Streda 28. 1. 2015

Navigácia

 • Školský futbalový turnaj

  Dňa 21.1. 2015 sa uskutočnil školský futbalový turnaj pre žiakov 2. stupňa našej školy. Jednotlivé triedy boli rozdelené do dvoch skupín. Prvú skupinu tvorili žiaci V. a VI. ročníka a trieda VII. A. Druhú skupinu tvorili žiaci VIII. a IX. ročníka a trieda VII. B. Všetky triedy v skupine odohrali medzi sebou vzájomné zápasy, na základe ktorých postupovali do ďalších bojov. V boji o 3. miesto na seba narazili žiaci VIII. a VI. ročníka. Zápas s veľkým prehľadom vyhrali ôsmaci v pomere 5:1. Vo finále sa stretli žiaci VII. A a VII. B. Víťazmi sa stali žiaci VII. B, keď zápas vyhrali v pomere 7:1. Celkovými víťazmi školského turnaja sa stali žiaci VII. B, druhý skončili žiaci VII. A a tretie miesto si vybojovali žiaci VIII. ročníka. Víťazné tímy získali diplomy a sladké odmeny. Skutočnými víťazmi boli nakoniec všetci žiaci, ktorí sa zúčastnili tohto turnaja. 

 • „Ja, odlišní a vzťahy medzi nami“

  Mesiac december je jedným z najkrajších mesiacov v celého kalendárneho roka. Je to mesiac, počas ktorého očakávame najkrajšie sviatky roka. Vianoce sú sviatkami radosti, pokoja, pohody a lásky, preto sme aj my v našej škole venovali tento mesiac medziľudským vzťahom – vzťahom nás s ľuďmi inej rasy, iného náboženstva, pohlavia a pod. Žiaci na hodinách výtvarnej výchovy zobrazovali rôznymi výtvarnými technikami – kresba ceruzou, maľba, lepenie a mnohými inými svoj vzťah k iným ľuďom. Ich práce boli skutočne pekné a milé. U žiakov sme sa snažili podchytiť kladný vzťah k ľuďom, ktorí sa od nás nejako odlišujú a to farbou pleti, mentalitou, správaním v dôsledku nejakého postihnutia či už telesného alebo mentálneho. Je dôležité byť k sebe navzájom dobrí, milí, láskaví a pomáhať si navzájom. Mali by sme zahodiť všetky predsudky, ktoré v sebe máme a súdiť ľudí podľa toho, akí sú vo svojom vnútri a nie podľa toho, ako vyzerajú. Pozrite si, ako naši žiaci pracovali na túto tému a aké práce sa nám podarili. Fofografie TU.

 • Dopravné prostriedky z odpadového materiálu

  V rámci dopravnej výchovy mali žiaci našej školy za úlohu vytvoriť rôzne dopravné prostriedky z odpadových materiálov. Žiaci vytvárali dopravné prostriedky prevažne z kartónu, pet fliaš, papiera, rôznych krabičiek od mlieka, liekov, džúsov atď. Vyskúšali si tak nielen svoje konštruktérske schopnosti, ale takisto si zopakovali pravidlá o triedení odpadu a recyklácii. Spojili sme pravidlá bezpečnosti v cestnej premávke s environmentálnou a ekologickou výchovou tak nenásilne, že naozaj platilo staré známe Škola hrou. Žiakom sa podarilo vytvoriť veľmi pekné a zaujímavé dopravné prostriedky. Boli to autá rôznej veľkosti a typov, lietadlá, raketoplány.... Veď posúďte sami ako sa nám to podarilo :-). Fotografie TU.

 • OZNAM - ponuka práce

  ZŠ Čaklov prijme do pracovného pomeru na zastupovanie počas PN učiteľa/ku - aprobácia SJL (vítaná aj RUJ). Nástup je možný ihneď.

 • Riaditeľské voľno

  Riaditeľstvo školy oznamuje, že na základe zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov, podľa § 150 odsek 5 v dňoch 8.1. – 9.1 2015 udeľuje riaditeľské voľno z prevádzkových dôvodov. Vyučovanie začne v pondelok 12.1.2015.

   

Počet návštev: 672992

Novinky

Kontakt

 • Základná škola Čaklov
  Čaklov 495, 094 35
  GPS: 48°54´15.94´´N ; 21°37´14.72´´E
 • Riaditeľ: 057 48 88 550
  Mobil: 0908 375 300, 0917 271 442
  Sekretariát: 057 44 96 434

Fotogaléria