pri písaní príspevku do nášho školského časopisu Presstávka.  V priestoroch školy bola počas celého dňa sprístupnená výstava kníh, ktoré sú súčasťou nášho knižničného fondu. Počas dňa sme v knižnici uskutočnili telemost so ZŠ G. Bethelna Nové Zámky, ktorý bol príjemným prekvapením pre našich žiakov zapojených do projektu Záložka do knihy spája školy. Z podujatia sme vytvorili fotodokumentáciu, prostredníctvom ktorej sa prenesiete do nášho Čarovného dňa rozprávky J

 • Záložka do knihy spája školy

  Ahojte milovníci kníh. Aj vy sa už tešíte na dlhé zimné večery pod teplou perinkou s výbornou knihou? A máte už do tej knihy záložku? My áno. Počas mesiaca október sme sa zapojili do milého česko-slovenského projektu  Záložka do knihy spája školy. Projektom sme žili celý mesiac. Žiaci kreslili a vyrábali záložky nielen v škole, ale aj doma. Vyrobenými záložkami sa chválili  pred spolužiakmi, kamarátmi, ale aj rodičmi, starými rodičmi. V závere mesiaca sme mali záložky po celej knižnici. Nemali sme ani miesto na sedenie. Pri pohľade na tú farebnú krásu, v ktorej sa odrážala radosť, desiatky prečítaných rozprávok, príbehov, fantázia, tvorivosť, sme mali naozaj dobrý pocit z vykonanej práce. Zo záložiek sme si v knižnici vytvorili obrovskú nástenku. Viaceré sme rozdali v rámci Medzinárodného dňa školských knižníc našim návštevníkom školskej knižnice, ktorí nás prišli podporiť v literárnej činnosti. Záložky sme poslali aj žiakom do Základnej školy G. Bethlena až v Nových Zámkoch, ktorá bola v projekte našou partnerskou školou. Mali sme obrovskú radosť, keď k nám prišla aj ich zásielka. Pripravili si pre nás krásne záložky, pri výrobe ktorých mali určite takú radosť ako my. Projekt sa stretol na škole s takou odozvou, že sme žiakom sprostredkovali v rámci Medzinárodného dňa školských knižníc telemost so ZŠ G. Bethlena. Žiaci si prostredníctvom telemostu poďakovali za krásne záložky a sľúbili si ďalšiu spoluprácu. Bolo to veľmi milé virtuálne stretnutie. Myslím, že projekt splnil určite svoj cieľ, nadviazanie kontaktov medzi českými a slovenskými základnými školami a podporovať čítanie prostredníctvom výmeny záložiek do kníh. To, že sme patrili medzi  vytvorené slovenské dvojice škôl nám vôbec nevadí.  Tešíme sa na ďalšie projekty, ktorými sa možno spoznáme aj so zahraničnou školou. Na záver pozdrav ZŠ G. Bethlena: Ešte raz ďakujeme za krásne záložky a tešíme sa na ďalšiu spoluprácu kamarátiJ

 • Skrášľovanie areálu školy

  Vietor, dážď, hmla... jesenné novembrové počasie. Pamätáte si ešte na slnečné septembrové dni, kedy nás slniečko šteklilo po líčkach a vtáčiky veselo štebotali v korunách stromov?  Na september si pamätáme, my učitelia ZŠ Čaklov, veľmi dobre. Rozhodli sme sa, že našim žiakom skrášlime areál školy. Snažíme sa, aby žiaci mali vytvárané čo najlepšie podmienky pre svoj rozvoj. Počas vyučovacích hodín využívame pravidelne didaktickú techniku, ktorá by ich motivovala k učeniu sa. Je veľmi dôležité, aby v triede vládla pozitívna pracovná klíma. Na žiakov má priaznivý vplyv farebnosť triedy. Neustále si všímajú aktualizáciu násteniek. Vizualizácia  má v ich živote popredné miesto. Minulý školský rok učitelia namaľovali obrazy, ktoré skrášľujú priestory chodieb dodnes. Tohto školského roku  maľovali priamo na stenu. Kôň, voz, chatrč, lúka, les... história Rómov. Skrášlili sme priestory školy, a podarilo sa nám skrášliť aj areál školy. Nášmu starému ošúchanému plotu sme obliekli nové šaty. Aby žiaci cítili lúče slniečka aj v mrazivom počasí, plot, popri ktorom chodia každý deň do školy, sa za pár dní zmenil na lúku slnečníc a vlčích makov. Ja som na kvietkoch zbadala lienku. Jednu, dve, tri... Navštívte našu školu a spočítajte aj vy počet lienok, ktoré sa na nás usmievajú  spoza okien.

 • Vyhrali sme - 1.miesto - Futbalový turnaj Coca – Cola Cup

  Dňa 21. 10. 2013 sa odohralo obvodné kolo vo veľkom futbale žiakov ZŠ s názvom Coca – Cola Cup. Organizátorom tohto podujatia bola ZŠ Soľ. Turnaja sa zúčastnilo 6 družstiev z okresu Vranov a Humenné. Na tomto turnaji si zahrali aj žiaci našej školy. Ich súpermi boli ZŠ Hanušovce, ZŠ Giraltovce, ZŠ Soľ, ZŠ Ohradzany a ZŠ Turcovce. Prvý zápas sme po vyrovnanom priebehu nešťastne prehrali 1:0 zo ZŠ Hanušovce. Potom sme vyhrali všetky zápasy. Zo ZŠ Ohradzany, ZŠ Giraltovce a ZŠ Turcovce sme vyhrali v pomere 3:0. Zo ZŠ Soľ sme vyhrali 2:1. Celkovo tak žiaci našej školy skončili na 1. mieste v tejto skupine a postúpili do regionálneho kola tohto turnaja.Huráááá! Fotografie TU.

  Mgr. Marek Tomáš

   

 • Navštívili sme SOŠ A.Dubčeka vo Vranove nad Topľou

  Deň otvorených dverí, ktorého hlavným cieľom je predstaviť strednú odbornú školu, jej činnosť, vybavenosť, úspechy a prácu jej študentov, hlavne žiakom končiacich ročníkov, ktorí sa rozhodujú kam po skončení základnej školy, sa uskutočnil dňa 10. októbra 2013. Samozrejme, že sme si takúto príležitosť nemohli nechať ujsť a tak ako aj po minulé roky sme sa tejto mimoriadnej akcie s radosťou zúčastnili. Okrem spomínanej prehliadky školy sme si ako účastníci mohli prezrieť aj výsledky činnosti šikovných a talentovaných žiakov ako napríklad výtvarné práce pripomínajúce umelecké diela majstrov, nádherne zdobené výrobky z textilu, ktorými sa mohli popýšiť ich tvorcovia -  absolventi odboru umelecké návrhárstvo. No okrem hmotných atribútov SOŠ nás zaujali aj tie nehmotné, medzi ktoré patrili vedomosti a zručnosti žiakov z odboru propagačná grafika, kozmetik či kaderník. Taktiež našej pozornosti neunikli chutné výrobky z odboru cukrár, ktoré neulahodili len nášmu oku. Vrcholom, na ktorý sa oplatilo počkať, bol kultúrny program, ktorý bol precízne zrežírovaný a následne aj kvalitne zrealizovaný žiakmi strednej školy. Módna prehliadka, mažoretky, moderný i ľudový tanec ako aj spev boli nepochybne najkrajšími okamihmi nášho výletného dňa. A tak na základe vlastnej (príjemnej) skúsenosti môžeme len súhlasiť  s mottom dňa „Otvorené dvere, otvorené oči, otvorené srdcia.“

  PaedDr.K.Havrilová

 • Európsky deň jazykov

  Rada Európy vyhlásila v roku 2001 deň 26. september za Európsky deň jazykov. Pri tejto príležitosti  si tisícky škôl v členských krajinách EU pripomínajú tento deň rôznymi aktivitami, ktorých cieľom je podporiť štúdium cudzích jazykov vo všetkých vekových skupinách, podporiť viacjazyčnosť i jazykovú a kultúrnu rozmanitosť Európy.

  Už druhý rok sa aj Základná škola Čaklov aktívne spolupodieľa na oslave tohto dňa, opierajúc sa o jazyky, v ktorých svojich žiakov aktívne vzdeláva. Naša škola aktívne podporuje štúdium cudzích jazykov a tým sa usiluje o rozvoj jazykových kompetencií žiakov prostredníctvom mnohých tvorivých aktivít.

  Keďže v minulom roku sme pri tejto príležitosti žiakom školy viac priblížili Anglický jazyk a krajiny v ktorých je úradným jazykom, tento rok sme sa orientovali viac východne.

  Európsky deň jazykov sa na našej škole niesol s podtitulom Rusko. V školskom rozhlasovom vysielaní sa žiaci dozvedeli najpodstatnejšie, ale najmä najzaujímavejšie fakty o Ruskom jazyku, o azbuke. Zoznámili sa s najvýznamnejšími ruskými osobnosťami, spoznali najzaujímavejšie a ojedinelé geografické miesta, zatúlali sa do ruských metropol, ochutnali tradičné ruské kulinárske špeciality v ruskej kuchyni, zabavili sa na ruských rozprávkach, obdivovali úspechy ruských športovcov, spoznali ruské svetové rekordy, zviezli sa Transsibírskou magistrálou, zabavili sa s matrioškou a zistili ako sa v Rusku slávia tradičné sviatky. Celé vysielanie vhodne dopĺňali a identickú atmosféru dotvárali najznámejšie ruské piesne, ktoré si žiaci spoločne zaspievali.

  Nadobudnuté poznatky efektívne využili v celoškolskom vedomostnom kvíze o Rusku, kde na najúspešnejších riešiteľov čakali lákavé odmeny.

  Veľa zábavy čakalo na žiakov aj pri premietaní obľúbených ruských rozprávok. Kultový seriál „No počkaj zajac!“ nenechal ani jednu tvár bez úsmevu a v podobnom duchu si žiaci vychutnali aj rozprávku „Máša a medveď“.

  Pre žiakov, rodičov a všetkých návštevníkov školy bola pripravená aj pútavá prezentácia o tajomstvách a kuriozitách Ruskej federácie, z ktorej sa zvedavci mohli dozvedieť ešte viac.

  Dní, počas ktorých sa žiaci hravou formou veľa dozvedia, naučia, výborne zabavia a prevetrajú svoju kreativitu a tvorivosť nie je nikdy dosť. Učenie cudzích jazykov otvára všetkým brány poznania do iných svetov.

  Do aktivít Európskeho dňa jazykov sa zapojili všetci žiaci školy - t. j. 244 žiakov.
  Akciu pre žiakov s radosťou pripravili pani učiteľky Mgr. Ľ. Saladiaková a Mgr.K. Hrehová.

  Už teraz sa tešíme sa na ďalší ročník!
   

  Mgr. Kristína Hrehová

 • Vitajte v novom školskom roku 2013/2014

  Po krásnych, ale krátkych prázdninách sme opäť otvorili brány školy. Tak teda vitajte v novom školskom roku 2013/2014.

 • Slávnostné ukončenie školského roka 2012/2013

  Tak sme sa dočkali. Je tu koniec ďalšieko roka a my sme opäť o niečo starší, a múdrejší, skúsenejší. Žiaci aj učitelia vyčerpaní po 10 mesačnej neľahkej práci ... všetci sa už tešíme na letné prázdniny. Je za nami náročný školský rok, v ktorom sme veľa urobili a je to za nami aj vidieť. O našich aktivitách a úspechoch svedčia príspevky nielen na tejto stránke, no aj v iných médiách. Na vysvedčení si tak všetci nesieme veľkú jednotku. Vieme však, že stále je čo zlepšovať, vieme aj to, ako na to. A už v septembri sa do toho opäť s odhodlaním pustíme. Teraz však už šup, šup ...  vysvedčanie do obalu a utekáme sa pochváliť domov.

  Dovidenia v školskom roku 2013/2014


   

 • Školský výlet - Cesta do praveku

  Dňa 25 júna sme sa za odmenu po celoročnej práci vybrali na cestovanie v čase. Postupne sme sa dostali až do praveku. Pozrite si fotogalériu, ako tam bolo fajne :-)

   

   

 • Školský výlet - Zamutovská kolejka

  Žiaci 3. a 4. ročníka sa vybrali na školský výlet do Slanských vrchov. Navštívili náučný chodník Zamutovská kolejka. Žiaci zvládli 2 km okruh, po ktorom ich previedol náš sprievodca pán Pavol Kaňuch. Ukázal im pestrosť lesného terénu, ktorou sa náučný chodník vyznačuje. Žiaci sa na rôznych stanovištiach dozvedeli o vzniku lesa, jeho význame dnes a v minulosti, o žijúcich zvieratách, stromoch a prírodných útvaroch. Najviac však žiakov oslovil krásny výhľad na panorámu severnej časti Slanských vrchov , ktorý si vychutnali z vyhliadkovej veže. Takto dobre naladení a plní zážitkov z výletu sa vrátili spokojní domov.
   
 • Napísali o nás

  Teraz.sk (TASR) Príklady dobrej praxe vo vzdelávaní detí z marginalizovaných rómskych komunít (MRK) prezentuje v týchto dňoch na svojej pôde Základná škola v Čaklove vo Vranovskom okrese  ... celý článok

  Región VT Základná škola Čaklov v každý deň školského vyučovania otvára svoje brány vyše 240 žiakom a  21 pedagogickým zamestnancom. V dňoch 4. – 6. júna tohto roku tomu však bolo inak. Naša škola otvorila svoje brány dokorán ... celý článok

  Vranovske novinky V priebehu troch dní čakal na návštevníkov bohatý program, ktorého súčasťou bolo aj predstavenie realizácie projektu Vzdelávaním pedagogických zamestnancov k inklúzii marginalizovaných rómskych komunít, do ktorého je škola zapojená ... celý článok

  Vranovské spektrum Naša škola otvorila svoje brány dokorán a okrem jej pravidelných návštevníkov, pyšne privítala vo svojich priestoroch aj vzácnych hostí, návštevníkov i zvedavcov zo širokého okolia ... celý článok

 • Sme deti vetra

  Základná škola Čaklov v každý deň školského vyučovania otvára svoje brány vyše 240 žiakom a  21 pedagogickým zamestnancom. V dňoch 4. – 6. júna tohto roku tomu však bolo inak. Naša škola otvorila svoje brány dokorán  a okrem jej pravidelných návštevníkov, pyšne privítala vo svojich priestoroch aj vzácnych hostí, návštevníkov i zvedavcov zo širokého okolia.  Dni otvorenej školy niesli podtitul „Sme deti vetra“ a prezentovali pestrý a rušný život školy.

  V priebehu troch dní čakal na návštevníkov bohatý program, ktorého súčasťou bolo aj predstavenie realizácie projektu „Vzdelávaním pedagogických zamestnancov k inklúzii marginalizovaných rómskych komunít“ do ktorého je škola zapojená.

  V úvode pestrého hudobno-kultúrneho programu sa predstavili talentovaní žiaci našej školy, ktorý pre hostí tancovali a spievali temperamentom im vlastným úprimne a z celého srdca. Rómske profesionálne kočovné divadlo ROMATHAN sa nedalo zahanbiť a so svojím hudobno-tanečným vystúpením návštevníkov roztancovalo a rozospievalo. V hudobnom duchu pokračoval aj pán Anton Budinský z OZ Cimbal, ktorý do Čaklova pricestoval až z Očovej, aby návštevníkom predstavil typické slovenské dychové hudobné nástroje, medzi ktoré bez pochýb patria gajdy, fujara, drumbľa či trúbka. Že talentovaný hudobník pre potešenie iných veľa nepotrebuje dokázal,  keď veselo vyhrával na hadici od vysávača. Po vystúpení profesionálov školská hudobná skupina ČIRIKLE prichádzala na pódium s obavami. Avšak už keď zazneli prvé gitarové ryffy, publikom patrilo len im. Známe rómske piesne sa ozývali celou školou. Fanúšikom filmového plátna bol premietnutý film o rómskej osade v Čaklove z produkcie našej školy.

  Zvedavcom boli dokorán otvorené dvere všetkých tried, kde plynulo prebiehal vyučovací proces, ktorého sa každý mohol stať na chvíľu súčasťou. Projektové vyučovacie hodiny ako Tvorivá dramatika, Regionálna výchova, Výchova k zdraviu či Cestovatelia regiónmi sa tešili najväčšiemu záujmu. Vytrvalí návštevníci si v popoludňajších hodinách mohli pozrieť priebeh projektovej záujmovej činnosti, výrobky ktorej boli prezentované v priebehu všetkých dní vo vestibule školy. Šikovné ruky našich žiakov vytvorili v mnohých prípadoch skutočné umelecké diela. Svoj talent a nadanie prezentovali žiaci aj v tvorivých dielňach pod záštitou SZUŠ Rosnička – Jastrabie n.T..

  Svoju šikovnosť a zručnosť si mohli vyskúšať aj všetci návštevníci v kreatívnych workshopoch, na ktorých remeselníci z Čaklova, pán Kotľár  a pán Goroľ  predstavovali typické rómske remeslá – prútikárstvo a rezbárstvo.

  Medzi vzácnych hostí, ktorí prijali pozvanie patrili starosta obce Čaklov pán Andrej Dragula, páni poslanci Obecného zastupiteľstva, členovia Rady školy, pani Danka Roziková za Školský úrad v Hanušovciach n.T., pán riaditeľ a učitelia zo ZŠ s MŠ v Kuzmiciach, zástupcovia projektovej kancelárie MPC Prešov, obyvatelia Čaklova, zástupcovia médií a v neposlednom rade rodičia a starí rodičia našich žiakov.

  Pani riaditeľka školy PaedDr. Anna Hricová, PhD. sa v živom vstupe prihovorila poslucháčom RTVS a ponúkla tak možnosť okúsiť atmosféru Dní otvorenej školy v Čaklove poslucháčom z celého Slovenska.

  Ak ste zaváhali a neprišli sa pozrieť na Dni otvorenej školy, ako žijú, pracujú a tvoria „deti vetra“, pozrite si fotografie a skúste oceniť ich schopnosti.

  Pozrite si aj články v médiách

  Portál Teraz.sk

  Portál Región VT

  Vranovske novinky

  Vranovské spektrum

  Mgr. Kristína Hrehová

 • Finále slovenského školského pohára vo futbale - Divoká karta - Nitra

  Žiaci II. stupňa ZŠ Čaklov a to konkrétne Vladimír Huňák (6.r.), Erik Giňo (7.r.), Maroš Goroľ (7.r.) a Milan Giňo (8.r) boli vybraní do programu slovenského futbalového zväzu Divoká karta, ktorý sa konal v Nitre v dňoch 3.-4.6.2013 počas celoslovenského finále futbalových tímov mladších žiakov. Žiaci, ktorí so svojím školským mužstvom nepostúpili na celoslovenské finále a nedostali sa do najlepšej 16-tky tímov, mali ešte šancu dostať sa tam vďaka tomuto novému programu, ktorý zastrešil Slovenský futbalový zväz a ktorý sa konal po prvý krát na Slovensku. Divokú kartu dostalo 16 žiakov z celého Slovenska a medzi nimi boli aj 4 žiaci našej školy.

  Tí sa teda počas týchto dvoch dní nezúčastnili vyučovania, ale spolu so svojím pánom učiteľom Ing. Milanom Štofom sa vybrali do krásneho mesta Nitra na už spomínané vyvrcholenie majstrovstiev Slovenska mladších žiakov vo futbale a na pestrý program, ktorý bol pre nich pripravený.

  Po ubytovaní sa v hoteli a obede na nich už čakali na Nitrianskom futbalovom štadióne reprezentační tréneri Slovenskej republiky, pod  vedením ktorých mali tréning. Prekvapením dňa bol príchod Mareka Hamšíka, hráča SSC Neapol, ktorý trénoval spolu s deťmi, ktorí dostali Divokú kartu. To však nebolo na prvý deň všetko, po tréningoch, sprche a večeri sme sa vybrali pozrieť si mesto. Navštívili sme hrad, poprechádzali sme sa po uličkách tohto čarovného mesta, prezreli si miestne pamiatky a tento príjemný večer sme zakončili pizzou v reštaurácii.

  Nasledujúci deň  boli na programe finálové zápasy žiackych mužstiev a exhibičný zápas žiakov s Divokou kartou. Nasledovalo odovzdávanie cien a nechýbalo ani ďalšie prekvapenie, ktorým bol ďalší slovenský futbalista Peter Pekarík.

  Ani to však nebolo všetko. Žiaci si so sebou domov odniesli okrem futbalových zážitkov a fotiek s hviezdami našej reprezentácie aj dva futbalové dresy, v ktorých hrali počas týchto dvoch dní, batohy, lopty a podpisy našich futbalových reprezentantov.

  Boli to dva síce náročné, ale hlavne príjemné dni plné nezabudnuteľných zážitkov, počas ktorých stretli významné osobnosti slovenského futbalu, zahrali si futbal na takom veľkom podujatí, ako sú majstrovstvá Slovenska mladších žiakov, spoznali mesto Nitra a odniesli si domov hodnotné darčeky od futbalového zväzu. To všetko je motivácia do budúceho roka, aby sa tím našej školy budúci rok prebojoval do hlavnej súťaže a mohlo sa tohto podujatia tak zúčastniť viac šikovných futbalistov z našej školy.

  Poďakovať však treba aj pánom učiteľom, ktorí svojich žiakov zapísali do tohto projektu, napísali o nich motivačné listy, vďaka ktorým boli potom vybraní v rámci celého Slovenska.

  Fotogaléria TU

  Ing. Milan Štofa

News

Kontakt

 • Základná škola Čaklov
  Čaklov 495, 094 35
  GPS: 48°54´15.94´´N ; 21°37´14.72´´E
 • Riaditeľ: 057 48 88 550
  Mobil: 0908 375 300, 0917 271 442
  Sekretariát: 057 44 96 434

Fotogaléria