Nedeľa 20. 4. 2014

Navigácia

 • Veľkonočný pozdrav

  Vedenie ZŠ Čaklov želá pokojné prežitie veľkonočných sviatkov všetkým svojim žiakom, učiteľom a prevádzkovým zamestnancom.

   

   

 • Medzinárodný deň Rómov v ZŠ Čaklov

  Medzinárodný deň Rómov pripadá na 8. apríl. Tento deň si Rómovia pripomínajú ako svoj pamätný deň na počesť prvého celosvetového stretnutia Rómov. Na svojom I. kongrese sa zišli Rómovia zo 14 krajín v dňoch 8. a 12. apríla 1971 v Orpingtone pri Londýne. Účastníci stretnutia založili prvú medzinárodnú rómsku organizáciu  Internacional  Rromani Union (IRU) a  Medzinárodnú rómsku úniu. Odmietli označenie cigán ako nie rómske, ktorým ich označujú ne-Rómovia. Požiadali medzinárodné organizácie o rešpektovanie svojho vlastného (etnického) mena Róm / Rómovia. Prihlásili sa ku krajine svojho pôvodu  k Indii  a prijali rómsku vlajku a hymnu.
  Rómska vlajka pozostáva z dvoch pruhov  spodný (zelený) symbolizuje prírodu a spätosť Rómov s ňou, horný (modrý) pruh oblohu. Uprostred je červené vozové koleso so 16 hrotmi. Aj na indickej vlajke sa nachádza červené koleso.
  Medzinárodnou rómskou hymnou sa stala pieseň GELEM, GELEM / ŽELEM, ŽELEM... (Išli sme, išli...) Jej hudobný podklad tvorí známa rómska ľudová pieseň  hymnické slová napísal juhoslovanský Róm  Jarko Jovanovič.
  Okrem medzinárodnej hymny pokladajú Rómovia na Slovensku za svoju hymnu aj pieseň Čhajori romaňi, (Dievčatko rómske), ktorá vznikla počas 2. svetovej vojny v koncentračnom tábore v Oswienčime  Birkenau.
  Za medzinárodný sviatok uznali 8. apríl účastníci IV. kongresu Internacional Rromani Union (IRU) vo Varšave v roku 1990. Väčšiu pozornosť upriamil na Medzinárodný deň Rómov v roku 2000 pápež Ján Pavol II., ktorý vyzval veriacich, aby Rómom prejavovali väčšiu úctu. Rómovia sa aj bez vlastného územia pokladajú za jeden z európskych národov.Chceme preto využiť túto príležitosť, dnešný deň, aby sme povedali, že Rómovia nie sú len tou skupinou spoločnosti, ktorá je na jej okraji a predstavuje pre ňu veľký sociálny problém. Domnievame sa, že  veľká časť rómskej komunity je pripravená a ochotná spolupracovať a byť partnerom pri riešení všetkých aktuálnych problémov.Medzinárodný deň Rómov je však príležitosťou aj pre samotných Rómov, aby si uvedomili, že iba tí, ktorí prijali svoje rómstvo ako pridanú hodnotu ľudskosti, iba tí, ktorí si dokážu vážiť sami seba, svoj jazyk, svoju históriu, že iba tí môžu písať budúcnosť rómskeho národa. Prijať vlastnú identitu je dnes jedinou cestou ako dosiahnuť akceptáciu v spoločnosti.My učitelia sa každý deň usilujeme  pomáhať  všetkým  Rómom v hľadaní  seba – bez rozdielu farby pleti, rasy, národnosti.V tento deň sme pre našich žiakov pripravili celodenný program postavený na edukačnom základe. Všetko to začalo rómskou hymnou, ktorú sme si všetci vypočuli. A potom sa pracovalo po sekciách. Pre skupinu žiakov boli prezentované filmy, ktoré mali predovšetkým vzdelávací charakter, aby si uvedomili podstatu svojho pôvodu. Žiaci na primárnom stupni vzdelávania pracovali v skupinách a rôznymi výtvarnými technikami zobrazovali typické rómske zvyky a obyčaje, ale aj úžitkové predmety, príznačné pre túto skupinu obyvateľstva. Žiaci na sekundárnom stupni vzdelávania si zmerali svoje sily vo vedomostnom kvíze. Trojčlenné družstvá za jednotlivé triedy odpovedali na kvízové otázky zamerané na poznanie ich pravlasti, hymny, vlajky, ale aj histórie a kultúry. V ďalšej časti bol pripravený pre všetkých malých aj veľkých zábavný test, v ktorom žiaci prekladali, tlmočili, spievali a recitovali. Takýto vydarený deň sme doplnili športovým odpoludním,kde žiaci ukázali svoju športovú zdatnosť, vytrvalosť, ale aj chuť súťažiť a zdolávať prekážky. Zvíťazil každý, kto sa zúčastnil a to aj v sprievode svojich rodičov, ktorí nás prišli podporiť. A na miesto záveru želanie." Želám vám všetkým, aby ste nikdy nepocítili hanbu a poníženie za svoj pôvod. Naopak. Aby ste boli hrdí na to, že ste Rómovia, z ktorých aj pod našim vedením vyrastajú šikovné deti, ktoré sa v budúcnosti stanú plnohodnotnými občanmi Slovenskej republiky." 

 • Týždeň slovenských knižníc

  Slovenská asociácia knižníc vyhlásila v týždni od 31. marca do 06. apríla 2014 už 15. ročník celoslovenského podujatia Týždeň slovenských knižníc. Aj naša školská knižnica sa každoročne zapája do tohto milého podujatia. V školskej knižnici, ktorú žiaci s radosťou navštevujú počas celého školského roka, čaká na žiakov aj v tomto týždni množstvo zábavy a príjemných chvíľ strávených v spoločnosti knihy. Hodiny slovenského jazyka a literatúry strávia v rozprávkovom svete, ktorého sa stanú priamou súčasťou. Chcete sa stať princeznou? Princom? Kráľom? Pátračom? Čarodejníkom? Naši žiaci tú možnosť majú. Brány školskej knižnice sú otvorené dokorán a fantázia nepozná hranice. V priestoroch našej útulnej knižnice nájdeme tú správnu inšpiráciu pre napísanie krásnej básničky, fantastickej rozprávky, či k vytvoreniu rozprávkového  leporela. Máme veľmi šikovných žiakov, ktorých literárne práce boli v tomto šk. roku poslané už do viacerých súťaží – Dúha, Nebuď otrok drogy. Aj v tomto mesiaci majú žiaci možnosť zapojiť sa do rôznych literárnych súťaží – Ľudské práva očami detí, Ihnátove Hanušovce. Už teraz sa teším na ich bohatú nádielku. Verím, že ňou budem obsypaná ako na Valentína, kedy celá naša škola žila láskou a my sme si 14. február spríjemnili valentínskou poštou. Želám si, a aj našim žiakom, aby v ich srdiečkach bila nielen láska k blízkych. Lásku by sme mali cítiť aj ku knihám.Nie tí milujú knihy, ktorí ich nedotknuté schovávajú v skrinkách, ale tí, ktorí ich majú ustavične v rukách.“ Erazmus Rotterdamský.

 • Svetový deň vody v ZŠ Čaklov

  22. marec je Svetovým dňom vody. Jeho cieľom je pripomínať si dôležitosť a význam vody, upozorňovať na stav vôd a viesť ľudí k ich ochrane. Voda je pre nás najdôležitejší element – bez nej by sme neprežili, a život na planéte by nemohol existovať vo forme, ako ju poznáme. Pri používaní vody sa zväčša nezamýšľame nad tým odkiaľ voda pochádza a ako dlho jej zásoby vydržia. S rastúcim počtom obyvateľov pritom spotreba vody a energie neustále stúpa.

 • Riaditeľské voľno pri príležitosti Slávnostného zasadnutia pedagogických zamestnancov pri príležitosti Dňa učiteľov

  Riaditeľské voľno

   Riaditeľstvo školy oznamuje, že na základe zákona 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov, podľa § 150 odsek 5 dňa 28. 3. 2014

Počet návštev: 505999

Novinky

Kontakt

 • Základná škola Čaklov
  Čaklov 495, 094 35
  GPS: 48°54´15.94´´N ; 21°37´14.72´´E
 • Riaditeľ: 057 48 88 550
  Mobil: 0908 375 300, 0917 271 442
  Sekretariát: 057 44 96 434

Fotogaléria